Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

LR Seime paskelbtos Lietuvių kalbos dienos

2016-02-15

Vasario 15 d. Seime vykusioje spaudos konferencijoje buvo pranešta apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto paskelbtas Lietuvių kalbos dienas, išskirtiniame laikotarpyje - nuo 2016 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d. Šių dienų tikslas - skleisti žinias apie lietuvių kalbą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir didinti lietuvių kalbos prestižą.

Spaudos konferencijoje kalbėjęs Seimo narys Valentinas Stundys atkreipė dėmesį į šioms dienoms skirtų renginių gausą ir įvairovę, į tai, kad valstybė turi sudaryti sąlygas saugoti ir puoselėti ir populiarinti kalbą, primindamas, kad vasario 21 d.- Jungtinių tautų yra paskelbta Gimtosios kalbos diena, kuri gražiai įsipina į Lietuvių kalbos dienų laikotarpį. " Valstybės priedermė rūpintis lietuvių kalbos puoselėjimu, nes valstybė skirta gelbėti žmogų ir tautą, o kalba yra tautos pamatai" - kabėjo V. Stundys.

Seimo narė Rima Baškienė priminė Nepriklausomybės akto signatarės, Anykščių mokytojos Irenos Andriukaitienės žodžius, kad "kalba yra ypatingai svarbi Europos kultūros dalis, yra kamienas, iš kurio išaugo daugybė Europos kalbų. Tauta prasideda nuo žodžio. Žodis yra tautos dvasia, o Lietuvos dvasia yra kiekviena iškovota lietuvių abėcėlės raidė, todėl patys savo rankomis negalime trinti to, kas padaryta.", R. Baškienė atkreipė dėmesį į visuomeninio judėjimo "Talka: už valstybinės kalbos išsaugojimą" surinktus beveik 70 tūkstančių parašų kaip pasipriešinimą socialdemokratų teiktam vardų ir pavardžių įstatymo projektui, kuriame jie siūlė pasuose rašant vardus ir pavardes naudoti ne tik valstybinės kalbos raides, o ir kitokius lotyniškus simbolius. Seimo narė priminė Lietuvos Respublikos Prezidentės žodžius, kad "kiekvieno iš mūsų priederme turi tapti pareiga lietuviškam žodžiui, kad kalba yra pilietiškumo ir atsakomybės už savo šalį, tapatybės, kultūros puoselėjimo ir bendruomenių tarpusavio ryšio visame pasaulyje pradžia." ir kad "lietuvių kalba neturi tapti politinių sandorių ir sandėrių objektu. Privalome elgtis labai atsakingai - pasak Justino Marcinkevičiaus: "išsaugoti ir apginti lietuvių kalbą, kad vėliau nereikėtų mūsų barti už neatsakingą, lengvabūdišką, neretai nusikalstamą gimtosios kalbos teritorijos užleidimą ar perdavimą reklamai, vitrinoms bei įvairiausiems viešiesiems užrašams svetimomis kalbomis."

R. Baškienė dėkojo mokykloms, kurios, neretai ištaisydamos tėvų nepakankamai įskiepytą pilietiškumą, moko vaikus lietuviškų dainų ir akcentavo, kad lietuvių kalbos puoselėjimas turi tapti ne kelių dienų ar mėnesio, bet viso gyvenimo tikslas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė išreiškė viltį, kad šios dienos būtų kuo gausesnės, pritrauktų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenančius lietuvius ir priminė, kad visas renginių planas yra skelbiamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklapyje.

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, kalbėjo apie Visagino išskirtinumą, kaip daugiakalbę savivaldybę, išreikšdama viltį, kad Lietuvių kalbos dienų renginiai padės pajusti malonumą vartoti lietuvių kalbą, girdėti ją ir suprasti, kad tai tarpusavio sutarimo ir supratimo kalba".

Pirmąkart rengiamomis Lietuvių kalbos dienomis džiaugėsi lituanistų atstovas - Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška, išreiškęs įsitikinimą, kad tai ženkliai prisidės prie lietuvių kalbos vartojimo populiarinimo.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11