Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

2016 metais Lietuva ruošiasi minėti LR Prezidento, gydytojo ir publicisto bei Valstiečių liaudininkų sąjungos ideologijos kūrėjo Kazio Griniaus metus

2015-07-22

LR Vyriausybė, vykdydama Seimo nutarimą, 2016 metus paskelbti Prezidento Kazio Griniaus metais, 2015 m. liepos 22 d. pritarė K. Griniaus atminimo metų programai. Kultūros ministerija šia proga siūlo išleisti naujus K.Griniaus atsiminimų tomus. Be naujo leidinio ,,Dr. Kazys Grinius. Atsiminimai ir mintys. III ir IV tomai", taip pat planuojama pakartotinai išleisti šio leidinio I ir II tomus. Be kitų įvairaus pobūdžio renginių, siūloma 2016 metais organizuoti K.Griniaus, kaip vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, atminimo pagerbimą kariuomenės Kauno ir Vilniaus įgulų karininkų ramovėse, taip pat surengti prisiminimų vakarus apie K.Grinių Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ketinama surengti konferenciją ,,Humanisto Kazio Griniaus dilema: tarp tautos ir demokratijos", parodą ,,Praktinė demokratija: Kazio Griniaus receptas" istorinėje Lietuvos Prezidentūroje Kaune. Be to, Kultūros ministerija siūlo išleisti pašto ženklą, skirtą K.Griniaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti, ta pačia proga surengti tarptautinį greitųjų šachmatų turnyrą bei kitus renginius.

2016 metus paskelbti Kazio Griniaus metais LR Seimas nusprendė 2015 m. pavasario sesijoje, pritardamas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narės, Seimo narės Rimos Baškienės iniciatyva parengtam Seimo nutarimui. 2016 m. gruodžio 17 d. Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, Seimo nario, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės. Teikdama ši nutarimo projektą Seimo narė R. Baškienė kalbėjo: "Man buvo didžiulė garbė teikti Seimui šį nutarimą, nes Kazys Grinius buvo Valstiečių liaudininkų sąjungos ideologijos kūrėjas, įėjęs į Lietuvos istoriją kaip vienas iškiliausių šios sąjungos atstovų. Pagal valstiečių liaudininkų sąrašą Kazys Grinius tapo I, II, III Seimo nariu. " III Seimas 1926 m. birželio 7 d. Kazį Grinių išrinko Respublikos Prezidentu. Nors šiose pareigose jis išbuvo tik iki 1926 metų gruodžio 17 dienos, kai buvo įvykdytas perversmas ir jis buvo priverstas atsisakyti prezidento pareigų.

"Kaip gydytojas jis pasisakė už sveiką ir blaivią Lietuvą, kaip didis savo krašto patriotas - ragino puoselėti tautines vertybes. Tai yra tos vertybes, kurios dabar yra esmines, pamatines mūsų tautai" - BNS sakė R. Baškienė.

(Parengta pagal BNS pranešimą)

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11