Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Seimo narių susitikimas su arkivyskupais

2015-09-29

LR Seime vyko Tarpparlamentinių ryšių grupės su Šventuoju Sostu narių susitikimas su J. E. Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, J. E. Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu ir Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriumi kun. Kęstučiu Smilgevičiumi. Šios Tarpparlamentinių ryšių grupės nariais yra net 71 Seimo narys iš įvairių frakcijų, tarp jų ir - Mišrios Seimo narių grupės seniūnė Rima Baškienė.

Susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos visuomenės gyvenimo ir pasaulio įvykių aktualijos, išklausytos svečių įžvalgos apie naujoves ir pokyčius Katalikų bažnyčios gyvenime - prasidėsiantį sinodą šeimos klausimais, išklausyta Šv. Sosto pozicija pabėgėlių ir Artimųjų Rytų klausimais ir t. t.

Nutarta ir ateityje rengti tokius susitikimus bei juose aptarti dvasingumo puoselėjimo klausimus ir kitas svarbiausias aktualijas.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11