Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

25-oji Laisvės gynėjų ir tragiškų Sausio 13-osios įvykių minėjimo diena

2016-01-13

Sausio 12 ąją uždegant atminimo laužus prie Seimo dalyvavo šimtai žmonių, tarp jų buvo ir LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, premjeras Algirdas Butkevičius, Seimo nariai. Skambėjo 1991-ųjų sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato žuvusių Loretos Asanavičiūtės, Virginijaus Druskio, Dariaus Gerbutavičiaus, Rolando Jankausko, Rimanto Juknevičiaus, Alvydo Kanapinsko Algimanto Petro Kavoliuko, Vido Maciulevičiaus, Tito Masiulio, Alvydo Matulkos, Apolinaro Juozo Povilaičio, Igno Šimulionio, Vytauto Vaitkaus, ir vėliau vasario ir balandžio mėnesiais nuo sužeidimų mirusiųjų Vytauto Koncevičiaus ir Stasio Mačiulskio pavardės. Vyko patriotinių dainų koncertas.

Minint sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos 25-ąsias metines LR Seime surengtas iškilmingas minėjimas, kuriame dalyvavo sausio 13-osios dalyviai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, valstybės vadovai, Seimo nariai, savivaldybių merai, gausus būrys svečių. Iškilmingam minėjimui pirmininkavo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas P. Baltokas ir Lietuvos mokinių parlamento pirmininkė Indrė Pabijonavičiūtė.

LR prezidentė D.Grybauskaitė minėjime kalbėjo: "Šiandien - ypatinga diena, kai mintimis grįžtame per ketvirtį amžiaus į Sausio 13-osios naktį su visais jos išbandymais. Su pavojaus jausmu prarasti taip neseniai atkovotą Nepriklausomybę. Su nepaprasta mūsų žmonių didybe. 1991-aisiais gimę vaikai kartu su Lietuva įkvėpė laisvės oro ir kartu mokėsi stotis ant kojų. Šiandien jie jau suaugę, į gyvenimą išėję vaikinai ir merginos. Juose užkoduotas toks pat stiprus ryžtas: jeigu prireiktų - ginti Lietuvą."

Kruvinąją sausio 13-osios naktį prie Seimo rūmų kartu su laisvės gynėjais budėjęs kunigas Robertas Grigas iškilmingame minėjime kalbėjo: " Mes susidūrėme su visu tuo agresijos, politinio smurto ir "vyresniojo brolio" arogancijos bjaurumu, kokį nuolat matome pasaulyje ir šiandien, galingųjų valstybių ir tautų vykdomą mažesniųjų ir silpnesniųjų atžvilgiu. Bet neatsakėme tuo pačiu, tarsi natūraliu ir logišku atoveiksmiu. Į okupantų smogikus Vilniuje nelėkė akmenys, lazdos ir kulkos iš mūsų pusės. Kentėme smurtą, bet neatsakėme smurtu. Stovėjome prieš jų šarvuočius ir durtuvus, ir dainavome apie mums brangius dalykus. Apie tai, dėl ko čia buvome, dėl ko rinkomės būti mirties akivaizdoje ir nesitraukti. Tautos dvasia, kultūra - prieš brutalią karinę prievartą. Daina - prieš kalašnikovų kulkas."

"Sausio 13-osios auka ir grožis bus beprasmiai, jei neišsaugosime savo tautos" - kalbėjo kunigas Grigas, kviesdamas visais įmanomais būdais riboti alkoholio prieinamumą ir retoriškai klausdamas kaip suprasti tuos politikus, kurie globoja kruviną kvaišalų verslo globą ?

"Kai einame mūsų didesniųjų miestų gatvėmis, ir svetimakalbių afišų, užrašų pastebime kone daugiau, negu lietuviškų, kai jaunimo ir vaikų dainų konkursuose - kaip ir iki 1990 metų - tarsi privalomai turi skambėti kūriniai nelietuvių kalba - nejučiomis nusipurtai, lyg košmariškam sapnui sugrįžus: palaukite, kur mes esame, nejaugi Lietuva vėl kažkaip nepastebimai okupuota?! Kur mūsų savigarba, mūsų pareiga apginti nepaprastomis aukomis išsaugotą tautinę tapatybę? Žinau visas tas mantras, kuriomis man būtų atsakyta - Europos Sąjunga, globalizacija, pasaulio Lietuva, modernus pasaulis... "Tas pasenęs Jūsų etnolingvistinis patriotizmas..." Nemanau, kad visa tai pateisina įtartinai lengvą vienintelės ir nepakartojamos savasties išsižadėjimą, savasties, kuria mes ir tegalime praturtinti tą pačią ES ir pasaulį. Todėl neturėtume skubėti unisonu pasmerkti suverenias valstybių teises ES viduje ginančių Lenkijos ir Vengrijos, o galbūt verčiau pasimokyti - nebūtinai analogiškose srityse - formuoti ir apginti savo požiūrį. Ypač tai turėtų galioti šeimos, kultūrinių tradicijų ir švietimo politikai, kuriai kairuoliška "vyraujanti srovė" diktatoriškai primetinėja neomarksistinę Markuzė ideologiją."

Kunigas apgailėtinu pavadino Seimo daugumos ( socialdemokratų, Darbo partijos, Tvarkos ir teisingumo bei lenkų) sprendimą neskirti šių metų Laisvės premijos Vytautui Landsbergiui. " Jūs ne Profesoriui pagarbą ar nuopelnus laisvės kovai paneigėte, jūs Lietuvai Sausio 13-osios 25-mečio šventę sugadinote. Nėra V. Landsbergis šventasis iš saldžių paveikslėlių, kaip, beje, ir tikėjimo Šventieji nėra tokie, kaip jie sentimentaliuose paveikslėliuose vaizduojami. Tačiau jo sutelkiantys nuopelnai vieningam priešo puolamos Tėvynės pasipriešinimui yra neginčijamas faktas, ir nebuvo prasmingesnio akcento šiam 25-mečiui, kaip fakto pripažinimas ir adekvatus įvertinimas. Praeis 5, 10 metų, ir mūsų daugelio su jumis nelabai kas beprisimins, o Vytautas Landsbergis - manau, tai supranta ir jo draugai, ir nemėgėjai - išliks Lietuvos istorijos vadovėliuose greta Basanavičiaus, Kudirkos, Smetonos, Žemaičio. Norite to ar nenorite, patinka tai kam ar nepatinka. Negebėjimas dėl asmeninių antipatijų priimti tikrovę terodo vien skaudžią valstybinio mąstymo stoką, "gentinės" ir klaninės savivokos recidyvus."

Minėjime kalbėjo Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė. Prie TV bokšto sužeistas Vilniaus universiteto profesorius habilituotas daktaras Arūnas Ramanavičius, barikadų statytojas Ričardas Jasponis ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas.

12 val. Nepriklausomybės aikštėje vyko Valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonija.

Sveikindama savo kraštiečius laikraštyje "Šiaulių kraštas" LR Seimo narė Rima Baškienė rašė: " Šiandien mes švenčiame laisvę, dėkodami visiems 1991 metų lemtingomis sausio dienomis gynusiems Parlamentą, Lietuvos televiziją - gynusiems Nepriklausomybę. Pagerbkime kovojusius ir žuvusius bei mokykimės iš to meto žmonių vienybės ir susitelkimo, išugdyto bendrumo ir atsakomybės jausmo, kuris telktų ir skatintų dirbti Lietuvos labui."

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11