Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Darbą pradėjo naujosios kadencijos Seimas

2016-11-14

Seimo Kovo 11-osios salėje prisiekė visi naujos kadencijos Seimo nariai. Posėdžiui pirmininkavo seniausias Seimo narys - Juozas Imbrasas. Pasveikinti naujos kadencijos Seimo narius atvyko prezidentė Dalia Grybauskaitė. "Jūsų rankose ne tik rinkėjų pasitikėjimo mandatas, bet ir didžiulė galimybė. Jūs galite prisidėti prie politinės sistemos virsmo. Iš uždaros ir vis dar nomenklatūrinės į skaidrų, atvirą ir žmonėms atstovaujantį modernų parlamentarizmą. Tai jūsų rankose", - sakė prezidentė. Ji akcentavo, kad gilėjantis atotrūkis tarp valdžios ir žmogaus, neteisybės ir atskirties jausmas, politinės valios stoka, nuvertintas sąžiningas darbas nutolino geresnį žmonių gyvenimą, todėl naujasis Seimas tapo viltimi. Žmonės tikisi, kad supratimas pakeis abejingumą, atsakomybė - savanaudiškumą, profesionalumas - neišmanymą, o neveiklumą - ryžtinga politika. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas prašė Dievo, kad šis lydėtų Seimo narius tiesos pažinimo link, kad jų tarnystė neštų gausių vaisių šaliai ir visiems gyventojams. Seimo narių priesaikas priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Kiekvienas Seimo narys sakė priesaikos žodžius "prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas."

Naujos kadencijos Seime dirbs 59 dabartiniai parlamentarai ir 82 nauji arba po pertraukos į parlamentą grįžę politikai. Didžiausią frakciją turi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga - 59 mandatai.

Į Seimo pirmininko pareigas buvo iškelti du kandidatai: 78 valdantieji valstiečiai-žalieji ir socialdemokratai pasiūlė Viktorą Pranckietį, 27 opozicijos atstovai - Liberalų sąjūdžio atstovą Eugenijų Gentvilą. Už Viktoro Pranckiečio kandidatūrą slaptai balsavo 93 Seimo nariai, už E. Gentvilą - 36. Seimo pirmininku tapo prof. Viktoras Pranskietis.

Savo kalboje kaip kandidatė į seimo pirmininko pavaduotojas akcentavau, kad meilė žmonėms ir darbui lėmė tai, kad ketvirtą kartą esu išrenkama toje pačioje vienmandatėje rinkimų apygardoje Šiaulių rajone, dabar ji truputėlį pakeista - prijungta Šiaulių miesto dalis. Net 41 tūkst. 806 žmonės daugiamandatėje, balsuodami už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, mane reitingavo. Manau, kad taip buvo įvertintas ir mano 20-ties metų buvimas toje pačioje partijoje, toje pačioje. Esu žemaitė, mėgstu pastovumą ne tik partijoje, ir santuokoje gyvenu jau 35 metus.

Mielieji Mano kolegos, su kuriais teko dirbti, jūsų dėka galėjau būti tuo, kuo esu šiandieną, ir padary-ti tiek, kiek padarėme kartu. Moters politikės pavyzdys čia, Lietuvos Respublikos Seime, man yra Irena Degutienė. Džiaugiuosi, kad likimas leido man pažinti, bendradarbiauti, ir stebėti politikos džentelmeno Česlovo Juršėno darbą. Skauda širdį, kai Lietuvos žmonės pasako, kad Seimas yra blo-gas. Dirbdama čia 12 metų aš mačiau nepaprastai daug gėrio, išminties, susikalbėjimo, mokėjimo rasti kompromisus, mokėjimo kelti sau ir kitiems pačius aukščiausius reikalavimus, nes to reikalauja Seimo nario priesaika, to reikalauja Valstybės politiko elgesio kodeksas. Aš nuolat džiaugiuosi turė-dama progą dar ir dar kartą paminėti Valstybės politiko elgesio kodekso nuostatas, kurios svarbios ir reikšmingos. Ypač kreipdamasi į savo jaunuosius, naujuosius kolegas sakau, įsiminkime: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas ir, žinoma, atsakomybė už savo darbą, atsakomybė už savo poel-gius, kad ne asmeninis interesas, o bendrojo gėrio siekimas, viešojo intereso gynimas.

Lietuvos žmonės išreiškė didžiulę viltį išrinkdami mus - šitą Lietuvos Respublikos Seimą - ir mes ne-turime teisės šitų mūsų žmonių apvilti. Mus išrinkę žmonės tikisi iš mūsų sąžiningumo, tikisi darbštu-mo, tikisi, kad būtent mes pakeisime esamą situaciją. Aš nuoširdžiai tikiu ir turiu viltį, kad bendradar-biaujant ir sutelktai dirbant mums pavyks, kad Lietuvos Respublikos Seimas įgytų didesnį žmonių pa-sitikėjimą. Darnus darbas Lietuvos Respublikos Seime, visuomenės informavimas, didesnis ryšys su žmonėmis ir didesnis dėmesys kiekvieno žmogaus problemos sprendimui. Nuolat būti kartu, susitiki-nėti su rinkėjais. Tegul tai ir labai daug užima mūsų laiko, bet tai parodo, kad mes esame ne kažkur aukštai, o čia, šalia žmogaus, šalia kiekvieno, kuriam reikia pagalbos, kurio problemas išgirstame. Aktyvi parlamentinė kontrolė leis įtvirtinti ir įsitikinti mums patiems, ar mūsų įstatymai veikia taip, kaip mes tikimės, kad jie turi veikti. Glaudus ryšys su savivalda, su kaimo bendruomenėmis, su nevy-riausybinėmis organizacijomis, kad kartu išgirstume ir pajaustume širdimi tai, kas skauda - ir paty-čios, ir smurtas, ir skurdas, ir visos kitos negerovės.

Nuo mūsų pačių priklauso, kokius ir kaip mes formuojame prioritetus. Argi nesvarbu prioritetas kul-tūrai ir švietimui? Būtent jie leistų ugdyti kitokią ateitį, kitokią jaunimą, užtikrinti vaikų užimtumą. At-sakingas požiūris į šeimos vertybių puoselėjimą. Tikriausiai būsiu kai kam įkyri sakydama, kad man (manau, ir jums) tai yra nepaprastai svarbu - šeimos, mūsų tautos ir valstybės išlikimo garanto puo-selėjimas, mūsų kalbos išsaugojimas, tradicinių vertybių ir blaivybės ir sveikos gyvensenos. Visa tai leis pakeisti mūsų Lietuvą. Esu įsitikinusi, kad kiekvienam iš jūsų, nepriklausomai nuo to, ar opozici-joje, ar pozicijoje dirbame, turime sudaryti tinkamas sąlygas, kad jūs jaustumėtės gerai, kad mes visi veiktume vienam tikslui. Laukia nepaprastai daug darbų. Lietuva pasitinka šimtmetį. Turime pasiekti, kad Lietuvoje būtų daugiau bendrojo gėrio, kad čia gyvenantieji nenorėtų išvykti, o išvykę norėtų su-grįžti. Demografinių problemų sprendimas. Galėčiau vardyti daugelį svarbių, mūsų darbo laukiančių temų.

Tikiu, kad mano sukaupta parlamentinio darbo patirtis leidžia prašyti jūsų pasitikėjimo ir manyti, kad galėčiau būti darbšti Seimo Pirmininko pavaduotoja.


Seimo pirmininko pavaduotojais išrinkti: Rima Baškienė, surinkusi 105 balsus, Arvydas Nekrošius, Gediminas Kirkilas bei opozicijos atstovė Irena Degutienė. Algirdui Butkevičiui tapti Seimo pirmininko pavaduotoju neužteko balsų. Už jo kandidatūrą balsavo tik 66 politikai.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos iniciatyva pirmajame posėdyje pakeistas Seimo statutas. Seimo nariai pritarė Seimo pavaduotojų skaičiaus sumažinimui nuo 7 iki 5. Jiems nebebus skiriamas automobilis su vairuotoju. Įkurtas Kultūros komitetas, o Visuomenės informavimo komiteto funkcijos priskirtos švietimo ir mokslo bei ekonomikos komitetams.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11