Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Konferencijoje apie neįgaliųjų problemas ir jų sprendimo kelius

2015-11-30

Kartu su Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacija, nevyriausybinių organizacijų atstovais inicijuota konferenciją - diskusiją "Ar gyvenime egzistuoja neįgaliųjų socialinė integracija?", siekiant atkreipti visuomenės bei valstybės institucijų, politikų dėmesį į esamą neįgaliųjų situaciją ir imtis veiksmingų priemonių, kurios realiai gerintų žmonių su negalia gyvenimo kokybę, skatintų greitesnę neįgaliųjų socialinę integraciją, mažintų atskirtį ir diskriminaciją. Konferencijoje dalyvavo įvairių ministerijų, Lietuvos savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir negalią turintys žmonės bei juos lydintieji asmenys.

Konferencijai pirmininkavusi Seimo narė Rima Baškienė pasveikino konferencijos dalyvius su artėjančia tarptautine neįgaliųjų diena." Nuo 1983 m. pradėta aktyviai supažindinti visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos orios sąlygos gyventi visuomenėje. 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu būtų organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems. Visuomene keičiasi ir požiūris į neįgaliųjį žmogų keičiasi taip pat. Atsiranda daugiau jautrumo, paramos ir pagalbos bei konkrečių sprendimų, tačiau problemų turime labia daug " - kalbėjo Seimo narė. Konferencijoje dalyvavęs Europarlamentaras Gabrielius Landsbergis atkreipė dėmesį į tai, kad padaryta ne viskas, socialinė integracija neveikia taip, kaip to norėtųsi . Atskirtis kitose šalyse nėra tokia didelė kaip Lietuvoje, kad čia daug biuroktarinės integracijos. Visų pirma, turime ugdyti mokytojus, kad jie būtų pasirengę ir mokėtų dirbti su visais vaikais kartu. Apie Neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo svarbą kalbėjo Seimo narė Dalia Kuodytė, atkreipdama dėmesį į viešųjų erdvių pritaikymą neįgaliesiems, į visuomenės nejautrumą, sprendžiant neįgaliųjų problemas. Seimo narys Stasys Brunza kėlė lėšų, skirtų neįgaliųjų integracijai, panaudojimo klausimą ir pateikė konkretų siūlymą dėl renovuojamų namų pritaikymo neįgaliesiems.

Konferencijos metu buvo perskatyti pranešimai: "2016 - 2018 m. Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa" - J. Šliūžienė, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja; "Lygybės prieš įstatymą principas - pagal JT Neįgaliųjų teisių konvenciją" - J. Ruškus, VDU profesorius, JT Neįgaliųjų teisių komiteto narys; "Psichosocialinių epilepsijos pasekmių įveikimo patirtys" - P. Šedienė ir E. Balčiūnienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos Carito atstovės; "Neįgalus dirbantis jaunimas: mitai ir tikrovė" - G. Pinkevičienė, Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos "Mirabilia" pirmininkė; "Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklas: realybė ar tik įstatymuose numatyta teisė?" - N. Šalugienė, Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos direktorė; "Savarankiškas gyvenimas savarankiškai ir integracija į visuomenę" - D. Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos vadovė. Diskusijoje dalyvavo ir pastebėjimus, pasiūlymus, gerąją patirtį pristatė neįgalieji, bei įvairių institucijų atstovai.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11