Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Žodis "LIETUVA" ir vilties linkėjimai

2016-06-14

Visoje Lietuvoje birželio 13 dieną 20 valandą geležinkelio stotyse buvo degamos žvakutės, sudėjus žodį - Lietuva. Tai akcija, kurios tikslas dar kartą, minint 75-ąsias tremties metines, kartu išgyventi akimirkas, kuomet į nežinią buvo tremiamos ištisos šeimos: seneliai, moterys ir mažamečiai vaikai.

1941 m. birželio 14-osios naktį enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Buvo tremiami mokytojai, gydytojai, valdininkai, teisininkai, kunigai, žurnalistai, pasiturintys ūkininkai ir kiti šviesuomenės atstovai. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių.

Kuršėnuose Pavenčių ir Drąsučių geležinkelio stotyse susirinkę tremtiniai ir vietos gyventojai ant bėgių dėjo lauko ir darželių gėles, skaitė eiles, dalinosi prisiminimais, Drąsučių bendruomenė akcijos dalyviams padovanojo po Vilties angelą.

Birželio 14-oji - Gedulo ir vilties diena - iškilmingai paminėta Kuršėnuose. Po Šv. Mišių Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, eisena nužygiavo prie rezistentų paminklo, esančio šalia Ventos upės, kur vyko renginys, skirtas Gedulo ir vilties, okupacijos dienų tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Buvo skaitomi tremtinių atsiminimai, kuriuos surinko ir užrašė Pavenčių mokyklos direktorė Janina Banienė. Įdomiai ir išsamiai apie to meto įvykius papasakojo Pavenčių mokyklos istorijos mokytojas Arvydas Ščipokas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Marija Šadlauskienė.

Visuose rajono renginiuose dalyvavusi LR Seimo narė Rima Baškienė kalbėjo apie būtinybę prisiminti ir saugoti savo šalies istoriją, tačiau nesinešioti širdyje keršto, o gyventi viltimi ir tikėjimu šviesia laisvos Lietuvos ateitimi.

Ji susirinkusiuosius informavo apie Lietuvos Respublikos Seime inicijuotą rezoliuciją dėl Lietuvos komunistų partijos (LKP) nusikalstamos veiklos įvertinimo, kurioje pažymima, kad LKP sovietinės okupacijos laikotarpiu šalyje įtvirtino diktatūrą ir yra atsakinga už šias SSRS okupacines valdžios priemones: Lietuvos piliečių genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus, įskaitant masines represijas, terorą, baudžiamąsias akcijas, trėmimus, kovotojų už Lietuvos laisvę, taip pat civilių gyventojų naikinimą, režimo priešininkų kalinimą ir kankinimą, kitokį jų persekiojimą, sovietizaciją, okupuotos Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų turto nacionalizaciją ir konfiskaciją, prievartinę kolektyvizaciją, prievartinę mobilizaciją į SSRS kariuomenę, ateizaciją, cenzūrą, kultūros ir religijos paminklų naikinimą bei kitokį pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių paneigimą. Deja, rezoliucijai nepritarė Seimo dauguma.

R. Baškienė 1941 m. birželio 14-osios tremtiniams kuršėniškiams įteikė padėkos raštus. Minėjime skambėjo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro "Tremties varpai" (vad. Jovita Bražukienė), Emilijos Kavaliauskaitės ir Mykolo Dankio dueto (vad. Nerilė Bernotienė) ir Pavenčių mokyklos mokinių atliekamos dainos.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11