Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Surengta diskusija dėl Vaikų išlaikymo fondo veiklos tobulinimo

2016-04-20

Seimo Vaiko gerovės parlamentinė grupės pirmininkės pavaduotojos Rimos Baškienės iniciatyva surengta diskusija apie nuo 2008 m. Lietuvoje veikiantį Vaikų išlaikymo fondą. Šio fondo įsteigimo ir įstatymo autorė buvo Seimo narė Rima Baškienė. 2006 gruodžio 19 d. LR Seimo priimto Vaikų išlaikymo fondo įstatymo pagrindu vaikų išlaikymą - alimentus mokėdavo valstybė, paskelbdama alimentų nemokantį asmenį valstybės skolininku be senaties termino. Vaikų išlaikymo fondo administracijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri vykdo Vaikų išlaikymo fondo administratoriaus funkcijas, 2008-2015 metais iš viso gauta daugiau nei 51 tūkst. prašymų Fondo išmokoms gauti. Fondo administracija 2015 metais vidutiniškai per mėnesį gavo 260 naujų prašymų išmokoms gauti ir mokėjo išmokas apie 23,5 tūkst. išmokų gavėjų (vaikų). 2015 metais išmokėta daugiau kaip 14 mln. eurų Fondo išmokų, susigrąžinta apie 0,5 mln. eurų.

Praktikoje kylančios problemos padiktavo šio įstatymo tobulinimo būtinybę. Vaiko gerovės parlamentinės grupės posėdyje aptarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta nauja Vaikų išlaikymo fondo redakcija, kurioje numatoma tobulinti ir tikslinti Vaikų išlaikymo fondo išmokų skyrimo ir mokėjimo teisinį reglamentavimą, įgyvendinant valstybės perimtą įsipareigojimą - suteikti vaikams nustatyto dydžio išlaikymą, numatoma gerinti ir tobulinti išmokų išieškojimą. Įstatyme siūloma tikslinti vartojamas sąvokas, siekti sumažinti teisminių ginčų skaičių, aiškiai apibrėžti teisės gauti išmokas sąlygas ir jų mokėjimo tvarką, nustatyti minimalią išmokos ribą, detalizuoti išmokų mokėjimo nutraukimo pagrindus, atsisakyti išmokų mokėjimo sustabdymo instituto ir reglamentuoti pakartotinio kreipimosi dėl išmokų mokėjimo terminus po išmokų mokėjimo nutraukimo, taip pat efektyviai valdyti valstybės skolą - skolų išieškojimo funkciją perduoti antstoliams jau pirminiame išmokų mokėjimo etape. Siekiant palengvinti su išmokų mokėjimu ir išieškojimu susijusių teisės aktų taikymą, atsisakoma kelių Fondo administracijos veiklą reglamentuojančių įgyvendinamųjų teisės aktų ir siūloma patvirtinti vieną teisės aktą - Vaikų išlaikymo fondo išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatus. Siūlomas teisinis reguliavimas skatins pareiškėją ir skolininką elgtis atsakingai ir tinkamai vykdyti jiems nustatytas pareigas. Siūloma išieškojimo procesą pradėti jau pačiame pirminiame išmokos mokėjimo etape, t. y. sprendimas dėl išmokos mokėjimo kartu būtų ir vykdomasis dokumentas, privalomai vykdytinas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, taip pat nustatoma palūkanų skaičiavimo tvarka skolininko mirties atveju.

Seimo narė Rima Baškienė pasidžiaugė, kad siekiama gerinti darbą institucijos, kuri nuo 2008 metų įgijo pripažinimą visuomenėje, nes iki šio fondo įsteigimo teismo priteistų alimentų negaunantys vaikai galėjo tikėtis tik socialinės pašalpos, o nemokantis alimentų asmuo buvo paieškomas tik jo buvusios sutuoktinės. Įsteigus Vaikų išlaikymo fondą valstybė vykdo išmokėjimą ir susigrąžinimą, tai galėdama padaryti žymiai greičiau ir lengviau negu buvęs sutuoktinis. Seimo narė atkreipė dėmesį, kad dėl vengiančių mokėti alimentus asmenų išvykimo į užsienį. "Pabėgančių nuo atsakomybės, neturėtų likti - turime surasti bendrą sistemą visoje Europos Sąjungoje, kad tokių asmenų paieška būtų įvedama į bendrą registrą ir kurioje šalyje jie bebūtų - pareiga sumokėti jiems priteistą sumą, būtų išieškoma" - akcentavo Rima Baškienė.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11