Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Prie Seimo vėl piketavo lietuvių kalbos gynėjai

2015-06-30

Prie LR Seimo rūmų, Nepriklausomybės aikštėje piketuoti vėl susirinko lietuvių kalbos gynėjai. Mitingą organizavo Vilniaus Sąjūdis, įvairios visuomeninės organizacijos ir Tautininkų Sąjunga, kuriuo siekta ryžtingai priminti Seimo nariams jų priesaiką bei įsipareigojimą lietuvių kalbai, kaip neatimamai konstitucinei vertybei.

Seime daug kartų buvo atidedamas "Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo" (XIIP-1653(2) projekto svarstymas, nes nebuvo gautos Valstybinės kalbos komisijos išvados, nebuvo įsiklausyta į prieštaringą visuomenės nuomonę. Mitingo organizatoriai nerimavo, kad šis projektas bus įtrauktas į paskutinės Pavasario Seimo sesijos dienos darbotvarkę ir bus teikiamas svarstymui, o gal ir priėmimui.

Seimo narė Rima Baškienė susitiko su mitingo dalyviais ir patikino, jog dės visas pastangas, kad minėtas įstatymo projektas nebūtų priimamas neatsižvelgus į Valstybinės kalbos komisijos išvadas bei intelektualų nuomonę ir priminė apie kartu su kitais Seimo nariais parengtą alternatyvų įstatymo projektą, pagal kurį vardai ir pavardės kitais rašmenimis gali būti rašomos antrajame paso puslapyje, kaip tai sėkmingai pritaikoma Latvijoje.

Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkėje šio įstatymo projekto svarstymas nebuvo numatytas, todėl Seimo narius nustebino, kad ne socialdemokratų partijos atstovai, kurie yra šio projekto iniciatoriai (Gediminas Kirkilas ir Irena Šiaulienė), o Liberalų sąjūdžio atstovė Dalia Kuodytė pasiūlė šį įstatymo projektą įtraukti į darbotvarkę. Džiugu, kad jos siūlymui pritarė tik 25 Seimo nariai, 29 pasisakė prieš, 61 - susilaikė.

Intelektualai, lietuvių kalbos puoselėtojai ir gynėjai ne kartą kreipėsi į Seimo narius, ragino nesitaikstyti su lietuvių kalbos niokojimu, apginti Lietuvos ateitį, jos teritorinį vientisumą bei nacionalinę kultūrą, gerbti ir puoselėti savo protėvių visada gintą lietuvių kalbą.

Pasak Kovo 11-osios akto signatarės, rašytojos Vidmantės Jasukaitytės, "jau antri metai tęsiasi aktyvūs išpuoliai prieš mūsų kultūros pagrindą, Lietuvos Konstitucijos ginamą vertybę - kalbą, tad kyla minčių, kad didelė dalis Seimo narių nesuvokia, kokią žalą tai gali padaryti ir taip nykstančiai mūsų maža tautai bei iš praamžių mus vedančiai kultūrai. Tai gali padėti pagrindą ir žalingiems pokyčiams ateityje."

V. Jasukaitytės įsitikinimu, svarbu nepamiršti, kad valstybės susikūrimo pagrindinė sąlyga yra kalba, todėl toks aktyvus kėsinimasis į lietuvių kalbos bei rašybos susiformavusį vientisumą, koks pastebimas dabar, yra nusikaltimas prieš mūsų kultūros ateitį. Būtina suvokti, kad tautos ir valstybės gyvavimo pagrindas negali būti vien ekonominis.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11