Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Konferencija apie savivaldos savarankiškumo didinimą

2015-10-14

Savivaldybių finansinio savarankiškumo, biudžetų sudarymo bei vietos politikų atsakomybės klausimai spalio 14 dieną buvo aptarti Seime konferencijoje "Savivaldos savarankiškumo didinimas".

Sveikinimo žodį tarė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Jis pažymėjo, jog Vyriausybė yra pasirengusi padėti regionuose sprendžiant nedarbo, verslo aplinkos gerinimo, investicijų pritraukimo bei kitas specifines problemas, tačiau didžiausių iniciatyvų reikia iš vietos valdžios. "Esame suinteresuoti, kad arčiausiai žmonių esanti valdžia būtų veikli, teiktų iniciatyvas ir imtųsi jas efektyviai įgyvendinti. Siekiame paskatinti savivaldybių vadovus, vietos verslo atstovus ir bendruomenių lyderius pasinaudoti ekonominiais, finansiniais ir švietėjiškais instrumentais kuriant savo savivaldybių ir jose gyvenančių žmonių gerovę", - sakė premjeras A. Butkevičius Vyriausybės vadovo teigimu, regionams skiriami šimtai milijonų Europos Sąjungos lėšų turi būti investuojami ne į nevienadienius, o į išliekamąją vertę turinčius verslo, švietimo bei kultūros projektus. Tai pagrindinė ateinančių metų užduotis merams ir tarybų nariams.

Konferencijoje Ministras Pirmininkas akcentavo: "Tikiuosi, kad savivaldybės parodys didesnį savarankiškumą ir sąmoningumą, mažindamos savo biurokratinius aparatus". Atkreiptinas dėmesys į didelį viešojo sektoriaus darbuotojų skaičių - 376 tūkst. žm. savivaldybėse dirba 9,4 proc. daugiau negu valstybiniame sektoriuje.

Kalbėdamas apie naujoves, Ministras Pirmininkas minėjo eksperimentinį kvartalų renovacijos modelį trijose savivaldybėse - Šiaulių, Birštono ir Utenos. Remiantis Vokietijos patirtimi, bus atnaujinami ištisi rajonai - pastatai, gatvės, aikštės, kuriamos rekreacinės zonos. Mokyklose bus pradėta taikyti eksperimentinis klasės krepšelio modelis - laisviau disponuojant mokinio krepšelio lėšomis, sutaupytus pinigus bus galima panaudoti kitoms reikmėms ir tokiu būdu išsaugoti mokyklas kaimo vietovėse.

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė konferencijoje priminė, kad pirmąkart Lietuvos istorijoje įvyko tiesioginiai merų rinkimai, piniginės socialinės paramos skyrimas kaip savarankiška funkcija perduota savivaldybėms, įvyko aktyvus savivaldybių įsitraukimas į būsto renovacijos procesą. Nuo 2016 metų savivaldybėms nebebus ribojamas (neatimamas į valstybės biudžeto pajamas) jų biudžetams prognozuojamų savarankiškų pajamų augimas virš 21 procento. "Tai suteiks savivaldybėms didesnę motyvaciją skatinti užimtumą, verslumą, investicijas, mažinti emigraciją iš šalies ir migraciją į didmiesčius, - konferencijoje kalbėjo R. Žakaitienė. Konferencijoje pristatyti LSA siūlymai: nemažinti savivaldybėms tenkančios GPM dalies didėjant savivaldybių savarankiškų mokesčių skaičiui, stiprinti Regionų plėtros tarybų įtaką, grįžti prie diskusijų dėl valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise bei galimybės savivaldybėms aktyviau dalyvauti darbo biržos veikloje.

Finansų ministras Rimantas Šadžius kalbėjo, kad Lietuvos ekonominių rodiklių tendencijos yra palankios savivaldybių pajamoms, kurios per pastaruosius trejus metus padidėjo beveik ketvirtadaliu. Savivaldybių finansinį savarankiškumą bei galimybes toliau didins ir solidesnės ES fondų investicijos, kurių per 2014-2020 metus regioninei plėtrai numatoma skirti apie 15 proc. visų lėšų. Finansų ministras atkreipė dėmesį į tai, jog per dabartinę Vyriausybės kadenciją pasiekta, kad bendras vidutinis savivaldybių pajamų augimas sudaro po 7,4 proc. per metus, todėl, palyginus 2016 m. savivaldybių pajamas su 2013 metais, jos išaugo 24 proc. arba 455 mln. eurų. "Vidaus vartojimas, pagrįstas nedarbo sumažėjimu ir laipsnišku darbo užmokesčio didėjimu ? vienas iš pagrindinių dabartinės Lietuvos ekonomikos augimo veiksnių išorinio neapibrėžtumo aplinkybėmis. O tai gera žinia savivaldybėms, kurių didžiąją biudžeto dalį sudaro atskaitymai iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Pranešime atkreiptas dėmesys, kad per pastaruosius metus nuosekliai didėjo ir GPM procentinė dalis, skirta savivaldybėms finansuoti, be to, ji buvo susieta su ekonomikos augimu. Dėl to, pavyzdžiui, 2015 m. savivaldybės papildomai gaus apie 66 mln., o 2016 m. ? 55 mln. eurų. Finansų ministras pabrėžė, kad net ir po Konstitucinio Teismo nutarimo, kuris įpareigojo nuo 2016 m. pakeisti savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodiką, savivaldybių finansavimas ne mažės, o didės. Prognozuojama, kad savivaldybių biudžetai GPM kitąmet gaus 94 mln. eurų daugiau nei šiemet, iš jų beveik 55 mln. eurų - papildomos pajamos dėl ekonomikos augimo ir beveik 40 mln. eurų - dėl atlyginimų didinimo ir kitų poreikių finansavimo. Didėja ir bendra savivaldybėms tenkanti GPM dalis ? nuo šiųmečio 72,8 proc. iki 75,49 proc. kitąmet.

Pagal naują metodiką savivaldybės biudžetui skiriama GPM dalis (procentais) bus apskaičiuojama, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės teritorijoje ir visų savivaldybių vienam gyventojui tenkančio GPM santykį: jei jis bus didesnis už vidurkį, savivaldybė tampa "donore". "Donorai" kiekvieniems metams bus tvirtinami Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Planuojama, kad 2016 m. "donorais" numatomos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų ir Neringos savivaldybės. 2016 m. mažesnę GPM dalį procentais gausiančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Neringos savivaldybės papildomų pajamų gaus iš lėšų išlaidų struktūros skirtumams išlyginti (iš savivaldybėms išlaidų struktūroms prognozuojamų skirti lėšų Vilniui tai sudarys apie 12,1 proc., Kaunui - 6,8 proc., Klaipėdai - 3,8 proc., Neringai - 1,6 proc.).

Savivaldybių suinteresuotumą skatinti ekonomikos plėtrą bei mokestinių pajamų augimą savo teritorijoje taip pat turėtų paskatinti ir įstatymo projekte siūloma nuostata neberiboti savivaldybių biudžetų prognozuojamų pajamų augimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad kelių fondo lėšos savivaldybėms 2013 m. buvusios 72,3 mln. Eurų, 2015 - 118 mln. Eurų, 2016 m. išauga iki 175 mln. Eurų.

Konferencijoje pranešimą skaitė ir socialinių mokslų daktaras Gediminas Merkys ragino atkreipti dėmesį į savivaldybių teritorijose vis dar esančius pastatus vaiduoklius. Siūlė atsakingai vykdyti ligoninių optimizavimo programą, kad nepablogėtų gyventojų medicininis aptarnavimas.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11