Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Sveikinimai piligrimams ir "Evangelijos stebuklai"

2015-11-08

Lapkričio 8 d. Šiaulių katedroje J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už piligrimus, kurie gegužės 5 d. - spalio 16 d. pėsčiomis keliavo ir nešė kryžių iš Žagarės į Ispanijos Santjago de Kompostelą. 4650 kilometrų piligrimų žygis per Europą, nuo Žagarės Barboros Umiastauskaitės (Žagarietės), garsėjusios stebuklingais išgydymais ir kitomis malonėmis, kriptos, pėsčiomis, ant pečių nešant gėlėmis apipintą 50 kilogramų kryžių, pasiekė Santjago de Kompostelą, kur palaidotas apaštalas Šventasis Jokūbas.

Po šv. Mišių vyskupijos pastoraciniame centre skambėjo Šv. Cecilijos ansamblio, vadovaujamo Rolandos Kalakauskienės giesmės, sveikinimai laimingai sugrįžusiems piligrimams, jų nuoširdūs liudijimai, kad ne jie nešė kryžių, o kryžius nešė juos, kad ši kelionė stiprino ir vienijo.

Susitikimo metu pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendoriaus 2016-iesiems metams "Eucharistijos stebuklai". J. E. Vyskupas Bartulis kalbėjo apie Eucharistijos prasmę ir reikšmę, apie sunkiai nusakomus eucharistijos stebuklus, rodė juos atspindinčias nuotraukas, teigdamas, kad tai stiprina mūsų tikėjimą.

Sveikindama piligrimus Seimo narė Rima Baškienė teigė, kad jų žygis garsina Lietuvos vardą pasaulyje, rodo mūsų žmonių valią, ryžtą ir tikėjimą. Seimo narė dėkojo J. E. Vyskupui E. Bartuliui, kad jo dėka Jono Pauliaus II auloje LR Seime skaitoma "Evangelija kasdien", kad kalendoriai su jo darytomis įspūdingomis nuotraukomis tampa naujo žinojimo šaltiniu.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11