Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Darbą baigė 2012-2016 metų kadencijos Seimas

2016-11-10

2016 m.. lapkričio 14 d., pirmadienį, prisieks naujai išrinkti Seimo nariai - oficialiai baigsis XI Seimo kadencija. 2016 m. lapkričio 10 d. Kovo 11-osios salėje surengtas iškilmingas Seimo posėdis. Seimo nariai tylos minute pagerbė į amžinybę iškeliavusius parlamentarus Julių Veselką, Algirdą Vaclovą Patacką, Jurą Poželą.

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė apžvelgė pagrindinius Seimo kadencijos nuveiktus darbus. Kalbėjo visų frakcijų seniūnai. Kaip mišrios Seimo narių grupės seniūnė kalbėjau: " Ši salė ypatingai reikšminga - čia prisiekėme mes , čia prisieks naujosios kadencijos Seimas, čia kai kuriems mums teko dirbti. Seimo statuto 26 straipsnis numato, kad Seimo nariai, neįsiregistravę į frakcijas, pripažįstami Mišrios Seimo narių gru-pės nariais. Aš turėjau garbę vadovauti Mišriai Seimo narių grupei. Vertinant dvi paskutines kadenci-jas, Mišri Seimo narių grupė vis prasidėdavo nuo trijų Seimo narių, išrinktų vienmandatėse rinkimų apygardose, o paskui baigdavo kadenciją - praėjusią kadenciją 18, o šią kadenciją - 13 seimo narių. Mišri Seimo narių grupė laisvo Seimo nario mandato principą įgyvendina labiausiai ir demokratijos pas mus buvo daug. Mes buvome labai spalvingi, bet surasdavome puikius sprendimus, ir tai mus tel-kė ir vienijo.

Labai pagarbiai vertinu kiekvieną iš jūsų. Esu dėkinga už išmintį, patarimus, nes viso to labai reikė-jo. Galėčiau vardinti daug darbų, kuriuos padarė mūsų grupės nariai. Pateikėme 348 teisės aktus, parengėme per 300 pranešimų spaudai, surengėme daug spaudos konferencijų ir t. t.

Mes turėjome net tris profesorius A. Dumčių, V. M. Čigriejienę, P. Gylį. Negaliu neprisiminti mūsų grupės nario A. V. Patacko, kurio žodžiai, darbai - tai nuolatinis priminimas Seimo nario priesaikos. Būtent jis šios kadencijos Seime buvo įkūręs parlamentinę grupę, kuri taip ir vadinosi: "Už ištikimy-bę priesaikai". Kiekvieną iš jūsų noriu kviesti: išlikime ištikimi šiems šventiems žodžiams. Reikšmingas, manau, kiekvienam - Valstybės politiko elgesio kodeksas, kurį ankstesnėje kadencijo-je gerbiamas A. Dumčius inicijavo. Aš manau, mums visiems nepapratai svarbios nenuneigiamos šio kodekso nuostatos - pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešu-mas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas ir, žinoma, atsakomybė. Nuošir-džiai tikiu, kad ir kur mes būtume, kad ir ką mes dirbtume, mums išliks svarbiausia - Seimo nario priesaika ir Valstybės politiko elgesio kodekso nuostatos.

Nekalbėsiu šiandien apie nusivylimus, apie nerimą, kurį teko išgyventi, kad nepavyko pateisinti žmo-nių lūkesčių taip, kaip norėjome, kad Seimo prestižas, pasitikėjimas Seimu augtų labiau, kad priorite-tas kultūrai, švietimui taptų esminiais, kad vienybė ir susitelkimas bei darna leistų nuveikti daugiau darbų . Nuoširdžiai linkiu kiekvienam iš jūsų ilgo, gražaus gyvenimo, kupino gyvenimiškos jėgos, ypatingos meilės ir pasidžiaugimo šalia esančiais žmonėmis, pasidžiaugimo viskuo, kas tikra. Linkiu, kad jūsų šeimose vyrautų santarvė. Ir tai nepaprastai svarbu. Sutarimas šeimoje duoda stipry-bę, duoda galimybę veikti, būti energingam ir nepaprastai daug padaryti. Šeimą, kaip vertybę, kėlė-me, manau, ir kelsime toliau, nes tai labai svarbu mūsų tautos ir valstybės išlikimui" Palinkėjusi, kad visų namai kvepėtų duona. Ir kaip simbolį už telkimą ir vienijimą, labai nuoširdžiai kaip valstietė įteikiau ūkininkų Baristų iš Šiaulių rajono iškeptą duoną Seimo Pirmininkei L. Grau-žinienei.

Posėdyje kalbėjo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Jis teigė, kad šešioliktoji Vyriausybė sprendė aštrias kasdienes problemas ir kūrė prielaidas ateities gerovei. Per ketverius metus XI Seimas surengė 391 plenarinį posėdį, priėmė daugiau kaip 2 800 teisės aktų. Didelis dėmesys skirtas energetikos, finansų ir ekonomikos, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos, teisės ir teisėtvarkos, valstybės valdymo, švietimo, mokslo ir kultūros, aplinkos apsaugos, žemės ūkio ir kitiems klausimams, priimti svarbūs sprendimai, susiję su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje ir Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu. Seimas aktyviai svarstė mokesčių politikos klausimus, pasirengė euro įsivedimui, skyrė prioritetinį dėmesį energetikos projektams, įteisino tiesioginius mero rinkimus, užtikrino tinkamą Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2013 m. antrajame pusmetyje. Seimas sugrąžino nuolatinį privalomosios pradinės karo tarnybos šaukimą ir nuosekliai didino finansavimą krašto apsaugai.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11