Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Pasitikdami naujuosius mokslo metus, tarėsi mokyklų vadovai

2015-08-28

Į Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo skyriuje surengtą švietimo įstaigų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui bei Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų pasitarimą "2015-2016 mokslo metai: iššūkiai ir galimybės" atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, vicemeras Algis Mačiulis, administracijos direktorius Gipoldas Karklelis ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė. Judita Šertvytienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, supažindino su 2015-2016 m. m. rajono problemomis, lūkesčiais ir darbais.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė pateikė daug informacijos iš konferencijos, vykusios Vilniuje "Mokinių pasiekimai: ką turime padaryti kitaip?, kurioje buvo akcentuota, kad svarbiausias visų uždavinys - stiprinti švietimo kokybę, dorovinį ugdymą, tautiškumo, etnokultūros, lietuvių kalbos ir literatūros mokymą visose Lietuvos mokyklose - ir lietuvių, ir kitų tautinių bendrijų.

Šiuos mokslo metus Švietimo ir mokslo ministerija skelbia mokyklos bendruomenės metais. Siekiant geriausio rezultato būtinas glaudus bendradarbiavimas su tėvais, mokinių ir tėvų savivaldos plėtra. Būtinas didesnis dėmesys ikimokykliniam ugdymui. Savivaldybė yra atsakinga ne tik už tuos vaikus, kurie yra ugdomi savivaldybės institucijose, bet ir už tuos, kurie gyvena savivaldybės teritorijoje. Prioritetinis klausimas - pasirengimas pereiti prie privalomo priešmokyklinio ugdymo. 2014-2015 m. m. priešmokyklinio ugdymo programose dalyvavo per 95 proc. šešiamečių. Turime pasirūpinti kaip įtraukti visus teritorijoje gyvenančius vaikus ugdytis priešmokyklinio ugdymo programose. Ruošiamasi ankstinti privalomą priešmokyklinį ugdymą. Tvirtinant 2016 metų savivaldybių ir valstybės biudžetus, tam turės būti numatytos papildomos lėšos, nes Lietuvoje reikės įrengti daugiau kaip 110 naujų priešmokyklinio ugdymo grupių, pasirūpinti trūkstamais priešmokyklinio ugdymo pedagogais (daugiau kaip 90) ir švietimo pagalbos specialistais (apie 200), organizuoti daugiau kaip 2000 vaikų, gyvenančių toliau nei 3 km nuo artimiausios ugdymo įstaigos, vežiojimą.

Būtina siekti mokymosi efektyvumo, nes vertinant Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA rezultatus Lietuvoje vyrauja žemiausių lygių (2 ir 3 iš 6) pasiekimai, kai net kaimyninėje Latvijoje didžioji dalis mokinių pasiekia dvigubai daugiau - 4 lygį)? Lietuvoje net trečdalis vaikų rodo tik žemiausio lygio raštingumą. Atkreiptinas dėmesys į individualizuotą, personalizuotą mokymą ir mokymąsi, kad ugdymo turinys turi būti pritaikomas vaikui, o ne vaikas "pritempiamas" prie ugdymo turinio.

Mokslo metus Švietimo ir mokslo ministerija kviečia pradėti su šūkiu - "Nė vienos praleistos pamokos!" Didesnis dėmesys turi būti skiriamas prevenciniam darbui, kad patyčios, alkoholis, narkotikai būtų svetimi mokykloms.

Šiais mokslo metais pradedame visuotinai įgyvendinti keturių (Anykščių raj., Klaipėdos raj., Panevėžio m. ir raj.) savivaldybių išbandytą ir pasiteisinusią neformaliojo švietimo krepšelio metodiką. Patvirtintas Neformalaus vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metų tvarkos aprašas. Pagal jį savivaldybė turi pasirengti neformalaus vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką ir panaudoti skirtas lėšas taip, kad ne mažiau kaip 20 proc. padaugėtų neformaliajame švietime dalyvaujančių vaikų. Neturi mažėti savivaldybės skiriamos lėšos šiai sričiai. Bus tęsimas ir toliau išeitinių išmokų iš darbo norintiems pasitraukianti pensinio amžiaus pedagogams mokėjimas, toliau ieškosime galimybių didinti mokytojų atlyginimus, siekiant pritraukti jaunus, išlaikyti geriausius ir nuolat tobulėjančius mokytojus. Nuo 2016 m sausio 1 d. bus išbandoma eksperimentinė "klasės krepšelio" metodika penkiose savivaldybėse. Eksperimentui įgyvendinti reikės papildomai apie 4,6 mln. eurų. "Klasės krepšelį" , jei jis pasiteisins, planuojama įvesti nuo 2017 m. sausio 1 d. visose savivaldybėse.

Viskas turi būti nukreipta į aukštesnio lygio švietimo kokybę, geresnį mokinių mokymąsi, palankesnį mikroklimatą, mokinio savijautą pamokoje, mokykloje apskritai.

Seimo priimta Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija įpareigoja švietimui skirti ne mažiau kaip 6 proc. nuo BVP. Šiuo metu skiriami 4,6 proc. ir tik 2022 m. - numatoma pasiekti 6 proc. BVP, tad privalu dirbti, kad požiūris į švietimą keistųsi, linkėdama sėkmingų mokslo metų kalbėjo Seimo narė Rima Baškienė.

Raimondas Galkus, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, pateikė 2015 m. balandžio-gegužės mėnesiais Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklose vykdytos patikros išvadas dėl individualios mokinio ugdymo(si) pažangos stebėsenos organizavimo. Diskutuota ugdymo turinio formavimo ir organizavimo klausimais.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11