Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Kūrybingumo ugdymo priemonių paieška

2015-11-04

LR Seime vyko diskusija apie šachmatų, kaip mąstymo ir kūrybingumo ugdymo priemonės naudą Lietuvos mokyklose, kurią inicijavo Europos moterų šachmatų čempionė, Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Diskusijoje buvo pristatyta ES ir kitų šalių patirtis, šachmatus įjungiant į mokyklų programas kaip mąstymo, kūrybiškumo, kompetencijų ugdymo priemonę, gerinančią atmintį, ugdančią pasitikėjimą savimi, lavinančią vaizduotę. Estijoje 2-3 klasių moksleiviams šachmatų pamokos naudojamos kaip matematikos pamokų sudėtinė dalis. Vengrija, Švedija taip pat šachmatus plačiai taiko moksleivių mokymo procese.

Diskusijos dalyvius džiugino Tauragės miesto mokyklų geroji patirtis - bendru mokyklos bendruomenės susitarimu visose pirmose klasėse įvesta papildoma šachmatų pamoka. Tai padeda siekti aukštesnių kiekvieno vaiko pasiekimų moksle bei pastebima teigiama įtaka vaikų elgesiui, todėl ir toliau dirbama kryptingai, kad žaidimas šachmatais taptų maloniu kiekvieno moksleivio įpročiu.

Lietuvos edukologijos universiteto docentas dr. Vladas Gefenas kalbėdamas apie šachmatais paremtų kūrybiškumo ugdymo programų aktualumą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pateikė daug įdomios analitinės informacijos.

Nutarta išsiaiškinti galimybę, dėl šachmatų pamokos įtraukimo į Lietuvos švietimo sistemą, kad bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija būtų parengtos ugdymo programos , numatančios privalomą šachmatų pagrindų mokymą pradinėse klasėse. Siūloma svarstyti galimybę parengti vadovėlius, skirtus vaikų mokymui žaisti šachmatais ir dėti pastangas, kad 2016 m. bent 15 proc. Lietuvos mokyklų būtų pasirengusios ir pradėtų įgyvendinti programą "Šachmatai mokykloje". "Tai yra projektas, skirtas ne auginti čempionus, o bendrojo lavinimo dalykas, kuris būtų naudingas kiekvienam vaikui" diskusijoje kalbėjo Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, šachmatų pamokas galėtų vesti bet kuris mokytojas, remdamasis metodine medžiaga.

Diskusijoje kalbėjusi Seimo narė Rima Baškienė atkreipė dėmesį į Lietuvoje labiau paplitusį, labiau prieinamą žaidimą šaškėmis ir paragino vaikų ugdymui taikyti abi priemones - šaškes ir šachmatus - kaip pasirinkimo galimybę.

Sudaryta darbo grupė situacijos analizei ir veiksmų programai parengti.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11