Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Įteikta 2016-ųjų metų Kalbos premija

2016-12-08

Valdovų rūmuose Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija surengė iškilmingą Kalbos vakarą, kurio metu 13 kartą buvo įteikta Kalbos premija. Kalbos premija, įsteigta įprasminant lietuvių visuomenės veikėjos, redaktorės, spaudos laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės atminimą. Premija skiriama už neatlygintinai padarytus darbus puoselėjant Lietuvoje ar užsienyje lietuvių kalbą, lituanistinius tyrimus, lituanistinį paveldą. Per 2004-2016 metų laikotarpį Kalbos premija įteikta jau devyniolikai asmenybių.

Už reikšmingą lituanistinę veiklą - lietuvių kalbos vartojimo viešajame gyvenime puoselėjimą ir skatinimą, akademinio lietuvių kalbos diskurso plėtrą, lietuvių kalbos akademinių darbų vertimą į anglų kalbą ir lietuvių poezijos sklaidą anglų kalba - 2016 m. Kalbos premijos laureatu tapo kalbininkas, vertėjas doc. dr. Lionginas Pažūsis. Doc. dr. Lionginas Pažūsis (g. 1940 m. vasario 6 d. Kaišiadoryse) 1962 m. Vilniaus universitete baigė anglų kalbos studijas. 1971 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją, vienuolika metų dirbo Anglų filologijos katedros vedėju, vėliau Vertimo studijų katedros docentu. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, L. Pažūsis aktyviai veikė kaip vertėjas, terminologas, žodynų rengėjas ir lituanistinio paveldo skleidėjas anglų kalba.

Visą savo gyvenimą L. Pažūsis skyrė anglų ir lietuvių kalbų gretinimui, gimtosios kalbos vartojimo viešajame gyvenime puoselėjimui ir skatinimui, lietuvių kalbos akademinių darbų ("Lietuvių kalbos gramatikos", straipsnių kalbos klausimais), lietuvių poezijos vertimams į anglų kalbą. Įteikdama šią premiją Lionginui Pažūsiui - ne tik žodynų kūrėjui, įvairios literatūros vertėjui, padėjusiam susikalbėti pirmiesiems atkurtos Lietuvos valstybės diplomatams ir politikams, bet ir daugelio vertėjų meistrystės ugdytojui, nuoširdžiai dirbančiam Vilniaus universitete, kalbėjau apie mūsų bendrystės ryšio - kalbos svarbą, kalbos - kaip mūsų tautos išlikimo garanto puoselėjimo ir saugojimo būtinybę. Akcentavau, kad suprasdami kalbos svarbą ir atsakomybę dėl jos LR Seime remiame Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos, Seimo Švietimo ir mokslo, Kultūros komitetų veiklą. Nuosekliai siekiame, kad būtų skiriamas deramas dėmesys kiekvienam kūrėjui. Vertiname talentingų vertėjų darbą, nutiesiant tiltus tarp skirtingų kultūrų, jas suartinant, leidžiant labiau pažinti."

Iškilmingo renginio metu buvo parodytas politinės istorijos spektaklis "Jeigu ne Tėvynė, iš kurios gavote vardą ?..", skiriamas LDK valdovų patarėjo, pamokslininko, Vilniaus universiteto rektoriaus Petro Skargos 480 m. sukakčiai paminėti (režisierius - Vytenis Pauliukaitis).

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11