Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Seimo parlamentinės grupės "Už šeimą" nariai parengė Šeimos stiprinimo įstatymą

2016-04-08

Šeimos stiprinimo įstatymo projekto tikslas - įtvirtinti teisinių nuostatų sistemą, užtikrinančią sudarymą sąlygų, padedančių kurti, išsaugoti bei stiprinti šeimą, kaip pirminę ir prigimtinę bendruomenę bei palankiausią vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinką, užtikrinančią Lietuvos valstybės bei tautos gyvybingumą ir istorinį išlikimą. Siekiama įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus, bendrąsias šeimos stiprinimo nuostatas, šeimos stiprinimo kryptis ir šeimos stiprinimo organizavimą ir valdymą ir taip užtikrinti šeimos politikos nuoseklumą ir ilgalaikiškumą bei veiksmų tęstinumą ir koordinavimą. Siekiama, kad valdžios institucijos imtųsi priemonių, kurios iš esmės gerintų šeimų padėtį, skatintų susilaukti vaikų, kurtų šeimoms palankią aplinką.

1992 m. Lietuvoje gyveno 3706,3 tūkst. žmonių, 2015 m. pabaigoje - tik 2890,7 tūkst., t. y. per 24 metus Lietuvos gyventojų sumažėjo daugiau nei puse milijono - 815 tūkstančių, arba daugiau nei penktadaliu (22 %). Lietuvos gyventojų skaičius mažėja dėl emigracijos (tai sudaro apie 2/3 mažėjimo) ir neigiamos natūralios gyventojų kaitos (skirtumo tarp gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus). Lietuvos statistikos departamentas prognozuoja, kad 2050 m. žmonės virš 65 metų, palyginus su bendru gyventojų skaičiumi, sudarys 28,4 proc., taigi beveik trečdalį, Lietuvos visuomenės (2014 m. šis dydis buvo 18,4 proc.). Jeigu dabar vienam pensininkui tenka 3,6 darbingo žmogaus, tai 2050 m. prognozuojamas tik 1,5 - dėl šios tendencijos susidarys nepakeliamas spaudimas pensijų, sveikatos apsaugos bei socialinės gerovės sistemoms, o ekonomikos augimas ir mokesčių sistema patirs neigiamą poveikį.

Kohabitacija yra vienas pagrindinių veiksnių tiek santuokų, tiek gimstamumo mažėjimui, nes kohabituojančios poros yra žymiai mažiau linkusios susilaukti vaikų. Didėja ištuokų skaičius, mažėja gimstamumas, kuris veda link ekonominio valstybės nuosmukio. Tyrimai rodo, jog gyvenimas santuokoje, lyginant su kartu gyvenančiomis nesusituokusiomis poromis ar išsiskyrusiais, yra naudingesnis tiek vaikams, tiek patiems suaugusiems, sveikatos (fizinės, psichinės ir gyvenimo trukmės), šeimos pajamų atžvilgiu.

Parlamentinės grupės "Už šeimą" pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė akcentavo, kad vykdoma ilgalaikė ir atitinkanti šeimų lūkesčius šeimos politika turi teigiamą poveikį vaikų ir tėvų gerovei, harmoningam socialiniam gyvenimui ir leistų pasiekti geresnį gimstamumo rodiklį. Pradėjęs augti iki šiol mažėjęs aktyvių gyventojų skaičius paskatintų ekonominę raidą, kuri sudarytų sąlygas finansuoti socialinę apsaugą. Lietuva vėl taptų patraukli savo piliečiams, kurie nebenorėtų emigruoti.

Parengtame įstatymo projekte numatoma, jog turi būti sukurtos priemonės jaunų žmonių, kurie jau yra tapę tėvais ar nori jais tapti, padėčiai gerinti. Taip pat numatoma, jog turi būti įgyvendinamos priemonės, leidžiančios derinti profesinę veiklą ir šeiminį gyvenimą, vykdoma skyrybų prevencija, kuriama kompleksinės paramos šeimai sistema bei teikiamos kompleksinės paslaugos krizę patiriančioms šeimoms bei vienišiems tėvams. Numatomas teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą formavimas, tam skirti daugiau dėmesio, visų pirma žiniasklaidoje ir šveitimo sistemoje. Numatyta sudaryti Nacionalinę šeimos tarybą prie Seimo. Tai šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija, sudaroma iš savivaldybių šeimų tarybų, mokslo ir studijų institucijų, šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovų. Siūloma, kad ir savivaldybėse turi būti sudaromos šeimos tarybos, patariančios šeimos stiprinimo klausimais.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11