Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Spaudos konferencijoje reikalauta nebevilkinti Konstitucijos pataisos

2015-11-17

Lapkričio 17 d. įvyko Seimo narių, atstovaujančių parlamentinei grupę "Už šeimą", Rimos Baškienės, Rimanto Jono Dagio ir Povilo Urbšio spaudos konferencija dėl vilkinamos Konstitucijos pataisos. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo politologas Vytautas Sinica ir politikos mokslų magistrantas, Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas Linas Braukyla.

Dar 2013 m. lapkričio 15 d. 106 Seimo nariai iš visų frakcijų užregistravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio pataisą, kuria buvo siūloma apibrėžti, kad šeima kyla iš vyro ir moters santuokos, tėvystės ir motinystės, tačiau iki šiol ji yra vilkinama Teisės ir teisėtvarkos komitete.

Parlamentinės grupės "Už šeimą" pirmininkas ir Konstitucijos pataisos iniciatorius Rimantas Jonas Dagys teigė, kad nuo tada, kai pataisa prieš daugiau nei metus pasiekė teisės teisėtvarkos komitetą, pastarasis nesiėmė jokių veiksmų. "Visi žino, kad viskas priklauso nuo politinės valios. Jeigu ji yra vilkinti, tam galima pasitelkti daugybę Seimo Statute esančių priemonių. Ir šįkart vyksta grubus sabotažas, kurį vykdo socialdemokratų partijos atstovai. Lietuvai šis teisinis vakumas kelia tragiškus demografinius praradimus. Kai kitos Europos Sąjungos valstybės drąsiai įvardina kritinę Europos tautų išmirimo problemą, jai spręsti pasitelkia net atskiras šeimos ar demografinių išteklių ministerijas, mūsų ministrai kažko laukia. Stručio pozicija yra pati baisiausia iš tų, kurias jie galėjo išsirinkti," - kalbėjo R. Dagys.

Seimo narė Rima Baškienė atkreipė dėmesį į aktyvią piliečių valią: "Visi sulaukėme daugybės argumentuotų piliečių laiškų, akcentuojančių santuokos kaip įsipareigojimo ir atsakomybės prisiėmimo svarbą ir naudą. Piliečiai prašo neignoruoti daugiau 2/3 Seimo narių valios. Tačiau aš kartais abejoju, ar tie 106 parlamentarai iš tikrųjų yra ryžtingi ? Jei pasirašėme ir norime rezultato - turime veikti. Verta prisiminti, kad ši pataisa - ne pirmas trukdymo įteisinti santuokos svarbą atvejas. Prieš 7 metus Seimas pritarė Seimo nutarimui dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos, kurioje numatėme veiksmų planą kaip sudaryti sąlygas stiprėti pačiai šeimai, rengti jaunimą atsakingai motinystei ir tėvystei. Deja, šis nutarimas daugiausiai socialdemokratų parašais buvo apskųstas Konstituciniam Teismui, o teisme jiems atstovavo tas pats J. Sabatauskas, kuris šiandien stalčiuje įkalinęs laiko ir Konstitucijos pataisą", - priminė R. Baškienė.

Politologas Vytautas Sinica teigė, kad įstatymai turi įtvirtinti siektiną elgesį, o ne skelbti norma esamas ydingas praktikas. "Greičiausiai sutiksime, kad vyro ir moters santuoka sudaroma šeima yra siektinas santykių modelis. Daugybė tyrimų rodo, kad santuokoje augantys vaikai yra sveikesni, laimingesni, daugiau pasiekiantys. Būtent santuokos keliu sukuriamą šeimą ir turime įtvirtinti. O socialdemokratai vengia šeimos klausimo iškilimo į viešumą, kadangi jų programoje deklaruota atvira šeimos samprata visiškai prieštarauja visuomenės supratimui. Kai gyveni įtampoje tarp to, ką privalai deklaruoti pagal marksistinę ideologiją, ir to, ką norėtų girdėti rinkėjai, renkiesi taktiką apskritai neiškelti šio klausimo. Galiausiai, J. Sabatauskas ne tik vilkina procesą. Jis tyčiojasi tiek iš pataisą užregistravusių 106 parlamentarų, tiek iš piliečių, kurie nori žinoti savo atstovų požiūrį ir sulaukti balsavimo rezultatų" - konstatavo politologas.

Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas Linas Braukyla dalijosi patirtimi, kad teisinio pagrindo ypatingai trūksta kalbant apie jaunimo ugdymą ir plėtojant jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo temas. "Visada pritrūksta nedviprasmiško supratimo, kas yra šeima ir kokiam gyvenimui reikėtų jaunuolius rengti. Ši Konstitucijos pataisa yra teisingo jaunimo ugdymo ir tautos išlikimo garantas. Paprasčiausiai nėra kito būdo atsakyti į šiandienines problemas, kaip tik šeimos stiprinimas." - akcentavo L. Braukyla.

Seimo narys Povilas Urbšys teigė, kad nors Konstitucijos kūrėjai aiškiai įsivaizdavo, kas yra šeima, šiandien tai įvairiai interpretuojama: "Įvairiais įstatymų projektais stengiamasi šeimą atskirti nuo santuokos, santuoką - nuo vyro ir moters, motinystę atsieti nuo moters, o tėvystę - nuo vyro, galų gale, ir vaiką atskirti nuo šeimos. Regint tokias tendencijas ir tokius neretai siūlomus teisės aktus, tenka daryti išvadą, kad Konstitucijos pataisa yra blokuojama sąmoningai. Todėl atėjo laikas Seimo nariams inicijuoti nutarimo projektą, kuriuo neveikiantis šiuo klausimu Teisės ir teisėtvarkos komitetas būtų pakeistas kitu komitetu, kuris atliktų savo užduotį ir leistų pataisą svarstyti Seimo nariams".

Konstitucijos 38 straipsnio pataisa, kuria siūloma apibrėžti, kad šeima kyla iš vyro ir moters santuokos, tėvystės ir motinystės jau buvo užstrigusi papildomu komitetu paskirtoje Konstitucijos komisijoje, kuriai vadovavo dabartinė Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Po metų laiko Seimo protokoliniu nutarimu ši komisija pašalinta iš pataisos svarstymo proceso. Konferencijos dalyviai sutarė, kad reikalinga inicijuoti Seimo protokolinį nutarimą, kuriuo projekto svarstymą vilkinantis Teisės ir teisėtvarkos komitetas būtų pakeistas kitu.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11