Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Kryžių kalno atlaiduose apie blaivybės svarbą

2016-07-31

Prieš šv. Mišias vykusių Susitaikinimo ir Atgailos pamaldų metu skambėjo diakono Elijaus Černiausko savos kūrybos giesmes, primenančios Dievo gailestingumo malonę.

Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišiose dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Pamokslą sakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Remdamasis grožine literatūra, žiniasklaidos pranešimais ir savo patirtimi vyskupas siūlė pažvelgti į meilės simbolį Kryžių, atkreipdamas dėmesį į vieną didžiausių - alkoholizmo problemą. Jis alkoholizmą prilygino kryžiui, kurį vienaip ar kitaip neša visi Lietuvos žmonės. Vaizdingais posakiais bei palyginimais Panevėžio vyskupas atskleidė, jog įprotis vartoti alkoholį rodo menką žmogaus išsivystymą. Priminė baivybės apaštalą Lietuvoje, Šiauliuose besidarbavusį kun. Ignacą Štachą, įkūrusį Šiauliuose blaivybės draugiją. Tada per dešimtmetį Šiauliuose žymiai sumažėjo alkoholio vartojimas. Kreipdamasis į šventėje dalyvaujančius Seimo narius, Vyskupas ragino įstatymais mažinti alkoholizmą ir dėkojo akcijos "Už blaivią" dalyviams, už surinktus parašus. Ganytojo žodžiai buvo palydėti plojimais.

Panaudota informacija ir nuotraukos iš Šiaulių Vyskupijos Kurijos puslapio.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11