Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Susitikimas su Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje

2015-12-16

Tarpparlamentinių ryšių grupės nariai Šv. Sosto nunciatūroje susitiko su Šv. Sosto nuncijumi Lietuvai J. E. Arkivyskupu Petro Lopez Kuintana. Gimęs Ispanijoje, 1980 m. įšventintas kunigu Romoje palaimintojo, dabar jau šventojo, Jono Pauliaus II pontifikato pradžioje. Iš jo rankų taip pat gavo ir konsekravimą vyskupu. Petro Lopez Kuintana dirbo Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, vėliau Popiežiškosiose atstovybėse Madagaskare, Filipinuose, Indijoje bei Jo Šventenybės Valstybės Sekretoriato Bendrųjų Reikalų Skyriuje. 2003 m. Arkivyskupas buvo paskiriamas Apaštaliniu Nuncijumi Indijoje ir Nepale, o 2009 m. Apaštaliniu Nuncijumi Kanadoje. Nuo 2013 metų dirbo Vatikane Sekretoriato Bendrųjų Reikalų Skyriuje. 2014 metų kovo 8 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus jį paskyrė Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje. Arkivyskupas Lopez yra penktasis Šventojo Sosto nuncijus Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo.

Susitikimo metu J.E. Apaštalinis Nuncijus prisiminė apie savo darbą šalia Jono Pauliaus II . " Tvarkiau Šventojo Tėvo susirašinėjimą. Atsakydavau į daugybę laišku, kuriuos tikintieji iš viso pasaulio rašydavo Šventajam Tėvui. Informuodavau Šventąjį Tėvą apie ką žmonės jam rašė, ko prašydavo. Kai keliaudavo, visada jį lydėdavau kelionėse. Kelionių metu ir po kelionių rengdavau Šventajam Tėvui spaudos apžvalgas, atmintines apie tai kaip keliones komentuodavo komunikacijos priemonės. "Aš puikiai atsimenu, kad kai 1993 m. Šventasis Tėvas lankėsi Baltijos šalyse, jam didžiausią įspūdį paliko vizitas Kryžių kalne. Tai simbolis lietuvių ištvermės, semiantis jėgų iš tikėjimo. Manau, kad reikia išlaikyti tą dvasią. Šiandien susiduriame su modernumo pagundomis, tačiau svarbu neužmiršti tos dvasios, kuri buvo lietuvių jėga, kuri padėjo atgauti nepriklausomybę, padėjo išsaugoti savo tapatybę okupacijos ir persekiojimų metais."

J.E. Apaštalinis Nuncijus žavėjo savo puikiu istorijos žinojimu, džiaugėsi mūsų šalies pasiekimais ir kvietė branginti, įamžinti mūsų tautos išsaugotas vertybes iš kartos į kartą, puoselėti dorovines vertybes. "Turėtume būti besišypsantys žmonės, nes Viešpats yra džiaugsmingas Dievas, mes turime būti džiaugsmo žmonės. Gyvename liūdname pasaulyje, kuriame yra daug problemų, todėl turėtume būti žmonės, kurie nedauginame problemų, bet atnešame kitiems ramybę ir viltį". Kalbėdamas apie šeimos reikšmę priminė Šventojo Jono žodžius "Jeigu mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka ir Jo meilė tampa tobula." Meilė ir ištikimybė eina kartu. Tai pamoka, kurią žmogus mokosi visą gyvenimą ir lengvai neperpranta, nes dažnai meilę supainiojame su savo asmeniniais interesais. Savaime suprantama, kad žmogiškoji meilė yra tam tikras mišinys tarp asmeninių interesų ir dosnumo, todėl be galo svarbu ugdyti meilę, kuri taptų vis ištikimesnė ir dosnesnė. Jis priminė Šventojo Tėvo Pranciškaus mokymą enciklikoje "Laudato si", kurioje skamba kvietimas nebūti griovimo įrankiais, tačiau gerbti kiekvieną žmogiškąją būtybę. Nutraukti ginkluotus konfliktus ir kraujo praliejimą, kad nutiltų ginklų žvangesys, o visur neapykantą pakeistų meilė, susiskaldymą - vienybė.

Susitikimas buvo šiltas ir atviras, daug kalbėjomės apie tai, kad politika turi būti morali ir atitikti krikščioniškos etikos principus, kad visi turime galvoti apie bendrojo gėrio kūrimą, o ne asmeninius interesus. J.E. Apaštalinis Nuncijus kvietė Seimo narius bendradarbiauti su Vyskupais dėl įstatymų leidybos ir dvasingumo ugdymo. Turėjau progą pasidžiaugti J. E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ypatingu tarnavimu Dievui ir žmonėms, gražiu bendradarbiavimu, o kai užsiminiau apie jau 15-tus metus švenčiamas Vyskupijos šeimų šventes, Apaštalinis Nuncijus pasakė, kad sausio 3 d. atvyks į Šiaulius ir kartu švęs šią šventę.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11