Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Neeiliniame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje - nepatogūs ir patogūs klausimai

2016-03-02

Seimo narių Gintaro Steponavičiaus, Valentino Stundžio, Rimos Baškienės ir Vytauto Juozapaičio iniciatyva įvyko neeilinis Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis. Seimo nariai siekė išsiaiškinti situaciją dėl švietimo profsąjungų ir Vyriausybės derybų bei pareikalavo, kad Švietimo ir mokslo ministerija pateiktų informaciją apie ministerijos vykdomą Valstybės investicijų programą bei neformaliojo vaikų švietimo krepšelio finansavimo metodikos taikymą.

Domėjimąsi pastaraisiais klausimais paskatino žinia apie paplitusį reiškinį - "Seimo nario kvotą" - Valstybės investicijų programos lėšų skirstymą išskirtinai pagal Seimo nario priklausomumą valdančiosioms frakcijoms. Buvo pareikalauta pateikti švietimo įstaigų modernizavimo programai bei švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymą pagal metus ir pagal savivaldybes. Seimo nariai pateikė daug klausimų ir dėl neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo bei kylančių neaiškumų dėl lėšų paskirstymo metodikos, remiantis gauta informacija iš savivaldybių, kad minėtos lėšos priskirtos mokinio krepšelio lėšoms. Nutarta atkreipti dėmesį į STT tikrinimo pateiktas išvadas bei ateityje vykdyti parlamentinę kontrolę.

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ir komiteto posėdyje dalyvaujantys švietimo profsąjungų atstovai pateikė išsamią informaciją apie vykstančius mokytojų streikus Lietuvoje ir profsąjungų derybų su Vyriausybe eigą. "Švietimo darbuotojų streikai rodo ministerijos ir Vyriausybės nesugebėjimą surasti tinkamus sprendimus" - kalbėjo į tai atkreipusi dėmesį komiteto narė Rima Baškienė. Ji akcentavo Vyriausybės požiūrio į švietimo sistemą svarbą ir pritarė siūlymui, kad Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas prašytų įtraukti į Seimo sesijos darbų programą eilės Seimo narių pateiktus įstatymų projektus, kuriuos priėmus, atsirastų galimybė tokiais išskirtiniais atvejais skirti lėšų iš Rezervinio (stabilizavimo) fondo. "Reikia politinio sutarimo ir sprendimo, kad šalia Švietimo ir mokslo ministerijos papildomai surastų 6 mln. eurų būtų galima skirti dar 7 mln. eurų mokytojų atlyginimams didinti", - sakė parlamentarė R. Baškienė.

Komiteto nariai kreipėsi į Vyriausybę, ragindami sistemingai spręsti švietimo darbuotojų profsąjungų keliamus reikalavimus ir greičiau pasirašyti kolektyvinę sutartį su švietimo profsąjungomis, kad dabar vykstantys streikai būtų nutraukti ir toliau vyktų sėkmingas ugdymo procesas.

Komiteto posėdyje atkreiptas dėmesys, kad Lietuvos savivaldybėse turėtų būti vykdomas švietimo sistemos optimizavimas, skatinant pensinio amžiaus mokytojus pasinaudoti tam skirto fondo lėšomis ir išeiti į užtarnautą pensiją (2015 m. grąžinta į valstybės biudžetą 112 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų, skirtų pensinio amžiaus mokytojų išeitinėms kompensacijoms).

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11