Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Knygos apie Prezidentę pristatymas Šiaulių universitete

2016-10-07

Šiaulių universitete buvo pristatyta profesorės Onos Voverienės knyga "Dalia Grybauskaitė - tautos Prezidentė". Knygos autorė papasakojo apie asmeninį santykį su šalies vadove ir požiūrį į D. Gry-bauskaitės politinę ir visuomeninę veiklą. Knygą "Dalia Grybauskaitė - tautos Prezidentė" sudaro Lietuvos moterų lygos suvažiavimuose, įvairiose konferencijose skaityti pranešimai, taip pat periodi-nėje spaudoje publikuoti straipsniai.

"Aš dėkoju likimui, kad sutapo tas laikas, kai aš gyvenu vienu laikmečiu su mūsų Prezidente Dalia Grybauskaite, su mūsų žymiausių moterų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Felicijos Bortkevičienės realizuota svajone, kad Lietuvoje moteris taptų prezidente" - sakė O. Voverienė. Ji pasakojo, kad D. Grybauskaitės idėjinė mokytoja - taip pat moteris - Margaret Tečer.

"Kada 2009 m. sugrįžo į Lietuvą D. Grybauskaitė, mes irgi tikėjomės, kad ji gali pakartoti M. Tečer šūkį - atėjau pakeisti lietuvių dvasios. Nieko panašaus. Ji pasakė: lietuvių tauta yra darbšti, kūrybinga, talentinga, pripažinta pasaulyje ir lietuvių tauta yra tvarkoj. Aš ja tikiu ir pasitikiu. Bet tai, kas ją valdo, toli gražu ne tvarkoj. Ir aš atėjau pakeisti valdančiųjų dvasios", - kalbėjo O. Voverienė. Ji pasakojo, kad antrasis Prezidentės tikslas buvo suvienyti tautą. "Juk mes penkiasdešimt metų ir dar daugiau, įskaitant ir atgautos nepriklausomybės metus, gyvenome ir buvome pripratę matyti, mąstyti vienos partijos klišėmis. Suprantama, 50 metų vadovu ir mūsų dvasios lyderiu buvo viena partija, kuri skelbėsi, kad viena partija - viena tiesa. Atsirado partijų pliuralizmas. Įpratome, kad kitos partijos - tai mūsų priešai. Juk komunistų partijos pagrindinis ideologinis principas buvo "surask priešą ir jį sunaikink". Taigi susikūrusios partijos, kaip labai gražiai savo darbuose atskleidė šviesaus atminimo Romualdas Ozolas, nežiūrėjo, kad reikia kritikuoti idėją ir tos partijos pagrindinius principus, o kritikavo kitą partiją, kaip savo partijos priešą. Ir visas tas partinis priešiškumas persidavė - jeigu aš balsuoju už vieną partiją, reiškia kitos partijos yra mano priešai, jeigu mano priešai - tai reikia naikinti. O Prezidentė matė Marytę, Joną, Anelę, gražius taikiai sugyvenusius kaimynus, kurie dešimtis metų gyveno, dalijosi duona, o dabar tie kaimynai priklausydami skirtingoms partijoms pasidarė priešais. Todėl ji ir pasakė, kad jos pagrindinis rinkėjas ir pagrindinis rėmėjas yra ne partijos, o pati tauta", - kalbėjo prof. O. Voverienė. "Kai buvo renkami pirmieji prezidentai A. Brazauskas, V. Adamkus, jie balotiravosi, remiami konkrečių partijų. Remiami konkrečių partijų tiltus tarp paprastų žmonių jie degino. Nors ir skelbėsi, kad suvienys tautą. D. Grybauskaitei pirmai iš mūsų prezidentų pavyko nutiesti tiltus tarp žmonių. Tiesa, dar jie labai trapūs, dar labai subtilūs, prie jų reikia daug metų dirbti, bet pirmas žingsnis padarytas" - akcentavo O. Voverienė.

Prof. O. Voverienė pabrėžė, kad Lietuva jau kitokia, ir linkėjo, kad visada jaustumėmės kaip viena didelė šeima ir kurtumėme ateitį kartu su mūsų Prezidente ir jos jauna komanda. Knygos autorė džiaugėsi, kad susitikimuose sutiko daug žavaus jaunimo, ji džiaugėsi jų tikėjimu Lietuvos ateitimi.

Baigdama savo labai prasmingą kalbą prof. Ona Voverienė įteikė man knygą "Dalia Grybauskaitė - tautos Prezidentė" ir prisiminusi mano suorganizuotą konferenciją Seime apie Lietuvos tautinės valstybės atkūrimą, džiaugėsi, kad aš labai aukštai esu iškėlusi tautos idėją ir kad ginu didžiausias lietuviškas vertybes.

Dėkodama profesorei už parodytą man išskirtinį dėmesį kalbėjau, kad klausydami jos išmintingų žodžių, pajautėme didžiulę lietuvybės ir pasididžiavimo mūsų tauta, Prezidente ir kilniais darbais svarbą. Kad vertybių reikia politikoje, kad politika būtų nukreipta į rūpinimąsi žmonėms ir meilę darbui.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11