Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Valstybės dienos minėjimas ir malda už Tėvynę

2016-07-06

Simono Daukanto aikštėje šalies vadovai, politikai ir šimtai žmonių džiaugėsi istorinėmis Lietuvos vėliavomis plevėsuojančioje aikštėje tvyrojusia šventine nuotaika. Žygiavo Lietuvos kariuomenės - sausumos, jūros ir oro pajėgų kariai bei Kariuomenės orkestras. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbėjo: "Lietuva, čia gyvenantiems žmonėms turi būti saugiausia ir geriausia valstybe. Tokį orientyrą verta nešiotis ir mintyse, ir širdyse. Visi geri pokyčiai, visos protingos reformos yra įmanomos. Viskas mūsų rankose. Kiekvienas esame atsakingas, kad mūsų valstybėje būtų kuo daugiau teisingų sprendimų, sėkmės, džiaugsmo ir tokio stipraus laisvės jausmo, kaip šią, Valstybės dieną, kad galėtume su pasididžiavimu tarti savo valstybės vardą, kad būtume neabejingi dėl visko, kas joje vyksta". Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo žodžius palydėjo trys istorinės patrankos salvės: už Karalių Mindaugą, už tėvynę ir už Lietuvos žmones. Moksleivių dainų šventės jungtinis choras atliko Vytauto Kernagio dainą "Mūsų dienos kaip šventės". Simono Daukanto aikšte pražygiavo visų Lietuvos rajonų, miestų ir miestelių atstovai nešini kiekvieno miesto ir rajono vėliava.

Arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas laikė šventas mišias už valstybę ir jos žmones. Jo pamoksle skambėjo išminties žodžiai: " Valstybė prasideda nuo žmogaus ir be žmogaus ji neegzistuoja. Liepos 6-ąją 1535 metais Anglijoje buvo nukirsdintas šventasis Tomas Moras, kurį popiežius Jonas Paulius II paskelbė politikų ir valstybės veikėjų globėju. Tomas Moras savo kasdieniame gyvenime praktikavo katalikų tikėjimą, buvo mylimas gausios šeimos tėvas, žymus to meto Europos mąstytojas, jo namai visuomet buvo pilni svečių, mylėjusių namų šeimininką už išmintį, kuklumą ir gerą humoro jausmą. Tomas Moras taip pat ėjo svarbias pareigas Anglijos valstybėje, karalius Henrikas VIII asmeniškai juo pasikliovė ir patikėjo jam ne vieną svarbų darbą.Tai truko iki tol, kol Henrikas VIII sumanė palikti savo teisėtą žmoną ir vesti antrą kartą. Kai tokiam karaliaus įgeidžiui paprieštaravo popiežius, Henrikas VIII pasiskelbė Anglijos Bažnyčios galva. Tomas Moras bandė karalių atkalbėti, o nepavykus - pasitraukė iš pareigų, tačiau ir toliau nepripažino karaliaus kaip Anglijos Bažnyčios primo bei jo sugyventinės. Už tai Tomas Moras buvo įkalintas Londono Taueryje ir galiausiai nukirsdintas. Mirtį jis pasitiko ramiai. Vedamas ant ešafoto paprašė budelio: "Padėk man užlipti, o kaip nusileisti - pasirūpinsiu pats." Prieš mirdamas pasakė: "Esu ištikimas karaliaus tarnas, bet dar ištikimesnis - Dievo." Tomas Moras savo gyvenimo kaina paliudijo, jog tiesa yra aukščiau negu bet kokia žmogiška valdžia. O valdžia visada turi tarnauti tiesai. Tai svarbu ne tik valstybės, bet ir mūsų asmeniniame gyvenime. Kartais skundžiamės, kad mūsų valstybėje trūksta teisingumo. Bet labai svarbu savęs paklausti: ar ten, kur man patikėta valdžia - kaip tėvui ar motinai savo vaikams, kaip darbdaviui savo pavaldiniams, mokytojui mokiniams ir pan., - ar visur aš siekiu tarnauti tiesai, ar nesijaučiu teisus tik todėl, kad vadovauju, ar suklydęs pripažįstu klaidą? Teisingumas valstybėje prasideda nuo meilės tiesai kasdieniuose įvykiuose.

Tačiau taip pat svarbu ir tai, ar mes, norėdami teisingos valstybės, matome tai kaip savo pareigą, o ne "jų", "valdančiųjų", darbą. Ar man rūpi, kokie sprendimai priimami mano valstybėje? Ar valstybė man reikalinga tik dėl asmeninės gerovės? Ar rūpi, kad būtų užtikrintos ne tik mano teisės, bet pirmiausia - silpniausiųjų, tų, kurių balsas negirdimas - įsčiose esančiųjų, vaikų, našlaičių, senelių, skurstančiųjų teisės? Ar esu pasiryžęs pasipriešinti neteisingiems sprendimams, sumokėti, kaip Tomas Moras, asmeninę kainą už tiesą? Ar domiuosi, kaip dėl svarbių įstatymų Seime balsuoja Seimo nariai? Išsiųsti laišką Seimo nariui, raginant ginti silpnųjų teisę, šeimą, gyvybę, nekainuotų nei pusvalandžio.

Vienas amerikietis mokslininkas neseniai parašė: "Jei po šimto metų krikščionys bus laikomi tais, kurie nežudo savo vaikų ar senolių, reiškia, mums pavyko.

Stabų garbinimas - tai teisingos pasaulio hierarchijos sugriovimas, vietoj Gyvojo Dievo iškeliant daiktą. Kai vardan asmeninės gerovės yra žudoma negimusi gyvybė, - tai stabų garbinimas. Kai dėl žmogiškų aistrų yra nepaisoma tiesos apie žmogaus prigimtį, - tai stabų garbinimas. Kai dėl savo klestėjimo nusuki teisingą atlygį nuo artimo, - tai stabų garbinimas. Užstoti alkoholio pramonės interesus, o ne žmogaus gyvybę, - tai stabų garbinimas. Galima sakyti, kad pasistatome naują stabą kiekvieną kartą, kai siekiame pakeisti tikrovę melagingu vaizdiniu, užuot paisę objektyvios Dievo duotos tvarkos - žmogaus prigimtyje įrašytos moralės nurodymų.

Kalėjime įkalinto Tomo Moro žmona su ašaromis prašė pagailėti šeimos ir nusileisti karaliui. Tomas ją paklausė: "Kaip manai, kiek aš dar galėčiau gyventi?" Žmona atsakė, kad bent 20 metų. Jis tarė: "Koks blogas pirklys esi, mieloji žmonele: dėl 20 metų turėčiau netekti Amžinybės!" Šiandien mums labai svarbus Tomo Moro pavyzdys, apie kurį Jonas Paulius II sakė: "Jo sąžinės šviesa buvo įsitikinimas, kad žmogaus negalima atskirti nuo Dievo, nei politikos nuo moralės." Šiandien, Valstybės dienos proga, gražiausią linkėjimą girdime Dievo žodyje: "Sėkite sau teisingumą, tai pjausite meilę" (Oz 10, 12). Iš tiesų šiandien graži proga švęsti ir būti dėkingiems už savo valstybę. Tačiau kartu reikia prisiminti, jog ši žemiškoji valstybė turi būti dangiškosios atspindys. Tai kiekvieno piliečio pareiga ir pašaukimas - matyti politiką kaip artimo meilės formą, nenusišalinti nuo valstybės reikalų, bet siekti, kad kiekviena valdžia tarnautų tiesai ir teisingumui".

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11