Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Tęsia darbą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisija

2016-04-12

LR Vyriausybės rūmuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo premjeras A. Butkevičius. Komisijos nariais patvirtinti LR Prezidento kanceliarijos, LR ministrai, Lietuvos verslo konfederacijos, LR Prezidento kanceliarijos, studentų sąjungos, moksleivių parlamento, mokslo akademijos, Savivaldybių asociacijos atstovai. LR Seimą komisijoje atstovauja Seimo pirmininkė L. Graužinienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai: R. Baškienė ir R. Paliukas. Seimo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimu 2018 metai paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais, tarpžinybinė darbo grupė parengė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą, kurios įgyvendinimo koordinavimą pavesta minėtai komisijai.

Atkurtai Lietuvai - 100 metų. 1918 metais po tamsaus periodo šviesūs protai susirenka pasitarti. Dvidešimt vizionierių: Aleksandras Stulginskis, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Donatas Malinauskas, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, Jonas Vailokaitis, Jonas Basanavičius, Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Kazimieras Steponas Šaulys, Kazys Bizauskas, Mykolas Biržiška, Petras Klimas, Pranas Dovydaitis, Saliamonas Banaitis, Stanislovas Narutavičius, Steponas Kairys ir Vladas Mironas - atkuria Lietuvą ne ginklais, o tikėjimu ateitimi.

Ketveri šventiniai metai. Ketveri Lietuvos šimtmečio minėjimo metai simbolizuoja valstybės gimimo laikotarpį nuo 1917 m. Vilniaus konferencijos iki 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo sušaukimo. Tai laikotarpis, per kurį Lietuva buvo kuriama mūsų visų rankomis. Šiai progai paminėti ketverius metus vyks socialinės iniciatyvos ir įvairūs renginiai - tam, kad būtume vieningi ir toliau kurtume savo šalį tokią, kokios norime.

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus, pristatė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos 2015-2020 metų planą ir naujus projektus, siūlomus įtraukti į minėtą programą.

Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Spaudos ir komunikacijos skyriaus vedėjas Antanas Martusevičius komisijos nariams pristatė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo logotipą, šūkį ir programos komunikavimo koncepciją. Kurioje akcentuojama, kad Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. - milžiniškas žmonių, nepabūgusių prisiimti atsakomybę už visų mūsų ateitį, laimėjimas. Tikslas - sutelkti Lietuvos gyventojus ir išeiviją valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui paminėti ir didinti visuomenės socialinę ir pilietinę atsakomybę.

Šimtmečio koncepcijos idėja įkūnija tris didžiausias Lietuvos žmonių vertybes - kūrybingumą, dalijimąsi ir atsakomybę:

Esame kūrybingi: mus veda į priekį žingeidumas, siekis generuoti inovacijas ir jas įgyvendinti.

Esame atsakingi: mums rūpi mūsų aplinka, bendruomenė, valstybė, globali ateitis.

Esame atviri dialogui, besidalinantys savo patirtimi ir kūryba su tėvynainiais bei pasauliu.

Leitmotyvas - mus vienijantis tiltas. Koncepcijos turinį, išreiškianti mūsų kūrybą, atsakingumą ir dalijimąsi, optimaliai atspindi Tilto leitmotyvas: TILTAS - tai žmogaus kūrybinių gebėjimų išraiška, inspiruota noro dalintis nepaisant kliūčių; TILTAS yra archetipinis simbolis, reiškiantis dviejų polių sujungimą - jubiliejų švenčianti valstybė stato tiltus tarp praeities ir ateities, tarp Lietuvos gyventojų ir tautiečių užsienyje, tarp mūsų valstybės ir viso pasaulio.

Šūkis: Įkvėpti ateities. Visi trys idėjos elementai - kūryba, dalijimasis bei atsakomybė - į vientisą pasakojimą yra sujungiami žvelgiant iš Lietuvos praeities, dabarties ir ateities rakurso: Mūsų atsakomybę rodo tai, kad visada - nuo pat valstybės sukūrimo iki šių dienų - gyvenome ne šia diena, o žvelgdami į ateitį.

Šiandien esame laisvi - būtent tai suteikia galimybę mums išreikšti savo kūrybingumą ir atvirumą pasauliui. Dalindamiesi savo patirtimi ir kūryba su tėvynainiais bei visu pasauliu, atsakingai kuriame savo ir būsimų kartų ateitį. Šimtmečio šventės šūkis - Įkvėpti ateities: -Mus visada įkvėpė tikėjimas ateitimi.

-Šis tikėjimas mus lydi daugiau nei 1000 metų - nuo Lietuvos valstybės ištakų. -Šimtmečius kūrėme atviros valstybės, besidalijančios savo žmonių kūryba su Europa ir visu pasauliu, ateitį.

-Nors mūsų istorijoje buvo juodų periodų, tikėdami ateitimi visada rasdavome jėgų pakilti. -Šio tikėjimo vedini 1918 m. atkūrėme Lietuvos nepriklausomybę.

-2018 m. švęsime atkurtos Lietuvos šimtmečio jubiliejų - tai dar viena galimybė atskleisti savo kūrybines galias ir dalintis kūrybos vaisiais su visu pasauliu.

-Šventę įprasminsime kūriniais, skirtais Lietuvos ir pasaulio ateičiai.

Numatyta įgyvendinti: "Šimtmečio savanorių" programą, kurios metu sieksime sutelkti savanorius, kurie vienaip ar kitaip prisidėtų prie Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo. Šiuo projektu puoselėsime mūsų socialinę ir pilietinę atsakomybę.

Įgyvendinti "Šimtmečio ambasadorių" programą - tai pilietine atsakomybe paremtas projektas, skirtas sutelkti mūsų visuomenę ir garsinti Lietuvos vardą pasaulyje. Žinomus Lietuvos ir užsienio visuomenės veikėjus, bendruomenių lyderius kviesime tapti Šimtmečio ambasadoriais.

Įgyvendinti "Šimtmečio partnerių" programą, tai - socialinės verslo atsakomybės projektas, kuriuo skatinsime verslo įmones materialiai prisidėti prie valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų siūlomų iniciatyvų, skirtų Valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus paminėjimui, įgyvendinimo.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11