Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Ariogaloje vyko 25 - asis buvusių tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovotojų sąskrydis

2015-08-01

Ariogaloje, Raseinių rajone, vyko 25-asis buvusių tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis "Su Lietuva širdy". Į sąskrydį buvo susirinkę daugiau nei 5 tūkstančiai dalyvių.

Buvo aukojamos Šv. Mišios, pašventintas naujas koplytstulpis. Sąskrydžio vietoje įrengtoje Lietuvos partizanų stovykloje ir bunkeryje buvo trumpam atgaivintos partizanų kasdienio gyvenimo ir kovų akimirkos. Karo istorijos klubo "Grenadierius" surengė mūšio vaidinimą "Didvyriai išlieka mūsų širdyse" kuriame tikroviškai atvaizdavo Lietuvos partizanų ir slaptosios sovietų policijos NKVD mūšį Daugėliškių miško prieigose netoli Ariogalos.

Sąskrydžio dalyvius sveikindama Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė akcentavo, kad masiniai trėmimai visada išliks tautos atmintyje, nes jiems nėra jokios senaties. "Atplėšti nuo savo žemės, namų ir gimtosios kalbos Jūs išsaugojote meilę Lietuvai kaip didžiausią vertybę. Okupantams nepavyko nurašyti nė vieno - nei tų, kurie liko tolimoje svetimoje žemėje po lietuviškais kryžiais, nei tų, kurie, ištvėrę badą, šaltį ir pažeminimus, sugrįžo namo", - sakė šalies vadovė.

Sąskrydžio dalyviai priėmė nutarimus dėl laisvės gynimo istorinės atminties išsaugojimo ir dėl Lietuvos gynybos stiprinimo bei patriotinio ugdymo ir paragino Lietuvos valdžią bei Vilniaus miesto savivaldybę dar šiais metais priimti sprendimus dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo bei paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę statybos.

1940-1952 sovietinės okupacijos metais į lagerius ir tremtį buvo išvežta daugiau nei 275 tūkst. Lietuvos gyventojų. Prieš 25 metus įkurtą Politinių kalinių ir tremtinių sąjungą sudaro 53 skyriai vienijantys daugiau kaip 40 tūkst. narių.

Seimo narė Rima Baškienė išlydėdama Kuršėnų delegaciją į sąskrydį dėkojo už ilgametę draugystę, bendrus darbus, gražius renginius ir kalbėjimą apie savo išgyvenimus, kurie yra įkvepiantis pavyzdys visada ginti ir stiprinti mūsų valstybę.

(Parengta pagal informaciją: www.alkas.lt)

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11