Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Konferencijoje apie Šiaulių rajono vietos plėtos strategijos įgyvendinimą

2015-07-30

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2015 m. liepos 30 d. surengė konferenciją, kurioje pateikta informacija apie Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir planus ateičiai. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę prisiminti visų Vietos veiklos grupės (VVG) Šiaulių rajone prižiūrimų projektų įgyvendinimą, peržiūrint video medžiagą.

Asociacijos Šiaulių rajono VVG veikla nuo 2007 metų buvo vykdoma pagal du pagrindinius strateginius prioritetus: patrauklios gyventi ir dirbti kaime bei kaimo žmonių aktyvumo, bendruomeniškumo stiprinimo, integracijos didinimo prioritetus. Įgyvendinti 82 projektai už 8905368 Lt. 2013 m. pastatyti pirmieji ne tik Šiaulių rajone, bet ir visoje respublikoje Lukšių ir Gegužių bendruomenių namai. Meškuičių bendruomenė tapo Lietuvos kaimo bendruomenių ir VVG tinklo organizuojamo konkurso laureatais, konferencijoje buvo pateikta eilė kitų išskirtinių Šiaulių rajono pasiekimų. VVG darbuotojai projektus administruojantiems asmenims suteikė daug informacijos apie projektų administravimą, viešuosius pirkimus, skatino tobulėti psichologijos, kalbų žinojimo, bendravimo, renginių organizavimo, aplinkos tvarkymo bei kitose srityse. Konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, pavaduotojas Algis Mačiulis.

LR Seimo narė Rima Baškienė pateikė daug informacijos iš neseniai LR Seime vykusios konferencijos, kurioje buvo aptarta Lietuvoje veikiančių vietos veiklos grupės veikla. 51 VVG 2007-2013 m. įgyvendino 2907 projektus už 134 mln. Eurų. 65 proc. šios sumos panaudoti infrastruktūros sutvarkymui ( renovuoti 596 bendruomenės namai, sutvarkytos 562 viešosios erdvės, 103 vandentvarkos objektai, 60 kultūros-ugdymo įstaigų, 37 jaunimo namai ar klubai ir t.t.) Atkreiptinas dėmesys, kad 2014-2020 laikotarpyje didesnis dėmesys bus skiriamas darbo vietų kūrimui, aplinkosaugai. Pagrindiniai strategijų kokybės vertinimo kriterijai 2014-2020 metams bus darbo vietų kūrimas, investavimo logika, planuojamų veiksmų įvairovė, jaunų žmonių įtrauktis. Seimo narė ragino bendruomenes galvoti apie praktinį įgyvendinamų projektų pritaikymą. Ji pranešė apie LR Seimo priimtą nutarimą paskelbti 2016 metus Vietos bendruomenių metais bei dabar darbo grupės rengiamą tiems metams paminėti skirtų renginių planą, kviesdama VVG, kaimo bendruomenes glaudžiai bendradarbiaujant su savivaldybės, kultūros ir seniūnijų darbuotojais gražinti gyvenamąją aplinką, turtinti gyventojų laisvalaikį.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11