Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Konferencija: "Krikščioniško pilietinio veikimo iššūkiai ir vizijos"

2016-01-23

Sausio 23 d., šeštadienį, LR Seime Konstitucijos salėje vyko konferencija "Krikščioniško pilietinio veikimo iššūkiai ir vizijos". Konferencijoje buvo apžvelgti pagrindiniai krikščioniško pilietinio veikimo iššūkiai ir aptarta krikščioniškos politikos vizija šalies vidaus ir užsienio politikai, siekiant suburti pilietiškai aktyvius įvairių denominacijų Lietuvos krikščionis.

Konferenciją pasveikino Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, pranešimus skaitė žymūs visuomenės ir žiniasklaidos atstovai.

Didžiulio dėmesio sulaukė buvusio Lietuvos ambasadoriaus dr. Žygimanto Pavilionio pranešimas: "Užsienio politikos vektoriai - krikščioniškų vertybių sąjungininkai Europoje". Pranešėjas pateikė ne tik išsamią užsienio politikos apžvalgą, bet atkreipė dėmesį į vieną svarbiausių principų - bendruomeniškumą. "Būdamas bendruomenės narys žmogus dalijasi atsakomybe už savo artimą, bendruomenę, pasaulį. Būtent šiame santykyje atsiskleidžia žmogaus orumas ir integralumas. Integrali, patriotiška, stipri ir dvasinga asmenybė turi tapti svarbiausiu Lietuvos valstybės prioritetu. Politika Lietuvoje praranda žmogiškumą. Žmogaus teisės remiasi tik teisiniais pagrindais, kas ištirpdo žmogiškumą anoniminiame kolektyve, sunaikina žmogaus unikalumą. Žmogus tampa socialinės inžinerijos instrumentu, bet ne visos politikos tikslu" - kalbėjo Ž. Pavilionis. Vyskupų konferencijos atstovas teisininkas Vygantas Malinauskas pristatė Lietuvos gyvenimo apžvalgą 2015 metais, laimėjimus ir pralaimėjimus dvasingumo srityje, atkreipdamas dėmesį, kad politikams turi rūpėti bendrasis gėris, vyrauti pagarba žmogaus gyvybei, sąžinei, šeimai kaip vertybei.

Pranešimą tema "Krikščioniškoji vizija Lietuvai: kokią valstybę norime kurti?" padarė Bernardinai.lt vyr. redaktorius Donatas Puslys. Apie pilietinio veikimo socialines prielaidas kalbėjo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė, pristatydama Lietuvos gyventojų pilietinės galios tyrimą ir akcentuodama, kad pilietinis lietuvių aktyvumas yra žemas, nes mums trūksta iniciatyvumo.

Savo požiūrį į socialinį teisingumą pateikė Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas profesorius Boguslavas Gruževskis, pabrėždamas, kad " gerovės valstybėje skurdas ir socialinė atskirtis yra nepakankamo valstybės valdymo socialinio jautrumo bei žmogiškojo abejingumo rezultatas - tai ne tiek ekonominė, kiek dorovinė problema."

Konferencijoje vyko įdomios diskusijos, pristatytos iniciatyvos: Liberalų krikščioniškas klubas, Gyvybės sąjūdis, Lyderystės klubas, išsakyti įvairūs pastebėjimai.

Kalbėdama konferencijoje Seimo narė R. Baškienė atkreipė dėmesį, kad teisė neturi būti skirta aptarnauti tam tikrą politinį požiūrį, kas dabar, deja, matoma Seime, o tarnauti bendrojo gėrio kūrimui. Žmogaus auklėjimas turi būti vykdomas vertybiniu pagrindu per literatūrą, meną ir švietimą, ugdant atsakingą asmenybę ir visų pirma atsakingą būsimą motiną ir būsimą tėvą. Ji ragino nevyriausybinių organizacijų atstovus aktyviai reaguoti į politikoje vykstančius procesus ir padėti nugalėti lobistines apraiškas.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11