Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Astravo atominės elektrinės statyba turi būti sustabdyta

2016-01-14

Sausio 14 d. Seime opozicijos lyderis Andrius Kubilius inicijavo diskusiją "Energetikos pusryčiai", kurioje buvo nagrinėjama Astrave statomos atominės elektrinės galima neigiama įtaka Lietuvos energetikos sistemai, planams ją sinchronizuoti su kontinentiniu Europos tinklu bei galimybės šiuos iššūkius suvaldyti.

Diskusijoje dalyvavo Energetikos ministras Rokas Masiulis, energetikos, užsienio reikalų ministerijų atstovai, kompetentingi ekspertai, Seimo nariai.

Pranešimus skaitė Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento direktorė G. Grigaitytė, "Litgrid" gen. direktorius D.Virbickas, Kauno technologijos universiteto doc. A. Jonaitis.

Pranešėjai ir diskusijos dalyviai pateikė daug informacijos apie Astravo jėgainės statybą, ten vykdomus tarptautinių konvencijų pažeidimus. Svarstė kaip atrodytų elektros energijos srautai Lietuvos energetikos sistemoje, jei pradėtų veikti Astravo atominė elektrinė.

Kaip žinia, 20 kilometrų atstumu nuo Lietuvos pasienio, 50 kilometrų nuo Vilniaus, Baltarusijoje nuo 2009 metų statoma Astravo atominė elektrinė, kurioje montuojami du VVER-1200 tipo reaktoriai. Pastarieji dar niekada nebuvo išbandyti praktikoje, jų saugumo ir ekonomiškumo įrodymai tesiremia šališka projektuotojų nuomone ir neturi jokių eksperimentais paremtų įrodymų. Šiuo metu Rusijoje statomi keturi VVER-1200 tipo reaktoriai (2 Novovoroneže ir 2 Sankt Peterburge). Pirmieji reaktoriai turėjo pradėti veikti 2012 ir 2013 metais, tačiau iki šiol nepaleisti, nes "Rosatom" dar jų neužbaigė dėl prastos statybos darbų kokybės.

Nors Lietuvos pastangų dėka Astravo jėgainės statyboje padaryti pažeidimai yra pripažinti tarptautiniu lygiu, AE projektas Astravo rajone vystomas toliau. Licencijos išduodamos ir darbai vykdomi nepabaigus tokiam objektui būtino tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo, kurio reikalauja Espo konvencija ir nesuderinus jo su kaimyninėmis valstybėmis. Neatsakoma į klausimus kodėl pasirinkta būtent ši, Astravo aikštelė, nors joje 1893, 1908, 1987 metais buvo užfiksuoti 5-7 balų žemės drebėjimai. Neatsakoma kaip atominės elektrinės buvimas atsilieps Neries ir Nemuno baseino užterštumui. Įvykus didesnio masto incidentui, jo poveikis Lietuvai būtų ypatingai didelis.

Diskusijoje kalbėjusi Seimo narė Rima Baškienė kvietė įvertinti žmonių nerimą ir juos nuraminti žinia, kad Lietuvos vyriausybė darys viską, kad grėsmę kelianti atominė elektrinė nebūtų pastatyta. Ji priminė 2012 metais Lietuvoje įvykusį referendumą dėl Visagino atominės elektrinės ir žmonių išreikštą poziciją - 62,68 proc. dalyvavusiųjų referendume pasisakė "prieš" tokios elektrinės statybą. Ji priminė, kad Europos parlamente norinčių remti atominę energetiką gretos stipriai retėja, tą liudija balsavimo rezultatai, kurių metu EP nepritarta idėjai remti branduolinę energetiką ES finansiniais mechanizmais ir daug palankiau pradėta vertinti alternatyvios energetikos perspektyva, atsinaujinantys ištekliai, energetinis taupymas. O siekiant užtikrinti Baltijos šalių sistemos patikimumą bei saugumą geriausias kelias - sinchronizuotis su kontinentinės Europos tinklu.

Astravo atominės elektrinės statyba pažeidžia Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos standartus ir tarptautines aplinkosaugos konvencijas, todėl diskusijos dalyviai sutarė naudoti visas politines, ekonomines, diplomatines priemones, kad Astravo AE statyba būtų stabdoma. Tai turėtų tapti visų Baltijos šalių susitarimu.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11