Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Ar bus išgirsti žemdirbių reikalavimai?

2016-03-30

Kovo 30 d. Vilniuje vyko žemdirbių protesto akcija. Į ją susirinko per tūkstantis ūkininkų. Protesto dalyviai būriavosi prie Seimo, o paskui patraukė link Žemės ūkio ministerijos, kur visą mėnesį ketina protestuoti pasistatę palapinę. Žemdirbiai išsakė reikalavimus dėl žemės ūkio ir kaimo ateities, aukštesnių pieno supirkimo kainų.

Dar vasario 23 d. Jonavoje vykusiame Lietuvos pieno gamintojų asociacijos išplėstiniame tarybos posėdyje, į kurį buvo susirinkę per 900 pienininkų iš visos Lietuvos akcentavo, kad situacija pieno sektoriuje pasiekė kritinę ribą: 232 pieno ūkiai pasitraukė iš pieno gamybos, per 16 tūkst. karvių parduota.

Protesto dalyviai akcentavo, kad vienintelis tikslas ūkininkams - išgyventi Lietuvoje. "Neliks žemės ūkio, tai neliks ir Lietuvos, nes viskas laikosi ant žemės ūkio".

Pieno gamintojai reikalavo:

-Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės atsistatydinimo,

-Kompensuoti 70 - 75 mln. eurų nuostolius už 2015 metus,

-Sukurti pieno rinkos gyvybingumo palaikymo fondą iš už pieną surenkamo PVM dalies.

-2016-aisiais metais už kvotinio pieno toną mokėti po 25,20 eurų.

-30 proc. sumažinti Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų skaičių.

-Atšaukti "Ūkio subjektų, perkančių - parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo" įstatymą.

-Įpareigoti Vyriausybė prašyti EK skirti papildomą finansinę paramą.

-Užtikrinti Žemės ūkio rūmų veiklos finansavimą.

Seime ypatingos skubos tvarka priimtas kainų reguliavimą numatančias įstatymo pataisas neigiamai vertino daugelis pieno perdirbėjų ir pieno gamintojai. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė teigė, kad kainų reguliavimas laisvoje rinkoje nėra geriausias variantas spręsti sektoriaus problemas, tačiau įstatymas turėtų apginti smulkiuosius pieno gamintojus, kurie kenčia dėl smukusių pieno supirkimo kainų. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos vadovas Jonas Vilionis teigė, kad įstatymu būtų nustatyta, kokia dalis pieno produkto kainos tenka ūkininkui, kuri perdirbėjui, o kuri - prekybininkui. "Šiandien yra tragiška situacija pieno sektoriuje. Pirmiausia trumpuoju laikotarpiu reikia finansinės pagalbos ne tik iš valstybės biudžeto, bet ir iš Europos Sąjungos.

ES žemės ūkio komisaras Filas Hoganas, šiomis dienomis viešėdamas Lietuvoje, žadėjo svarstyti galimybę padėti Lietuvai dėl paramos gavimo ir rinkų paieškos, siūlė steigti kompensavimo fondą. Susitikti su žemdirbiais panoro tik nedaugelis Seimo narių. Tarp jų Rima Baškienė, Kazys Starkevičius, Bronius Pauža, Edmundas Jonyla. Protesto akcijoje dalyvavo Europos parlamento narys Bronis Ropė.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11