Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Krokuvos arkivyskupas pašventino Gailestingumo koplyčią Šiauliuose

2016-06-26

Šiaulių katedrai švenčiant titulinius šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus atvyko Krokuvos arkivyskupas metropolitas kard. Stanisław Dziwisz. Kreipdamasis į garbų svečią, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis priminė pirmąjį kardinolo vizitą Šiauliuose 1993 m. kartu su popiežiumi Jonu Pauliumi II, kai dar nebuvo Šiaulių vyskupijos. Šiaulių vyskupiją minėtasis popiežius įsteigė 1997 m.

Krokuvos arkivyskupas pabrėžė, kad nors Šiaulių vyskupija neturi ilgos istorijos, tačiau gražiai išaugo ir yra svarbi. Visame pasaulyje žinomas Kryžių kalnas, padaręs didelį įspūdį Šventajam Tėvui. Jonas Paulius II Dievo gailestingumo žinią nešė visur keliaudamas kaip piligrimas, dabar šią gailestingumo žinią atnešė į jūsų vyskupiją.

Sakydamas pamokslą Krokuvos arkivyskupas metropolitas pažymėjo, jog dovanojamų relikvijų dėka Šiaulių ir Krokuvos bažnyčios tampa dar artimesnės. Šv. Jono Pauliaus II, šv. Faustinos Kovalskos ir pal. Mykolo Sopočkos relikvijos iškilmingai atneštos į Dievo gailestingumo koplyčią. Šv. Faustinos Kovalskos relikvijas padovanojo Lenkijos Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos seserys.

Be relikvijos, kardinolas S. Dzivisz taip pat padovanojo šv. Jono Pauliaus II dėvėtą arnotą, kurį pats buvo apsivilkęs aukodamas šv. Mišias Šiaulių katedroje.

Iškilmingose šv. mišiose dalyvavusi Parlamentinės grupės "Už šeimą" pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė džiaugėsi, kad Krokuvos arkivyskupo atvykimas dar labiau sutelkė Šiaulių vyskupijos tikinčiuosius ir sukūrė dvasingo džiaugsmo aplinką.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11