Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Vietos bendruomenių metų atidarymo renginys Šumske

2016-01-21

Šumsko (Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.) bendruomenės namuose vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir Vietos veiklos grupių surengtas šventinis Vietos bendruomenių metų atidarymo renginys, kuriame dalyvavo gausus būrys bendruomenių atstovų iš visos Lietuvos . Į šventę atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Gaja Šavelė, LR Vyriausybės ministro pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, LR Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, LR Seimo nariai Donatas Jankauskas, Rima Baškienė, Albinas Mitrulevičius, mecenatas Ramūnas Karbauskis ir kiti svečiai.

Renginyje buvo pristatytas Vietos bendruomenių metų ženklas, simbolizuojantis jaukius namus, į kuriuos telpa visų Lietuvos regionų žmonės. 6 - džiaugsmingai rankas iškėlę: Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos atstovai ir šeštasis - mėlynas žmogeliukas reiškiantis visame pasaulyje išsibarsčiusius lietuvius.

Kiekvieno Lietuvos regiono atstovai pasakojo apie savo nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus. Per 2007-2013 metų finansavimo laikotarpį įgyvendinta per 3 tūkst. projektų už 150 milijonų eurų. Kaimo bendruomenėms paramą skiria ir Žemės ūkio ministerija - 2016 m. jų projektų finansavimui bus skirtas 1 mln. eurų.

Daugelis kalbėjusiųjų dėkojo kultūros mecenatui Ramūnui Karbauskiui, kurio iniciatyva įsteigta 10 Lietuvos mažųjų kultūros sostinių, kurios sulaukė jo paramos ir dėmesio. Skambėjo kvietimai į būsimus gražius renginius.

Šis renginys - įžanga į 2016 metų vietos bendruomenių veiklą ir naujojo finansavimo periodo aktyvius darbus. Sveikindama šį renginį kalbėjau apie laiką, kuris mums skirtas nuveikti kiek galima daugiau gražių darbų, apie aktyvius ir iniciatyvius žmones - kaimo šviesulius, kurių sumanumo ir išminties dėka keičiasi Lietuvos kaimas, kuriama aplinka, kurioje gražiau, saugiau ir kultūringiau gyventi visiems. Linkėjau, kad bendruomeniškumas ir partnerystė su savivalda, padėtų sėkmingai įgyvendinti naujus projektus ir kad toliau dalykiška veikla sietų Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą su LR Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentine grupe.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11