Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Padėkota arkivyskupui J. E. Sigitui Tamkevičiui

2015-06-24

Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos padėkos šv. Mišios už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus beveik dviejų dešimtmečių tarnystę Dievui ir žmonėms, vadovaujant Kauno arkivyskupijai. Sovietiniais laikais persekiojamas specialiųjų tarnybų. 1983- 1988 m. kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą. Nuo 2005 m. Lietuvos vyskupų konfederacijos pirmininkas, VDU katalikų teologijos fakulteto Didysis kancleris.

Iškilmingų mišių metų Arkivyskupas S. Tamkevičius kvietė melstis už Kauno arkivyskupiją, už tėvynę Lietuvą bei visų ateitį joje. "Mano didžiausias noras, kad arkivyskupija, susidedanti iš dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių, ateityje išliktų kaip tvirta, vieninga šeima, spinduliuojanti meile ir nuolat ieškanti tų, kurie dar nesuradę Evangelijos kelio" - sakė arkivyskupas. "Dievas pavedė atlikti vyskupo misiją tuo metu, kai Lietuva ir Bažnyčia kėlėsi laisvam gyvenimui, kai reikėjo kurti tai, kas okupantų per pusšimtį metų buvo negailestingai griauta. Kaip Lietuvos Nepriklausomybės kūrėjų jokiuose kursuose niekas nemokė, kaip reikia svarbiais atvejais teisingai pasielgti - ką daryti ir ko nedaryti, panašiai ir atsikuriančioje Lietuvos Bažnyčioje daug kur reikėjo labiau pasitikėti Dievo vedimu, nei savo išmintimi ar patirtimi. Todėl šiandien labiausiai noriu padėkoti Dievui, kuriam patikėjau savo gyvenimą ir kunigiškąją, vėliau vyskupiškąją tarnystę", - sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas Pedro López Kuintana, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupai emeritai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas ir daugiau kaip aštuoniasdešimt kunigų. Iškilmingose šv.Mišiose ir priėmime arkivyskupijos konferencijų salėje dalyvavę LR Seimo parlamentinės grupės "Už šeimą" nariai: Rima Baškienė, Rimantas Jonas Dagys, Algimantas Dumbrava, Povilas Urbšys, Mečislovas Zasčiurinskas dėkojo J. E. Sigitui Tamkevičiui už gražų bendradarbiavimą su LR Seimo parlamentinės grupės "Už šeimą" nariais, už nuolatinį skatinimą kurti Lietuvą ant tvirtų doros ir moralės pamatų.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11