Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Konferencija Seime apie pokyčius švietime

2016-08-25

Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferenciją :"2016-2017 mokslo metai: pamokos kitaip", kurią rengė Švietimo ir mokslo ministerija, kartu su Seimo švietimo ir mokslo komitetu. Konferencijoje dalyvavo savivaldybių švietimo skyrių vadovai, merai, tėvų atstovai.

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė atkreipė dėmesį, kad svarbiausi šių mokslo metų akcentai: individuali kiekvieno mokinio pažanga; skaitymas ir rašymas mokant visų dalykų, mokyklos pažanga. Ji pasisakė - griežtai nepritarianti mokinių segregacijai, formuojamoms atskiroms mokyklos ir klasėms, skirtoms tik iš kaimo mokyklų surinktiems, tik gabiems ar dar pagal kokius kitus kriterijus atrinktiems vaikams. Teigė, kad būtinas kokybiškas pamokų pavadavimas, lankomumas, mokymosi pagalbos mokiniui suteikimas. Tyrimų duomenys rodo, kad pamokų praleidinėjimas ar vėlavimas į jas pablogina mokinio rezultatus. 2017-2018 m. m. rengiamasi įvesti brandos darbą, kuris teikia daugiau galimybių mokymuisi ir tarnaus kaip įrankis mokinių kompetencijoms pamatuoti, kurių negalima patikrinti egzamino formatu. Numatyta pertvarkyti egzaminų sistemą. Priimti sprendimai koreguoti valstybinių brandos egzaminų vertintojų funkcijas, stiprinti atsakomybę. Ministrė pabrėžė, kad nuo rugsėjo 1 d. didės pedagogų algų koeficientai. Švietimo ir mokslo ministerija mokytojų algoms didinti papildomai skyrė 8 mln. eurų.

Konferencijos dalyvius pasveikino LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, kuri išreiškė norą jau nuo rugsėjo pakviesti švietimo ir mokslo ministeriją kartu su Vyriausybe parengti naują visa apimančią programą "Grąžinti mokytojui autoritetą ir pagarbą", į kurią būtų įtraukti pedagogai, mokinių tėvai, psichologai, viešųjų ryšių ir kiti specialistai. Ilgalaikė vizija - siekti, kad mokytojo profesiją dažniau rinktųsi talentingas jaunimas. Jaunimas, kurio akys dega idėjomis ir noru dirbti su vaikais; kuris geba savo charizma, žiniomis ir kūrybiškumu, pasitelkęs pažangias ugdymo technologijas ir metodikas, kurti prasmingas pamokas žmonėms - Lietuvos kūrėjams.

L.Graužinienė priminė priimtą naujos redakcijos Mokslų ir studijų įstatymą, kuriuo valstybė prisiima didesnę atsakomybę už ateities pedagogų ugdymą ir jų tobulėjimą - tiek esamų, tiek būsimų. Tai toliaregiškas požiūris ir būtinas žingsnis. Ji teigė suprantanti ir palaikanti profesinių sąjungų siekius peržiūrėti pedagogų atlyginimo skaičiavimą, atsižvelgiant į mokytojų darbo specifiką ir rasti išeitį, kad mokytojas jaustųsi oriai, atlikdamas savo darbą.

Man, kaip Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narei, labai svarbu buvo išgirsti mokinių, tėvų, švietimo skyrių ir merų darbo grupėse suformuluotus pasiūlymus.

(Parengta pagal LRS ir ŠMM pranešimus)

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11