Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Pasitarimas dėl lituanistinio švietimo bei kultūros paveldo išsaugojimo

2016-01-22

Jurbarko rajone Panemunės pilyje vyko pasitarimas dėl lituanistinio švietimo, kultūros paveldo išsaugojimo bei Lietuvos savivaldybių su Kaliningrado srities partnerėmis bendradarbiavimo. Pasitarime dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai - Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos nariai R. Paliukas ir R. Baškienė, jurbarkietis Seimo narys J. Pauža, Kultūros, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai, LR konsulatų Kaliningrade ir Sovetske vadovai, savivaldybių merai.

Pasitarimo metu buvo aptarta, kaip plėtojant bendradarbiavimą su Kaliningrado srities savivaldybėmis, prisidėti prie lietuvių bendruomenių veiklos, lietuvių kultūros puoselėjimo, lietuvių kalbos mokymo, lietuvių kultūrai reikšmingo paveldo išsaugojimo ir teigiamo Lietuvos įvaizdžio kūrimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Kaliningrado srityje esančios teritorijos ypač svarbios Lietuvos kultūrai. Ragainėje dirbo pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas. Tilžė glaudžiai susijusi su Vydūno, kurio 150 gimimo metines minėsime 2018 metais, atminimu ir lietuviškos spaudos, knygų leidybos veikla. Tolminkiemis - Kristijono Donelaičio memorialinis muziejus, jo gyvenimo ir veiklos atminties vieta. (2018 metais sukaks 200 metų, kai buvo išleista K. Donelaičio poema "Metai"). 2016 metais mūsų humanitarų bendruomenė rengiasi minėti Gotfrydo Ostermejerio - lietuvių kalbos puoselėtojo, Mažosios Lietuvos raštijos tyrėjo, filologo, evangelikų liuteronų kunigo 300 gimimo metines. 2017 metai paskelbti Piliakalnių metais (Lietuvos ir Kaliningrado archeologų yra skaičiuojama daugiau kaip 130 piliakalnių Kaliningrado srityje). Tai svarbūs istoriniai ir kultūriniai įvykiai, kuriuos minint galima būtų glaudžiai bendradarbiauti su mūsų kaimyninės šalies atstovais, savo tautiečiais.

Pasitarimo dalyviai teikė pasiūlymus kaip galima būtų sutelktomis valstybės ir savivaldybių pastangomis padėti lietuvių bendruomenėms kaimyninėse šalyse, ieškoti sąveikos, kad naudos gautų lietuvių bendruomenės ir mūsų kultūros paveldo įamžinimas Kaliningrado krašte. Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Kaliningrade Olegas Skinderskis atkreipė pasitarimo dalyvių dėmesį į iškylančias bendradarbiavimo problemas dėl dabartinio Rusijos vadovų požiūrio į Lietuvą. Jis paminėjo kultūrinių mainų būtinybę, jaunų žmonių įtraukimą į aktyvią veiklą ryšiams su Lietuva.

Kalbėdama pasitarime Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narė R. Baškienė pasiūlė įkurti Seime tarpparlamentinę grupę su Kaliningradu, tarpininkauti padedant spręsti atsiradusias sielovados problemas mūsų tautiečiams Kaliningrade ir aktyviau veikti formuojant teigiamą požiūrį į Kaliningrado sityje gyvenančius lietuvius bei bendradarbiavimo su jais būtinybę.

Panemunės pilyje įvykusio pasitarimo dalyviai pritarė memorandumui dėl apsisprendimo toliau remti lietuvių bendruomenių kultūrinę veiklą, lietuvių kalbos mokymą, prisidėti prie lietuvių kultūrai reikšmingo paveldo puoselėjimo ir atkūrimo, stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis partnerėmis. Dalyviai pritarė Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko R. Paliuko pasiūlymui kasmet skirtingose savivaldybėse organizuoti susitikimus, kuriuose būtų svarstomi lietuvių švietimo plėtotės, kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo, kiti aktualūs bendradarbiavimo su partneriais kaimyninėse šalyse klausimai.

Statistikos departamento duomenimis pasaulyje 2014 metais gyveno 3,663 mln. lietuvių, užsienio valstybėse - 619600 lietuvių, iš kurių 19,9 proc. ( 123 tūkst.) - Jungtinėje Karalystėje, 13,8 proc. (85 tūkst.) - Rusijos federacijoje, (Kaliningrado srityje gyveno apie 14 tūkst. lietuvių), 10 proc. ( 62 tūkst. ) - Lenkijoje, 7,9 proc. ( 49 tūkst.) - Kanadoje, 7 proc. ( 43 tūkst.) - Vokietijoje, 6,4 proc. - Airijoje, 5,8 proc. - JAV, 5,6 proc. - Latvijoje, 3,8 proc. - Norvegijoje, 3,2 proc. - Ukrainoje, 3,1 proc. Baltarusijoje, 2,2 proc. - Australijoje, 2 proc. - Ispanijoje ir kt. ( Europoje gyvena 82 proc. Šiaurės Amerikoje - 13,7 proc. kituose žemynuose - 4,3 proc.).

Siekiant glaudžiau bendradarbiauti ir padėti savo tautiečiams, gyvenantiems užsienyje, 2016 metams skirta 3,4 mln. eurų globalios Lietuvos programų įgyvendinimui. Remiant 5 programas per atitinkamas ministerijas:

1.Tautinio tapatumo išlaikymas ( ŠMM -1701 tūkst. eurų, URM -241 tūkst. eurų, SADM - 47 tūkst. eurų.)
2. Ryšių su Lietuva stiprinimas, grįžimo skatinimas ( URM - 24 tūkst. eurų, ŠMM - 174 tūkst. eurų, SADM - 10 tūkst. eurų),
3. Jungiančios komunikacinės erdvės kūrimui - LRT - 926 tūkst. eurų.
4. Įtraukimo į Lietuvos viešąjį gyvenimą skatinimas ( URM - 38 tūkst. eurų, KM - 116 tūkst. eurų, ŠMM - 27 tūkst. eurų ),
5. Prisidėjimas prie Lietuvos žinomumo ir patrauklumo ( URM - 27 tūkst. eurūų, ŪM - 14 tūkst. eurų).

Užsienio lietuviškose formaliojo ugdymo mokyklose mokosi apie 1600 mokinių, dirba 46 ŠMM atsiųsti mokytojai. Veikia 168 lituanistinės neformaliojo švietimo mokyklos. 21 iš jų - Kaliningrado srityje, mokosi 7 tūkst. vaikų. Kaliningrade ( Karaliaučiuje) veikia 4 mokyklos, mokosi - 287 mokiniai. Nemane ( Ragainėje) - 3 , mokosi 77, Sovietske ( Tilžėje ) - 3, mokosi -70, Černiachovske (Įsrutyje) - 3, mokosi - 66, Krasnoznamenske (Lazdynuose) 2, mokosi - 57, dar kituose miestuose veikia po 1 lietuvišką mokyklą.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11