Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai aptartos Vaiko gerovės parlamentinės grupės posėdyje

2016-05-18

Vaiko gerovės parlamentinės grupės nariai diskutavo kaip Lietuvos institucijos įgyvendina Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai.

2006 metais JT Generalinėje Asamblėjoje buvo priimta Neįgaliųjų teisių konvencija. Šis dokumentas įtvirtina visas pagrindines žmonių su negalia teises ir aprašo, kaip jos turi būti įgyvendintos. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2010 metais. Kiekviena šalis praėjus 2 metams po Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo privalo pateikti ataskaitą. Lietuva ją pateikė 2012-aisiais. Konvenciją jau ratifikavo 156 valstybės, todėl ataskaitų svarstymo tenka palaukti. Lietuvos oficialioji ataskaita buvo svarstoma 2016 m. balandžio 6-7 d.d. JT būstinėje Ženevoje. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas paskelbė baigiamąsias išvadas Lietuvai, kuriose akcentavo, kad progreso nematyti. Lietuva kritikuojama dėl daugelio dalykų Pasiūlyta išplėsti teisinę negalios sąvoką, nes šiuo metu ji apima tik žmogaus sutrikimus, tačiau ne jo aplinką. Komitetas išreiškė "gilų susirūpinimą", kad sąlygų neįgaliesiems nepritaikymas Lietuvoje faktiškai nelaikomas diskriminacija.

Neįgaliųjų vaikų atskirtis švietimo sektoriuje - dar viena problema, patraukusi Komiteto dėmesį, nes švietimo sistema Lietuvoje vargiai prisideda prie vaikų su negalia įtraukimo į visuomenę bei diskriminacijos mažinimo. Vis dar veikia specialiosios mokyklos vaikams su negalia, vaikams su intelekto negalia užkertamas kelias baigti mokyklą, priverstinai juos siunčiant mokytis specialybės. Mokyklose trūksta ir resursų, ir pastangų sudaryti sąlygas klasėse mokytis įvairias negalias turintiems vaikams. Tokia situacija sukuria prielaidas neįgaliųjų atskirčiai, skurdui bei diskriminacijai. Vaikų su negalia įtrauktis, ypatingai jų teisės į švietimą užtikrinimas, yra esminis žingsnis, siekiant neįgaliųjų diskriminacijos mažinimo. Tad reforma šioje srityje yra būtina ir neatidėliotina.

Komitetas taip pat pasiūlė naikinti "darbinio neįgalumo" sąvoką ir vietoje to užtikrinti geresnę neįgaliųjų integraciją į darbo rinką. Komitetas išvadose pabrėžė, kad neįgaliųjų organizacijos ir bendruomenė privalo būti įtraukta į visų su neįgaliaisiais susijusių sprendimų priėmimą. Griežtai sukritikuota ir netinkama Konvencijos įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo sistema. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija neturi pakankamai svertų daryti įtaką kitoms ministerijoms ir institucijoms įgyvendinant konvenciją. Savo ruožtu Nacionalinė neįgaliųjų taryba, veikianti prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl savo tiesioginio pavaldumo ministerijai negali būti laikoma nepriklausoma priežiūros institucija, todėl turėtų būti pašalinta iš nepriklausomo priežiūros mechanizmo.

Teigiamų pokyčių Komitetas išskyrė vos tris - pagyrė Lietuvą už geresnį visuomenės informavimą apie neįgaliųjų teises, pasiūlymus dėl elektroninio balsavimo ir neįgaliųjų organizacijų įtraukimą rengiant Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos programą 2013-2019.

Vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkės pavaduotoja Rima Baškienė akcentavo, kad privalome užtikrinti tikslius statistinius duomenis apie neįgaliuosius ir žinoti visus jų poreikius bei numatomus įgyvendinimo planus, privalome padaryti daug pokyčių šioje srityje, kad kitą kartą nebūtų gėda pristatant Lietuvos ataskaitą.

Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ministerijų atstovai ir neįgaliųjų organizacijos pateikė daug atsakymų ir pastebėjimų apie kompleksiškai teikiamų paslaugų 2016-2020 m. priemonių plano įgyvendinimą bei kitus artimiausiu metu numatomus darbus.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11