Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Spaudos konferencijoje apie etninę kultūrą ir Lietuvos valstybingumo tvirtinimo darbus

2016-03-10

Seime surengta Švietimo kultūros komiteto narės Rimos Baškienės spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir Vilniaus universiteto doc. dr. Filomena Kavoliutė.

Seimo, Švietimo, mokslo kultūros komiteto narė Rima Baškienė pasidžiaugė, kad pastarosiomis dienomis surengtos net kelios reikšmingos konferencijos: "Etninė kultūra bendruomenių gyvenime - tradicijos, šiandiena etnografiniuose regionuose", "Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės", įsijungta į gražią iniciatyvą paskelbiant ir rengiant Lietuvių kalbos dienas, bei eilė kitų priemonių, išsaugant lietuvybę, tautiškumą, kalbą, tradicijas. "Svarbu galvoti ir veikti siekiant išsaugoti, o ne ramiai stebėti statistikos duomenis apie nykstančius kaimus ir išsivaikščiojančią Lietuvą"- kalbėjo parlamentarė. Seimo narė priminė prof. Viktorijos Daujotytės pasakytą mintį, kad žodžiai išnykti ir išlikti savo skambesiu labai panašūs, viskas priklauso nuo žmogaus, kurioje vietoje jis atsistoja: abejingo nykstančių reiškinių stebėtojo, ar stojančio į kovotojų už išsaugojimą ir išlikimą gretas, nes išsaugotas kaimas, išlikęs vietovardžio pavadinimas - tai ryšys su istorinėmis tautos šaknimis, tai išsaugota galimybė atgimti. Seimo narė Rima Baškienė akcentavo valstybės institucijų požiūrį ir atsakomybę už lietuvių kalbą, tradicijų ir papročių išsaugojimą, nes šimtmečiais kurtas ir saugotas valstybingumas laikosi ant pamatinių dalykų - etnokultūros ir kalbos.

Spaudos konferencijos dalyviai, pabrėždami parengtų rezoliucijų nuostatas, kvietė kiekvieną asmeniškai prisiimti įsipareigojimą pasiaukojančiu darbu nuolat stiprinti Lietuvą, kad ji visada būtų ta šalis, kur saugomos ir puoselėjamos tautos vertybės.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11