Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Statistika apie Seimo narių veiklą teisėkūros srityje

2016-07-18

LR Seimo kanceliarijos Infomacijos ir komunikacijos departamento tyrumų skyrius pateikė analitinę apžvalgą apie Lietuvos Respublikos Seimo veiklą teisėkūros srityje: statistinių duomenų analizę (2012–2016 m. kadencija, I–VIII sesijos).

2012–2016 m. kadencijos metu 15 Seimo narių pateikė 70 ir daugiau pasiūlymų teisės aktų projektams. Lentelėje pateikiami 15 aktyviausių Seimo narių šios kadencijos metu iš viso pateikė 1 639 pasiūlymus (iš viso Seimo nariai šios kadencijos metu pateikė 5 306 pasiūlymus teisės aktų projektams).

Seimo darbo rodiklių palyginimas: 1992–1996, 1996–2000, 2000–2004, 2004–2008, 2008–2012 ir 2012–2016 m. kadencijų I–VIII sesijos

Lyginant Seimo VI–XI kadencijų Seimo I–VIII sesijų veiklą teisėkūros srityje pastebima, kad dažniausiai posėdžiavo VI (1992–1996 m.) kadencijos Seimas, per aštuonias sesijas rinkęsis į 608 posėdžius. Paskutinės, 2012–2016 m., kadencijos Seimas, analizuojamu laikotarpiu į posėdžius rinkosi rečiausiai – surengtas 371 Seimo posėdis.

Vertinant kadencijų rodiklius pagal vidutiniškai priimtų teisės aktų per posėdį skaičių, matyti nuolatinis rodiklio didėjimas. Šios kadencijos Seimas, galima teigti, kad yra produktyviausias: nors posėdžiavo rečiausiai, tačiau vieno posėdžio metu priėmė vidutiniškai 7,0 teisės aktų. Mažiausias produktyvumas yra VI kadencijos Seimo – priimta vidutiniškai 2,6 teisės aktų per posėdį. Kitų kadencijų metu per posėdį priimta vidutiniškai nuo 3,9 iki 4,9 teisės aktų.

Vertinant VI–XI kadencijų Seimo veiklą I–VIII sesijų laikotarpiu registruotų ir priimtų teisės aktų projektų skaičiaus aspektu matyti, kad aktyviausia veikla vyko X kadencijos (2008–2012 m.) metu – registruoti 4 804 teisės aktų projektai, o priimtas 2 481 projektas

Mažiausiai projektų registruota VI Seimo kadencijos (1992–1996 m.) metu – 2 649 projektai, jos metu priimta ir mažiausiai teisės aktų projektų – 1 853 projektai. Šios, 2012–2016 m., kadencijos metu buvo registruoti 4 613 teisės aktų projektai (tai yra antras pagal registruotų projektų skaičių rodiklis), o priimti 2 431 projektas (trečias rodiklis pagal priimtų teisės aktų projektų skaičių).

Apibendrinimai

1. 2012–2016 m. kadencijos Seimas I–VIII sesijų metu į posėdžius rinkosi kur kas rečiau nei 2008–2012 m. kadencijos Seimas ir rečiausiai lyginant su visomis prieš tai buvusiomis kadencijomis – šią kadenciją surengta 371 posėdis arba 93 posėdžiais mažiau nei praėjusioje kadencijoje.

2. 2012–2016 m. kadencijos Seimas, palyginti su kitų kadencijų, galima teigti, yra racionaliausias (vertinant I–VIII sesijų rodiklius): nors posėdžiavo rečiausiai, tačiau vieno posėdžio metu priėmė vidutiniškai 7 teisės aktus.

3. Šios kadencijos I–VIII sesijų metu registruota 191 teisės aktų projektu mažiau nei per 2008–2012 m. kadencijos atitinkamą laikotarpį. Sumažėjo ir Vyriausybės registruotų teisės aktų projektų skaičius – nuo 34,5 proc. praėjusią kadenciją iki 30,5 proc. šią kadenciją.

4. Šią kadenciją, palyginti su praėjusia, padidėjo Seimo narių registruotų teisės aktų projektų lyginamoji dalis – atitinkamai 65,2 proc. ir 61,6 proc. Seimo narių registruotų ir priimtų teisės aktų projektų lyginamoji dalis praktiškai nepakito – atitinkamai 39,3 proc. ir 38,2 proc. Atsižvelgiant į tai, kad priimta tik kiek daugiau nei trečdalis Seimo narių registruotų teisės aktų projektų, galima teigti, kad Seimo narių parengti ir registruoti projektai sulaukia pakankamai nedaug pritarimo.

5. Nepaisant to, kad 2008–2012 m. kadencijos I–VIII sesijų metu teisės aktų projektų buvo registruota ir priimta daugiausia, palyginti su kitų Seimo kadencijų atitinkamu laikotarpiu, tačiau teisėkūros idėjų realizavimo efektyvumo rodiklis yra žemiausias ir yra 51,6 proc. Kiek didesnis toks rodiklis yra 2012–2016 m. kadencijos Seimo – teisės aktų projektų realizavimo efektyvumas tesudaro 52,7 proc. Tai yra mažiausias rodiklis lyginant analizuojamų kadencijų duomenis.

6. Skubos ir ypatingos skubos tvarka priimtų teisės aktų dalis nuo visų priimtų teisės aktų šioje kadencijoje sumažėjo. 2008–2012 m. kadencijoje tokia tvarka priimti teisės aktai (įstatymai, nutarimai bei ratifikavimo dokumentai) sudarė 50,15 proc., o šioje – 39,18 proc. nuo visų priimtų teisės aktų. 2012–2016 m. kadencijos Seimo VIII sesijos metu tokia tvarka buvo priimta beveik pusė visų priimtų teisės aktų – 49,28 proc.

7. Seimo 2008–2012 m. kadencijos metu Prezidentas veto teise pasinaudojo daugiau kartų nei atitinkamu 2012–2016 m. kadencijos laikotarpiu: praėjusios kadencijos metu vetavo 39 Seimo priimtus įstatymus, o šią 23 įstatymus. Šią kadenciją Seimas 73,91 proc. atvejų pritarė Prezidento veto, o 26,09 proc. nepritarė – šios kadencijos metu Prezidento ir Seimo santykiai bendradarbiaujant teisėkūros srityje išlieka konstruktyvūs.

Parengė Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Juknevičiūtė.

Tel. (8 5) 239 6185, el. p. dalia.jukneviciute@lrs.lt

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11