Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Rokiškyje įvyko Lietuvos ir Latvijos tarpparlamentinis susitikimas

2015-09-19

2000 metais Lietuvos ir Latvijos Seimai rugsėjo 22- ąją dieną paskelbė Baltų vienybės diena, pažymint 1236 metais įvykusį Saulės mūšį, kuriame buvo sutriuškintas kalavijuočių ordinas ir nutrauktas baltų žemių užkariavimas. Jau 15-ąjį kartą Lietuvos Respublikos Seimas ir Latvijos Respublikos Saeimos organizuoja šiai šventei skirtus renginius. Šiemet Rokiškyje susitiko Lietuvos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė ir Latvijos Saeimos pirmininkė Inara Mūrniecė bei Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės nariai, atitinkamos grupės parlamentarai iš Latvijos Saeimos, ambasadoriai.

Rokiškio krašto muziejuje buvo atidaryta paroda, skirta Lietuvos ir Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui "Mes - Latvijai ! Mes - Lietuvai !" Lietuvos ir Latvijos parlamentų dvišaliame susitikime aptarta daug aktualių klausimų, tarp jų: Lietuvos - Latvijos sieną kertančių istorinių kelių atstatymo, bendrų projektų įgyvendinimo, lietuvių-latvių kalbų mokymosi pasienio mokyklose, kultūrinių santykių plėtojimo. Aptarta šalių pozicija migracijos ir pabėgėlių klausimais.

LR Seimo narė Rima Baškienė priminė aktualią Saulės mūšio įamžinimo temą bei vienintelių pasaulyje baltų kalbų išsaugojimo būtinybę. Į jos klausimą kaip įgyvendinamas Latvijos parlamente priimtas Vardų ir pavardžių įstatymas, kurio pagrindu pavardės ir vardai pirmajame paso puslapyje rašomi valstybine kalba, o antrame - paso savininko gimtąja kalba, Latvijos Respublikos Saeimos parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininkas Romualds Ražuks atsakė, kad Latvijoje šio įstatymo priėmimas pasiteisino ir nusiskundimų nėra. Jis paragino Lietuvos Seimo narius būti drąsiais ginant savo valstybinę kalbą.

Parlamentarai pritarė idėjai vėl surengti Lietuvos - Latvijos forumą, kurio tikslas - aptarti abiems šalims kylančias problemas, kartu ieškoti jų sprendimo būdų, plačiau atskleisti baltiškąją tapatybę.

Susitikimo dalyviai apžiūrėjo Rokiškio dvarą, Liongino Šepkos drožinių ekspoziciją.

Parlamentų vadovės ir Seimo nariai dalyvavo Rokiškio miesto šventėje "Stiprybė vienybėje", skirtoje Baltų vienybės dienai. "Lietuviai ir latviai - darbštūs, atsakingi, drąsūs ir veržlūs - kartu pasirinko demokratinėmis vertybėmis grįstą kelią. Esame gerbiami, matomi ir girdimi demokratinėje Europos šeimoje ir, svarbiausia, neprarandame savitumo. Baltų vienybės diena - tai ne vien šventė. Jos misija yra svarbi ir labai reikšminga, plėtojant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą. Šiandienos geopolitinėmis aplinkybėmis turime būti vieningi ir kartu įveikti sudėtingus iššūkius, siekdami pažangos ir žmonių gerovės," - Baltų vienybės dienos atidaryme kalbėjo Lietuvos Parlamento vadovė L. Graužinienė.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11