Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Dar vienas bandymas, kad rinkėjai nebūtų apgaudinėjami

2015-11-13

Kovą su rinkėjų apgaudinėjimu tęsiu jau ne pirmi metai. Šios kadencijos Seimas pritarė mano siūlymui įvesti rinkimų užstatą asmenims, kurių pareigos nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis (seniūnai, savivaldybės įstaigų vadovai, Seimo nariai). Rezultatas akivaizdus - jei 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų metu tokių asmenų, kurių pareigos nesuderinamos su tarybos nario pareigomis, rinkimų sąrašuose buvo net 23 proc., tai, įvedus rinkiminį užstatą (2 VMDU), liko tik 12 proc. Tokių atvejų visai neturėtų būti, todėl manydama, kad rinkimų užstatas yra per mažas, pasiūliau jį padidinti iki 10 VMDU - tegul melas kainuoja brangiau.

Analogišką pasiūlymą teikiau ir Seimo rinkimų įstatyme, kad Europos Parlamento nariai, tiesiogiai išrinkti merai, jei nuspręs kandidatuoti į Seimą ir po to atsisakys mandato - taip apgaudami rinkėjus bent jau papildytų valstybės biudžetą rinkimų užstato suma. Po diskusijų Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete metu parengiau Seimo rinkimų įstatymo papildymo 931 straipsniu įstatymo projektą - jei Europos Parlamento, savivaldybių tarybų nariai ar merai yra išrenkami Seimo nariais, jie automatiškai netenka savo turėto Europos Parlamento, savivaldybių tarybų nario ar mero mandato.

Partijų sąrašuose neretai rašomi asmenys, kurių pareigos yra nesuderinamas su Seimo nario pareigomis (tai - Europos Parlamento nariai, merai, o dabar jie išrinkti tiesiogiai), jų buvimas kandidatų sąraše yra naudingas jį iškėlusiai partijai dėl konkrečių asmenų populiarumo ir tai paskatina rinkėjus balsuoti už sąrašą, nors šie kandidatai net nesiruošia tapti Seimo nariais. Tai yra ne kas kita kaip rinkėjų apgaudinėjimas.

Mano teikiamas Seimo rinkimų įstatymo papildymo 931 straipsniu užkirstų kelią rinkėjų apgaudinėjimui. Nes Savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos nario - savivaldybės mero ar Europos Parlamento nario pareigas einantis asmuo, išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu arba juo tapęs užimdamas laisvą Lietuvos Respublikos Seimo nario vietą, netektų savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos nario - savivaldybės mero ar Europos Parlamento nario mandato. Vyriausioji rinkimų komisija per 15 dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nustatyto pagrindo atsiradimo savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos nario - savivaldybės mero ar Europos Parlamento nario įgaliojimus pripažintų nutrūkusiais prieš terminą.

Keistai atrodo Teisės departamento akcentuojama Seimo nario teisė darbą - pasirinkti būti ar nebūti Seimo nariu po jo išrinkimo, sudarant prielaidą, kad galima apgaudinėti rinkėjus. Kandidatuodamas į Seimą asmuo turi apsispęsti kuo jis nori būti - Seimo nariu, ar likti Europos parlamento nariu ar meru. Tai nėra eilinio darbo, būti šaltkalviu ar vairuotoju pasirinkimas - tai išreikšta žmonių valia - išrinkimas Seimo nariu, todėl privalome pagalvoti ir apie rinkėjo teisę į sąžiningus rinkimus, nes juk Seimo nario laisvė ir teisė pasirinkti nėra aukščiau už rinkėjo teisę nebūti apgautam, kai išrinktas Seimo narys atsisako mandato. Tokių pavyzdžių jau būta ir ne vienas. 2016 metų rinkimuose, tikėtina, tokių negražių atvejų sulauksime taip pat. O to - neturėtų būti. Pritardami kovai už moralią politiką ir sąžiningus rinkimus mano projektui pasirašydami pritarė visų frakcijų Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai.

Po keistos Seimo Tesiės departamento, manau, politiniu užsakymu kvepiančios išvados, savo sprendimą turi pasakyti teisės teisėtvarkos komitetas. Ar liks šis įstatymo projektas stalčiuje, ar taps pagrindu neapgaudinėti rinkėjų - pamatysime netrukus.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11