Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Diskusija: "Juliaus Juzeliūno indėlis atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę"

2016-12-07

Seimo Konstitucijos salėje vyko apskritojo stalo diskusija "Juliaus Juzeliūno indėlis atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę", skirta kompozitoriaus, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Seimo tarybos nario Juliaus Juzeliūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Diskusijai pirmininkavo Seimo nariai dr. Arvydas Anušauskas ir prof. Arūnas Gumuliauskas. Diskusijos dalyviai aptarė prof. Juliaus Juzeliūno kūrybinį palikimą ir jo vietą šiandieninėje Lietuvos kultūroje, indėlį į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą, vadovavimą Sąjūdžio komisijai stalinizmo nusikaltimams tirti. Prisiminimais apie profesorių dalijosi jo bendražygiai, mokiniai.

Kalbėdama diskusijoje pasidžiaugiau, jog Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2016 metų vasario mėnesį minimos kompozitoriaus, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos nario Juliaus Juzeliūno 100-osios gimimo metinės, vertindamas ypatingą Juliaus Juzeliūno indėlį į Lietuvos kultūros ir valstybingumo puoselėjimą, 2016-uosius paskelbė Juliaus Juzeliūno metais. Šiai iškiliai asmenybei paminėti visoje Lietuvoje vyko daug renginių. Baigiantis metams diskusija Seime "Juliaus Juzeliūno indėlis atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę" yra puiki proga dar kartą išsamiau pažinti šią išskirtinę, mūsų tautai ir valstybei daug nusipelniusią asmenybę. Juliaus Juzeliūno kūryba, muzikinė, pedagoginė ir visuomeninė veikla atspindi ir lietuvių kultūros ir Sąjūdžio raidos istoriją.

Julius Juzeliūnas buvo pirmasis iš muzikų gavęs 1991 metais Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Daugelis mena, Juliaus Juzeliūno principingos pozicijos laikymąsi. Įsimintini jo žodžiai: "Žmogus privalo turėti dvasines nuostatas, principus. Negali vienaip kalbėti, kitaip daryti." J. Juzeliūno kūrybos klodai yra daugiasluoksniai, nepakartojami ir saviti. Jo kūryba susijusi su moksline ir pedagogine veikla. Juzeliūnas rūpinosi ir Lietuvos muzikiniu švietimu, jo pastangomis tuo metu Vilniaus pedagoginiame universitete buvo pradėti rengti kvalifikuoti muzikos mokytojai bendrojo lavinimo mokykloms. Atėjus Atgimimui, Julius Juzeliūnas iš pat pradžių aktyviai įsijungė ir dalyvavo Sąjūdyje. Jis vadovavo Komisijai stalinizmo nusikaltimams tirti, kartu su kitais Sąjūdžio deputatais Maskvoje ne tik išsakė Lietuvos Tautos siekius, bet ir ieškojo palaikymo tarp jam žinomų menininkų šiems siekiams įgyvendinti. Sąjūdžio metais daugiatūkstantiniuose mitinguose, įvairiuose susitikimuose skambėjo jo drąsūs, tiesos ir vilties žodžiai. Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime jis sakė "Lietuvių tauta giliausiuose dvasios kloduose yra išsaugojusi tvirčiausią vertybę - doros ir dvasingumo jausmą. Gėrio ir blogio samprata daugelyje tautų įvairiai formuluojama ir išreiškiama. Gėrio ir blogio kategorijų pagrindu grindžiami ne tiktai kiekvieno individo, bet ir visuomenės, tautos ir valstybės veiksmai. Kiekviena asmenybė, o taipogi tauta, turi apsispręsti, su kuo ji, kas ją lydi - angelas ar velnias, gėris ar blogis. Neutralios būsenos, neutralių veiksmų nebūna".

Tiek Sąjūdyje, tiek atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Juliui Juzeliūnui taip pat rūpėjo įvairiausi klausimai. Jis ne kartą pasisakė dėl šeimos, kaip reikšmingiausios Tautos sudedamosios dalies išsaugojimą. Jis kėlė paveldosaugos, ekologijos, mokslo ir studijų, tikybos ir etikos dėstymo mokyklose, kultūros klausimus. Juliaus Juzeliūno veikla yra mums įkvepiantis pavyzdys. Po kelerių metų Lietuva minės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Viename iš interviu, minint Vasario 16-ąja Julius Juzeliūnas yra sakęs: "Švęsdami Vasario 16-ąją, prisiminkime, kad būtina visuomenėje atkurti mums labai reikalingą dvasingumą. Geriau būti skurdesniems, bet teisingiems ir garbingiems dvasia."

Pranešimą : "Julius Juzeliūnas ir modernėjantis lietuviškumas" skaitė kompozitorius Šarūnas Nakas. Apie Juzeliūną Sąjūdžio metais kalbėjo dr. Romas Pakalnis, Teresė Birutė Burauskaitė, Angonita Rupšytė. Diskusijos dalyviai išklausė eilę paties Juliaus Juzeliūno kalbų įrašų.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11