Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Kuršėniškių klubo sueiga Vilniuje

2015-10-22

Vilniuje, Rašytojų klube įvyko 12 - oji kuršėniškių klubo sueiga, skirta žymaus kalbininko ir žodininko V. Vitkausko 80 metų sukakčiai paminėti. Sueigos metu buvo pristatyta nauja rašytojo V. Kirkučio knyga "Gimtųjų žodžių apžavėtas" - eskizai, atminai, mažmožiai apie kalbininką Vytautą Vitkauską ir gimtąją kalbą. Rašytojas Vytautas Kirkutis knygoje pažvelgia į Lietuvos kalbininko, akademinio "Lietuvių kalbos žodyno" vyriausiojo redaktoriaus, Kuršėnų miesto garbės piliečio habilituoto daktaro profesoriaus Vytauto Vitkausko gyvenimą, nenuilstamą veiklą renkant žodžius, juos užrašant, rengiant žodynus, į jo ryšius su gimtaisiais Kuršėnais, tarmių propagavimą, jaunosios kartos skatinimą mylėti savo gimtąją kalbą ir jos mokytis visą gyvenimą. Knygoje išryškinta įvairiapusė V. Vitkausko veikla: ryšiai su teatru, žymiaisiais teatralais, jo spektaklių recenzijos. Daug vietos skiriama vienintelei jo darbovietei - Lietuvių kalbos institutui bei vienam iš svarbiausių jo darbų - akademinio "Lietuvių kalbos žodyno" rengimui ir leidybai. Pasakojant apie Vytauto Vitkausko gyvenimą ir veiklą, siekiama skatinti domėtis lietuvių kalba, pastebėti jos grožį ir savitumą, gaivinti tarmes, mylėti savo nuostabią šalį Lietuvą.

Sueigoje buvo pristatyta ir literatūros kritiko Stasio Lipskio knyga apie literatūrologą Vytautą Kubilių "Trys mažos nuodėmės" bei Konstantino Mateckio - Jakovlevo trilogija. Prisiminimais apie kuršėniškį kalbininką Vytautą Vitkauską dalinosi rašytojas Apolinaras Čepulis, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis. Kuršėniškė Seimo narė Rima Baškienė džiaugėsi : " likimas leido pažinti Vytautą Vitkauską, ne tik kaip mamos bendramokslį ar daugelio kuršėniškių gerą pažįstamą, bet ir kaip Kuršėnų krašto patriotą, žmogų su kuriuo teko ne kartą bendrauti, dalyvauti jo 70-mečio šventėje. 2016 m. Seimas paskelbė Bibliotekų metais, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė, kad Bibliotekų metų programai įgyvendinti - knygų ir kitų leidinių įsigijimui būtų skirta 300 tūkst. eurų ir visi komiteto nariai pasirašėme pasiūlymą, kad 150 tūkst. eurų papildomai būtų skirta bibliotekų projektinei veiklai".

Gražiai kuršėniškių klubo dalyvius pasveikino Šiaulių rajono delegacija, vadovaujama vicemero A. Mačiulio. Susirinkusiuosius savo atliekamomis dainomis žavėjo dainų autorius ir atlikėjas Povilas Girdenis ir Kuršėnų meno mokyklos mokinės Agnė ir Simona Balčiūnaitės, Justina Balčiūnaitė bei mokytoja Lina Jaroševienė (koncertmeisterė Danutė Streckienė).

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11