Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Švietimo darbuotojų kongresas: "Švietimo politika - socialinio sprogimo link"

2015-10-28

Lietuvoje veikiančios švietimo ir mokslo profesinės sąjungos: Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga "Solidarumas", Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga - susivienijo ir surengė švietimo darbuotojų kongresą "Švietimo politika - socialinio sprogimo link". Kongresą, į kurį surinko apie 500 švietimo sektoriaus darbuotojų, atvyko keturi Seimo nariai: V. Stundys, V. Bukauskas, K. Daukšys ir R. Baškienė, Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Švietimo profsąjungos nuolat kelia esminius reikalavimus, jos derėjosi, ieškojo sutarimo dalyvaudamos Premjero Algirdo Butkevičiaus potvarkiu sudarytos darbo grupės veikloje bei derantis dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties, tačiau konkrečių atsakymų į keliamus reikalavimus neišgirdo. Kongreso metu buvo klausiama: ar mokytojus tenkina esanti padėtis, nuolatinis stresas skirstant pamokų krūvius, vis didėjantys reikalavimai jų kvalifikacijai bei didėjančios darbo apimtys, nekeliant atlyginimo, nepakankamas ugdymo plano finansavimas bei socialinio dialogo ignoravimas, keičiant mokytojų darbo apmokėjimo, atestacijos ir kitas tvarkas?

LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius akcentavo, kad ramaus kalbėjimo metas baigėsi derantis dėl šakos kolektyvinės sutarties. Blogiausia, anot jo, yra melas, kuris vadinamas statistika, o mokytojai toliau kenčia nuo mažėjančio krūvio. Meluojama dėl mokinių ir mokytojų santykio, kuris neva yra pats prasčiausias ES, meluojama dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo. Pranešėjo teigimu, kai mokytojas nejaus psichologinio ar net fizinio smurto grėsmės iš mokinių, jų tėvų, tik tada mokytojo darbo sąlygas galima bus vadinti geromis. "Valdžia mūsų negirdi. Bet kokius siūlomus argumentuotus sprendimus atmeta keliais nuvalkiotais argumentais - mažėja vaikų ir nėra finansinių valstybės galimybių", - kalbėjo A. Jurgelevičius.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pranešime "Kelias į pedagogų profesijos prestižą" pabrėžė profesinių sąjungų vienijimosi būtinybę. "Žiūriu optimistiškai į šios dienos renginį, galbūt tai yra bandymas sulipti į vieną valtį ir kartu irkluoti, užuot stačius daug mažų laivelių", - sakė A. Navickas. Jo manymu, reikia kelti tokius reikalavimus, kurių įgyvendinimas spręstų problemas iš esmės, kardinaliai keistų situaciją. "Streikas - vienintelis teisėtas būdas sustabdyti ugdymo procesą ir sėsti prie derybų stalo. Jeigu mes visi kartu tai darysim, tai tikrai mums gali pavykti", - kalbėjo LŠDPS pirmininkas.

Diskusijose ir pasisakymuose kalbėję profsąjungų lyderiai akcentavo, kad nesprendžiamas mokytojų sumažėjusio per krizę atlyginimo kompensavimas, nesudaromos sąlygos darbui, pedagogus slegia daugelis kitų reikalavimų. Pedagogų kongreso manifeste reikalaujama nuo 2016 metų sausio ne mažiau kaip 5 proc. didinti visų švietimo įstaigų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų apatinę tarnybinių atlyginimų koeficientų ribą, ne mažiau kaip 5 proc. didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus, 2016 metų valstybės biudžete numatyti dvigubai didesnę (nei buvo skirta 2015 metais) sumą išeitinėms kompensacijoms pensinio amžiaus mokytojams, kurie savo noru palieka švietimo sistemą. Reikalaujama iki šių metų gruodžio 1 dienos pateikti planą, kaip bus vykdomas Konstitucinio Teismo sprendimas dėl mokytojų atlyginimų nustatymo pažeidimų. Vadovaujantis LR Darbo kodekso X skyriaus nuostatomis, šalies švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos ketina rengti švietimo šakos darbuotojų streiką.

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė kalbėdama kongrese pabrėžė, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. didės visų mokytojų atlyginimai, toliau bus finansuojamas neformalusis švietimo krepšelis bei fondas pedagogams, dėl pensinio amžiaus paliekantiems švietimo sistemą, o penkiose savivaldybėse bus išbandoma eksperimentinė Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika. Iki 5 proc. kitais metais tikrai didės ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai, šiemet jie jau buvo pakelti 10 proc. Konstituciniam Teismui konstatavus, kad Vyriausybės nutarimas, kuriuo reglamentuojama pedagogų ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, minėtoji tvarka iki 2017 metų sausio 1 dienos turės būti pakeista. 2016 m. numatytos finansinės paskatos pedagogų skaičiui optimizuoti. Šiemet tam buvo skirta 1,7 mln. eurų. Preliminariais duomenimis, fondu pasinaudojo beveik tūkstantis pensinio amžiaus pedagogų. Kitiems metams numatyta tam skirti 1,5 mln. eurų. "Būtina mažinti mokytojų skaičių, leisti ateiti jauniems pedagogams. Kol mokytojų darbo krūviai bus maži, didelių atlyginimų negalėsime tikėtis", - sakė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė. Ji paskatino profesines sąjungas orientuotis ne tik į vieną Lietuvos švietimo šakos kolektyvinę sutartį, bet ir sudaryti teritorines kolektyvines sutartis su savivaldybėmis. Eksperimentinei Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikai kitąmet bus išbandyti penkiose savivaldybėse, tam papildomai reikės 3,75 mln. eurų. Vienas iš klasės krepšelio privalumų - atskirtos lėšos mokyklos administravimui ir pagalbai mokiniui. "Mažinamos lėšos mokyklų valdymui - iki 10 proc. nuo lėšų ugdymo planui įgyvendinti, nebeliks galimybių piktnaudžiavimui. Iki šiol tam kai kurios mokyklos skirdavo 20 proc. ir daugiau", - sakė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų mokyklų pažangos konkursams bus skiriama 17,3 mln. eurų, mokytojų kvalifikacijai tobulinti - apie 9 mln. eurų, bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo erdvėms modernizuoti - per 37 mln. eurų, dar 20 mln. eurų - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykloms modernizuoti. Planuojama, kad tiesiogiai mokyklas pasieks apie 20 proc. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją:

- 2016 m. valstybės biudžeto projekte asignavimai švietimui ir mokslui sudaro 955 mln. eurų, palyginus su 2015 m. - mažėja 37 mln. eurų (3,7 proc.).
- Viso 2016 metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projekte švietimui numatyta 1,7 mlrd. eurų, arba 5 mln. eurų mažiau negu šiais metais.
- 66,6 mln. eurų bus skirta mažiau ES lėšų .
- Nacionalinio biudžeto asignavimų švietimui ir mokslui dalis nuo BVP 2016 m. sudarys tik 4,2% (2015 m. yra 4,7% BVP). Šio rodiklio reikšmė yra žemiausia per pastarąjį dešimtmetį. Taip nutiko dėl to, kad mažėja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, o į mokyklas kasmet ateina vis mažiau mokinių - per pastaruosius metus jų sumažėjo 9561. 2009 m. sudarė 7,2 proc. BVP. Vyriausybės programoje, UNESCO reikalavimuose - švietimui - 6 proc. nuo BVP.
- Mokinio krepšelio dydis 2016 metais - 998 eurai - 18 eurų didesnis nei 2015 m. (2015 m. mokinio krepšelis sudarė 980 eurų, jis didėjo - 10.43 eurų.)
- Papildomai Valstybės biudžete švietimo sričiai skirta 36,1 mln. eurų: 2,5 mln. eurų doktorantų stipendijoms, 6,5 mln. eurų neformalaus ugdymo krepšeliui finansuoti; 1,5 mln. eurų pedagogų skaičiui optimizuoti (išeinančių į pensiją fondui - 2015 metais šio fondo išmokomis pasinaudojo 953 mokytojų senjorų); 7,3 mln. eurų minimaliai algai ir bibliotekininkų darbo užmokesčiui padidinti; 4,4 mln. eurų Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčiui padidinti 5 proc.
- Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių Įstatymo projekte atsisakyta nuostatos, pagal kurią dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo rugsėjo 1 d. nepanaudota specialios tikslinės dotacijos dalis mokinio krepšeliui finansuoti ketvirtąjį ketvirtį grąžinama į valstybės biudžetą. Mokinio krepšeliui finansuoti dėl mokinių sumažėjimo buvo sumažinta 11 mln. eurų.

Valstybės biudžeto projekte nenumatyta lėšų - 3,75 mln. eurų - eksperimentui, kuriame dalyvautų penkios savivaldybės, nuo 2016 m. sausio 1 d. siekiant pereiti prie naujo finansavimo modelio, t. y. klasės krepšelio, finansuoti. Nenumatyta 18,3 mln. eurų - Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 5 proc., t. y. minimalią tarnybinių koeficientų ribą pakelti iki vidurkio. Todėl Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai: Raimundas Paliukas, Rima Baškienė, Orinta Leiputė, Vytautas Juozapaitis, Larisa Dmitrijeva, Jaroslavas Narkevičius, Aleksandras Zeltinis. dėl šių reikmių užregistravome siūlymus valstybės biudžeto projektui. Toliau tęsiame bendradarbiavimą su švietimo profsąjungomis.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11