Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Seime surengta konferencija: "Lietuvos politinės sistemos ir demokratinių vertybių formavimas Lietuvoje (1920 - 1926 m.)"

2016-05-11

2015 m. gegužės 14 d. Seimas 2016-uosius metus paskelbė Prezidento Kazio Griniaus metais, švenčiant jo 150-ąsias gimimo metines. Seimo narių : Rimos Baškienės ir Albino Mitruliavičiaus parengtam nutarimui pritarė 78 Seimo nariai, o Vyriausybė įpareigota pateikti priemonių planą.

Parengtame priemonių plane gausu mokslinių, edukacinių, kultūrinių, sportinių renginių ir parodų, skirtų Prezidento Kazio Griniaus 150-ųjų gimimo metinių minėjimui, numatyta leidybinė veikla. Prie priemonių plano įgyvendinimo aktyviai prisideda Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Švietimo ir mokslo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Nacionalinis radijas ir televizija, Kauno ir Marijampolės savivaldybės, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Sveikatos mokslų universitetas, Kūno kultūros ir sporto departamentas, ir eilė kitų institucijų.

Jau surengta eilė renginių. Atkreiptinas dėmesys į Seime vykusią edukacinę priemonę - viktoriną "Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimas Lietuvoje", kurioje Lietuvos mokiniai iš įvairių šalies rajonų susipažino su K. Griniaus asmenybe per gyvenimo vertybių, laisvės ir demokratijos sampratą, sužinojo apie Lietuvos parlamentarizmo raidą ir demokratinių tradicijų kūrimą ir gavo nepakartojamą istorinę pamoką apie patriotiškumą, tautinę savimonę ir pilietines, demokratines vertybes. Seime surengta įspūdinga paroda ir konferencija: " Lietuvos politinės sistemos ir demokratinių vertybių formavimas Lietuvoje (1920-1926 m.)". Kuriai pirmininkaudama Seimo narė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Rima Baškienė atkreipė dėmesį į Valstiečių partijos ideologijos kūrėjo ir vadovavusio Valstiečių liaudininkų sąjungai Kazio Griniaus įvairiapusę veiklą. Tai Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininkas, Steigiamojo, I, II ir III Seimų narys; šeštasis Lietuvos premjeras, paskutinis demokratiškai išrinktas tarpukario Lietuvos Prezidentas, laisvos spaudos, susirinkimų laisvės šalininkas, demokratas, švietėjas, publicistas, knygnešys, kartu su Vincu Kudirka leidęs "Varpą"; gydytojas, visuomenės sveikatos aktyvistas, vieną pirmųjų gamtosaugininkų Lietuvoje; elegantiškas, oratorinius sugebėjimus ir humoro jausmą bei daugelį kitų savybių turintį žmogus, į Lietuvos istoriją įnešęs svarų indėlį.

Konferencijai taip pat pirmininkavo Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, dr. Justinas Dementavičius, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė. Ji pabrėžė, kad K. Grinius buvo viena ryškiausių tautinio atgimimo ir valstybės atkūrimo judėjimo asmenybių. "Šio žmogaus biografija yra puikus sąmoningo lietuvio nuoseklaus ir kryptingo gyvenimo kelio pavyzdys. Kazys Grinius buvo ištikimas laisvės, demokratijos ir teisės viršenybės principų sergėtojas. Lietuvą jis visada matė kaip demokratinę respubliką. Demokratinę be jokių išlygų. Visas jo gyvenimas ir darbai buvo nuoseklus šios idėjos liudijimas". Seimo Pirmininkė ypač išskyrė Prezidento K. Griniaus mąstymą, kuris gerokai pralenkė laiką, o jo mintys ir iniciatyvos net ir šiandien būtų laikomos moderniomis, visuomenės pažangą ir sąmoningumą kuriančiomis idėjomis. Seimo vadovė priminė iškalbingą faktą, kad 2015 m. pabaigoje Izraelio Jad Vašemo Holokausto memorialinis muziejus, įvertinęs nuopelnus gelbėjant žydus, K. Griniui ir jo žmonai Kristinai suteikė Pasaulio tautų teisuolių vardus. "Jo garbei skirti metai - tik kukli dovana ir mūsų padėka Prezidentui Kaziui Griniui", - sakė Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė.

Pranešimus skaitė dr. Algimantas Kasparavičius, dr. Danutė Blažytė-Baužienė, dr. Mindaugas Tamošaitis, dr. Dainius Žalimas, Saulius Pečeliūnas, Džiuginta Kasiulaitienė, apžvelgdami Kazio Griniaus politinės etikos ir praktikos bruožus, Valstiečių laidininkų vaidmenį Steigiamajame Seime, Prezidento Kazio Griniaus ir kitų Lietuvos prezidentų lyginamąją analizę, Demokratinės valstybės užuomazgas 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucijoje, Demokratinių vertybių reikšmę atkuriant Lietuvos demokratų partiją 1989 m. bei kuo svarbus tyrėjams Kazio Griniaus archyvinis palikimas.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11