Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Konferencijoje aptartos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės

2016-03-09

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Etninės kultūros globos taryba surengė konferenciją "Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės", kuriai pirmininkavo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė. Konferencijos tikslas - supažindinti su gyvenamųjų vietų vardų daugialype verte, jų nykimo ir naikinimo etapais, pasidalyti informacija apie kaimyninių valstybių patirtį juos saugant, teikti siūlymus dėl savo krašto gyvenamųjų vietovardžių išsaugojimo.

Konferencijoje dalyvavo kalbos, istorijos, žemėtvarkos, žemės kadastro, geografijos, kultūros, mokslo institucijų bei įstaigų, vietos bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovai, besidomintys etninės kultūros, kalbos, istorijos ir tautinės bei regioninės tapatybės puoselėjimu. Pranešimus skaitė: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto profesorė dr. Viktorija Daujotytė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto prof. dr. Vykintas Vaitkevičius, Lietuvos geografų draugijos narė, Vilniaus universiteto doc. dr. Filomena Kavoliutė, Lietuvių kalbos instituto prof. dr. Laima Kalėdienė, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos dr. Pranas Aleknavičius.

Konferencijos dalyviai siūlė priemones, kaip pagerbti visas - tiek esančias, tiek ir jau išnykusias - vietos bendruomenes, nes kiekviena vietos bendruomenė turi savo teritoriją, o toji - savo vardą, taigi kaimų pavadinimai ir yra bendruomenių vardai, šimtmečiais perduodami iš kartos į kartą, o, išnykus pačiai vietos bendruomenei (migravus, emigravus ar išmirus jos nariams), šie vietovardžiai lieka bene vieninteliai jų paminklai istorijoje, todėl buvo siūloma pakeisti dabartinę įstatyminę bazę taip, kad jie nebebūtų išbraukiami iš registro.

Konferencijos dalyviai atkreipė dėmesį į atsinaujinusį kaimų ir viensėdžių vardų naikinimą, kuris vykdomas tęsiant iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo buvusią tvarką be gyventojų likusių kaimų pavadinimus išbraukti iš gyvenamųjų vietovių sąrašo/registro. Atrodytų, kad toks pavojus galėjęs būti didesnis sovietinio režimo metais, kai dėl du dešimtmečius (1966-1989 m.) vykdytos melioracijos Lietuvoje buvo sunaikinta 5600 kaimų ir viensėdžių (22 %) iš 1959 metais buvusių 25143, tačiau kaimams sparčiai tuštėjant ir dabar, jų pavadinimai pagal tebegaliojančią senąją tvarką ir toliau išbraukiami iš registrų: per pastaruosius du dešimtmečius (1989-2011 m.) išbraukti 4988 (31 %), t. y. kas trečio kaimo.

Siekdami sustabdyti netoliaregišką, nesuderintą su šių kaimų teritorijose turinčiais nekilnojamąjį turtą žemės savininkais (nors ir pagrįstą vietos bendruomenių pritarimu) kaimų pavadinimų naikinimo procesą, konferencijos dalyviai Seimui, Vyriausybei, Lietuvos savivaldybių asociacijai pasiūlė:

1.Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ,,Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo" nuostata: "Negali būti naikinami kaimai, jeigu juose yra sodybų arba kai teisės aktai nedelsiant papildyti kaimo, viensėdžio teritorijoje nedraudžia žemės savininkams atkurti gyvenamųjų sodybų ar statyti gyvenamosios ir rekreacinės paskirties pastatų."

2.Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu atkurti visas gyvenamąsias vietoves, išbrauktas 1966-1990 m. LTSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimais iš administracinių teritorinių vienetų sąrašo bei išbrauktas 1990-2015 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais iš gyvenamųjų vietovių registro, nepriklausomai nuo to, yra jose ar nėra nuolatinai gyvenančių žemės naudotojų, jei teisės aktai kaimo, viensėdžio teritorijoje nedraudžia žemės savininkams atkurti gyvenamųjų sodybų ar statyti gyvenamosios ir rekreacinės paskirties pastatų. Atitinkamai turi būti patikslinti Lietuvos Respublikos Adresų registras ir Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įrašai apie žemės sklypų ir statinių pakitusius adresus.

3.Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu vykdomas adresų atstatymas ir naujų adresų įrašai dokumentuose gyventojams turi būti nemokami.

4.Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu istoriniai kaimų ir viensėdžių vardai skelbtini Lietuvos nematerialiuoju kultūros paveldu.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11