Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Knygos "Gyvenimas, koks jis buvo (Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija)" pristatymo šventė Kuršėnuose

2016-04-25

Balandžio 23-29 dienomis jau šešioliktą kartą Lietuvoje minint Nacionalinę bibliotekų savaitę, Kuršėnų kultūros centre surengta Ramunės Sakalauskaitės knygos "Gyvenimas, koks jis buvo ( Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija)" pristatymo šventė. Važinėdama po Lietuvą ir užsienį autorė pristato savo knygą, kuri yra pirmoji monsinjoro Kazimiero Vasiliausko (1922-2001) biografija. Skaitytojams pristatoma 4 metus rašyta knyga apie politinio kalinio ir tremtinio, pirmojo Vilniaus arkikatedros klebono bei atkurtos kunigų seminarijos rektoriaus, Vilniaus miesto garbės piliečio, pagerbto daugybe valstybės apdovanojimų gyvenimą. Autorė pasirėmė žinomais šaltiniais ir rado naujų žinių - kalbindama žmones, lankydama monsinjoro gyventas vietas, rausdamasi archyvuose: Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve saugoma kunigo byla, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės, Daugpilio archyvuose rastais dokumentais, niekur neskelbtais kunigo laiškais šeimos nariams, Latvijoje jį globojusių eucharistiečių ir žmonių, kartu su juo dirbusių Latvijos Andrejaus Ždanovo kolūkyje, atsiminimais. Tai objektyvus artimo žmogaus pasakojimas, nes nuo 1989 m. monsinjorą pažinojusi autorė priklausė artimam jo žmonių ratui. "Knyga atsirado kaip mano skola jam. Kai monsinjoras iškeliavo Anapilin, aš studijavau Anglijoje, negalėjau dalyvauti jo laidotuvėse. Vėliau Rašytojų sąjungos leidykla leido atsiminimų knygą - irgi neparašiau", - kalbėjo knygos autorė.

Antrojo pasaulinio karo metais K. Vasiliauskas mokėsi Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijose, praėjus keliems metams nuo įšventinimo į kunigus buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Po aštuonerių metų Intos ir Vorkutos anglių kasyklose monsinjorui nebuvo leista grįžti į Lietuvą, tad dešimt metų dirbo įvairiausius darbus Daugpilyje, Latvijoje, kur teko dirbti net ir kolūkio buhalteriu. 1969 m. K. Vasiliauskui buvo leista grįžti į tėvynę ir pirmąja kunigo darbo vieta tapo Varėnos parapija, kur jis gyveno iki pat 1975 m., kai buvo perkeltas į šv. Rapolo parapiją Vilniuje. Tikintiesiems atgavus Vilniaus arkikatedrą baziliką, monsinjoras klebonavo ten, pora metų ėjo ir atkurtos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus pareigas.

Monsinjoro aukšta dvasinė kilmė ir dvasinis gyvenimas netrukdė jam nusileisti prie mažiausiųjų, varganiausiųjų, kiekvienas žmogus jam buvo didelė vertybė, į savo mažą kambarėlį jis priimdavo visus, vaišindavo ir guosdavo, ragindamas į viską žiūrėti su meile, atleisti net ir priešams, nes pyktis veda tik į susinaikinimą. Surinkti biografiniai faktai liudija apie jo gyvenimą, tarnystę Dievui, jo gebėjimą būti labai nuoširdžiu, padedančiu kitiems. Monsinjoras iš šios knygos žvelgia į mus šviesus ir paprastas, linkėdamas "drįsti ir sugebėti visuomet būti tiesos ir teisiųjų barikadų pusėje".

Šventės metu dėkodama už atvykimą į Kuršėnus knygos autorei Ramunei Sakalauskaitei Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė kalbėjo, kad jei kiekvienas pasistengsime pasidalinti gerumu, žinojimu apie kitų gražius ir kilnius poelgius, daug šviesesnis ir gražesnis bus mūsų visų gyvenimas, nes tokie liudijimai moko ir ypatinga šviesa nušviečia mūsų mintis ir būsimus darbus. Ji prisiminė apie Seime surengtas dvasingumo konferencijas, apie ten vykusius knygų pristatymus, kaip įrodymą, kad Seime yra ne tik politinės diskusijos, o kai kada ir rietenos, bet čia vyksta daug gražių, kilnių renginių.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11