Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Mišios Šv. Kazimierui ir pagarba šviesuoliams

2017-03-04

Šiaulių Katedroje vyko Šv. Kazimiero iškilmės. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, giedojo Remigijaus Adomaičio vadovaujamas berniukų ir jaunuolių choras "Dagilėlis".

Šv. Kazimiero ordinas kasmet, Šv. Kazimiero dieną - kovo 4-ąją, nominuoja Šiaulių miesto bei regiono Šviesuolį ir įteikia jam Šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklą.

Šv. Kazimieras gimė Krokuvos karališkojoje Vavelio pilyje 1458 metais. Jis yra didžiojo Jogailaičio Kazimiero, Lenkijos karaliaus ir drauge didžiojo Lietuvos kunigaikščio ir jo žmonos Elžbietos antras sūnus šeimoje, Jogailos Gediminaičio anūkas. Kazimieras gyveno labai dorai. Nuo pat mažumės garsėjo pamaldumu. Taip pat nesišalino ir valstybės reikalų. Mirė jaunas. Vilniaus katedroje palaidoto Kazimiero kapas netrukus pagarsėjo kaip maldininkus traukianti vieta: tikėdami princo šventumu, žmonės čia ateidavo prašyti užtarimo. Popiežius Urbonas VIII paskelbė Šv. Kazimierą Lietuvos dangiškuoju globėju. Savo globėju jį laiko Neapolio miestas, Maltos ordino riteriai, Venesueloje yra Šv. Kazimiero miestas. Šv. Kazimieras paprastai vaizduojamas karališkais rūbais, su Lietuvos didžiojo kunigaikščio mitra ant galvos, dešinėje rankoje laikantis kryžių, kairėje - lelijas - skaistybės simbolį.

2014 metais Šv. Kazimiero ordino paskelbtu šviesuoliu tapo Kultūros šviesuolis, 12 kartų pripažintas geriausiu pasaulio konkursuose Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro "Dagilėlis" įkūrėjas ir vadovas Remigijus Adomaitis už šimtams vaikų išugdytą meninę raišką ir pilietiškumą.

2015 metais Verslo šviesuolio laureatu tapo kultūros mecenatas, Vilniaus Valdovų rūmų atkūrimo valdybos narys ir rėmėjas "Rūtos" fabriko ilgametis generalinis direktorius Algirdas Gluodas už skaidrią veiklą, įmonės atkūrimą ir jos produkcijos iškėlimą į aukščiausią kokybę bei nuoširdžius santykius su žmonėmis.

2016 metais Mokslo šviesuoliu tapo daugelio knygų ir vadovėlių autorius, lituanistas, habil. dr. profesorius-emeritas Kazimieras Župerka už išugdytą jaunąją lituanistų kartą, lietuvių kalbos grožio puoselėjimą.

2017 metais nuspręsta Šiaulių regiono Tikėjimo sklaidos šviesuoliu paskelbti Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį už veiksmingą ir patrauklią tikėjimo sklaidą bei nuoširdžią meilę žmonėms, Dievui ir Tėvynei bei apdovanoti Šventojo Kazimiero ordino Garbės medaliu. Apdovanojimą įteikė Šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas ir Ordino Garbės Dama Loreta Bartkevičiūtė-Valienė.

J.E. Vyskupą sveikino Šiaulių meras Artūras Visockas, Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, muzikiniu kūriniu Vyskupą sveikino jaunoji 2016 m. Šiaulių miesto Šviesuoliukė smuikininkė Liepa Jurgutavičiūtė ir eilė kitų atlikėjų.

Jaunuoju 2017 m. Šiaulių miesto šviesuoliu paskelbtas Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatas, trimitu grojantis Justinas Drakšas.

Sveikindama J.E. Vyskupą Eugenijų Bartulį dėkojau už ypatingą mišių auką, kuri suteikia dvasinį pakylėjimą, už labai kilnius Vyskupo darbus, kurių sąrašas labai gražus ir ilgas. Jo išleista "Evangelija kasdien" dvasiškai stiprina Seimo narius ir Seimo kanceliarijos darbuotojus Seime Jono Pauliaus antrojo auloje, didžiuojamės Šiaulių vyskupijos šeimų šventėmis, Kryžių kalno atlaidais, piligriminiais žygiais ir daugeliu kitų veiklų, kurių centre, mus vedantis ir vienijantis - Vyskupas E. Bartulis. Kreipdamasi į Šv. mišių dalyvius, kviečiau visus savo darbais prisidėti prie mūsų Lietuvos stiprinimo. Darykime gerus darbus.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11