Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Kryžių kalno atlaidai vyko rekonstruotoje koplyčioje, kurioje prieš 22 metus šv. Mišias aukojo popiežius Jonas Paulius II

2015-07-26

Liepos 26 d. Kryžių kalne pirmą kartą Eucharistija švęsta rekonstruotoje koplyčioje, kurioje prieš 22 m. šv. Mišias aukojo popiežius Jonas Paulius II. Atvyko Lietuvos vyskupai bei vyskupas iš Jelgavos Edvards Pavlovskis. Eucharistijai vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Kuintana. " Džiaugiuosi galėdamas aukoti šv. Mišias šioje koplyčioje, kurioje aukojo popiežius Jonas Paulius II. Noriu priminti, kad nepamirštumėte to pasididžiavimo, kad turite Kryžių kalną" - sakė apaštališkasis nuncijus.

Sakydamas pamokslą Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ teigė, kad Kryžių kalnas, ant kurio stovi tūkstančiai kryžių ir kryželių, veikia mūsų protą ir širdį, nes čia už kiekvieno pastatyto kryžiaus slypi konkretaus žmogaus gyvenimo reikšmingi faktai. Arkivyskupas Kryžių kalną vadino Lietuvos žmonių tikėjimo, vilties, laisvės kalnu. " Jeigu mes dažniau su tikėjimu ir meile žvelgtume į kryžių, be jokios abejonės, būtume stipresni pakelti mus laikas nuo laiko užgriūvančias negandas. Būtume ir išmintingesni, nes nelauktume dovanų, bet eitume atsakingos laisvės keliu. Kai kunigas Algirdas Mocius ir daugelis kitų žmonių, ant savo pečių nešė ar vežė kryžius į šį kalną, jų žingsniai vedė į Lietuvos laisvę" - sakė S. Tamkevičius. Arkivyskupas ragino statyti tikinčią, mylinčią ir viltimi gyvenančią Lietuvą.

Vienuoliai ir vienuolės atnaujino savo įžadus. Mišioms giedojo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos choras. Šventojo Tėvo palaiminimas iškilmingai įteiktas koplyčios autoriui, kuris taip pat rūpinosi ir jos rekonstrukcija, architektui Algimantui Juknai. Lėšas rekonstrukcijos darbams aukojo žmonės, skyrė Šiaulių rajono savivaldybė.

Kryžių kalno atlaiduose dalyvavo Seimo nariai: Vilija Aleknaitė - Abramikienė, Rima Baškienė, Rytas Kupčinskas, Povilas Urbšys, Egidijus Vareikis. Šiais metais į Kryžiaus kalno atlaidus atvyko ir LR premjeras Algirdas Butkevičius su žmona.

Kryžių kalnas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1850 metais, o XIX-XX amžių sandūroje jis tapo gerai žinoma sakraline vieta, kur pastoviai būdavo meldžiamasi. Ant šio kalno imta statyti ir kryžius, prašant Dievo įvairiausių malonių ar jam atsidėkojant. Sovietų valdžios nurodymu kryžiai Kryžių kalne buvo naikinami, tačiau žmonės statydavo vis naujus ir naujus. 1961 metais ant kalno stovėję kryžiai buvo "nuvalyti" buldozeriais ir sunaikinti, tačiau net ir po to žmonės slapčiomis kryžius atstatė.

Mintis atgaivinti Kryžių kalno atlaidus 1993 metais kilo Šiaulių dekanui monsinjorui Kleopui Jakaičiui. Tačiau tuomet parapijiečių pastangos buvo sutelktos pasiruošti popiežiaus vizitui. Kryžių kalno atlaidai buvo atgaivinti 1997 metais įkūrus Šiaulių vyskupiją.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11