Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Susitikime apie naujienas iš Vyskupų sinodo

2015-11-03

Seimo Tarpparlamentinių ryšių grupės su Šventuoju Sostu nariai susitiko su J. E. kardinolu, arkivyskupu emeritu Juozu Audriumi Bačkiu. Jis, kaip Lietuvos bažnyčios atstovas, dalyvavo Vyskupų sinode Vatikane, kuriame buvo aptarti klausimai, susiję su šeima, sielovada, Bažnyčios mokymu. Šios grupės Seimo narių susitikimai su bažnyčios hierarchais rengiami nuolat.

Kardinolas J. A. Bačkis informavo, kad Sinode kalbėta apie esamą šeimų situaciją pasaulyje, apie Bažnyčios mokymo suderinimą su gailestinga sielovada, būtinybę padėti šeimai, nesvarbu, kokioje padėtyje ji būtų, nepamirštant ypatingo gailestingumo pažeistoms šeimoms. Sinode svarstyta ką apie šeimą yra sakęs Pauliaus VI, šv. Jonas Paulius II, popiežius Benediktas, ką dabar sako popiežius Pranciškus. Sinodas - tai ėjimas kartu, stengiantis atsakyti į šiandienius iššūkius. Einame su gailestingumu, kad padėtume šeimai. Turint omeny ir šeimas, kurios gyvena darnoje, ir šeimas, kurios yra pažeistos, kurios negalėjo išsaugoti vienybės. Mes turime prieiti ir prie jų, su įžvalga įsižiūrėti į kiekvieną atvejį, pažiūrėti, kas atsitiko, kaip įvyko, išklausyti, įsiklausyti. Sinodas nenurodė naujų taisyklių, tai buvo "žingsnis pirmyn", reiškiantis, kad su gailestingumu reikia žiūrėti į kiekvieną atvejį.

Kardinolas pabrėžė, kad Popiežius nori žinoti, ką galvoja žmonės, kaip jie išgyvena savo tikėjimą, kaip jį išgyvena savo šeimoje. Jis nori tokio Sinodo kelio prieš darant galutinius sprendimus. Gali būti kokių nors nurodymų, kurie liestų sielovadą ar būtų susiję su morale, tačiau tai bus daroma tik įsiklausius į visų žmonių rūpesčius. Tad eikime kartu pirmyn. Kaip jis gražiai pasakė minėdamas Sinodo penkiasdešimtmetį, dabar yra piramidė, bet aš nesu aukštai. Tai apversta piramidė. Aš esu apačioje, esu visų tarnų tarnas.

Seimo narių susitikime su kardinolu buvo kalbama apie būtinybę saugoti ir stiprinti šeimos institutą, nes, pasak J.E. Kardinolo, valstybės, kurios neskiria dėmesio šeimoms, uždaro langą į ateitį. Susitikime siūlyta rengti švietėjiškas radijo laidas, kurios būtų patrauklios visuomenei, ir ypač jaunimui. Kalbėta apie Seimo narių rengiamą Santuokos stiprinimo įstatymo projektą.

Į Seimo narės Rimos Baškienės klausimą, ar liberalėjantis požiūris į santuokos sakramento sulaužymą ir partnerystę, kaip gyvenimo normą, netaps bandymu partnerystės prilyginti šeimai, ar nemažins atsakomybės už sutuoktinį ir vaikus, Jo eminencija Kardinolas atsakė, kad bažnyčiai, šeima grįsta santuoka, paremta viešu vyro ir moters įsipareigojimu, yra svarbiausia, todėl privalu sutelktai dirbti, padedant šeimai nugalėti sunkumus, skatinti jaunimą pasirinkti atsakingą gyvenimą santuokoje.

Laimindamas Seimo narius Eminencija kardinolas Juozas Audrys Bačkis linkėjo jiems išminties, palaimos gyvenime ir politinėje veikloje.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11