Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Diskusija apie socialinio verslo padėtį Lietuvoje

2015-10-14

Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės nariai: Rima Baškienė, Donatas Jankauskas, Albinas Mitrulevičius, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo bei Ūkio ministerijų atstovais, nevyriausybinių organizacijų nariais ir rajonų savivaldybių atstovais surengė diskusiją apie socialinio verslo padėtį Lietuvoje.

Socialinis verslas - tai visuomeninę misiją vykdančios organizacijos, kurios taiko verslo strategijas siekdamos apibrėžto socialinio ar aplinkosaugos tikslo. Socialinis verslas apima tiek pelno nesiekiančias organizacijas, taikančias verslo modelius, tiek ir pelno siekiančias įmones, kurių pagrindinis tikslas - visuomeninė nauda. Visuomeninė nauda čia yra esminis principas, pagal kurį sprendžiama apie veiklos sėkmę.

Socialinio verslo koncepcija parengta, rengiamas veiksmų planas. Per pastaruosius tris metus daug pastangų buvo dedama į socialinio verslo idėjos viešinimą, gerosios patirties surinkimą, bendrą veiklą įvairių instituciją, įtraukiant į ją tarptautines organizacijas, tačiau liko daug neišspręstų problemų.

Diskusijos metu aptarta būtinybė tobulinti Viešųjų pirkimų ir kitus įstatymus, užtikrinti sklandų tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Seimo narė R. Baškienė akcentavo, kad socialinio verslo padėtis labai priklauso nuo savivaldos požiūrio į šią veiklos sritį, kad teisės aktų pataisos, įstatymų įgyvendinimą lemiantys poįstatyminiai aktai neturi strigti ministerijose.

Akmenės savivaldybės meras V. Mitrofanovas pateikė daug veiklos pavyzdžių, kurias jau įgyvendina Akmenės savivaldybė. "Be savivaldos - tikslo nepasieksime, reikia daugiau teisių suteikti savivaldai, mes esame arčiausiai žmonių ir žinome kaip reikia spręsti problemas" - kalbėjo meras.

Diskusijos dalyviai sutarė, kad pagrindiniais uždaviniais išlieka teisinės ir mokestinės sistemos gerinimas, socialinio verslo žinomumo didinimas, kad reikalinga išsami socialinio verslo dabartinės situacijos studija.

Britų tarybos Lietuvos biuro direktoriaus A. Vasiliausko teigimu būtina ir toliau palaikyti glaudų ryšį su Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentine grupe, ministerijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kovo pabaigoje surengti forumą "Miestai ir socialinis verslas", kuriame apžvelgti rajoninio lygmens miestuose vykdomą socialinę veiklą, vietos veiklos grupių padarytus ir planuojamus darbus, kaimo bendruomenių veiklos gerinimo galimybes ir pažangą.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11