Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Pavasario sesijos pradžia su Laisvės pavasario akordais

2017-03-10/11

Kovo 10 d. prasidėjo LR Seimo pavasario sesija. Jos metu bus siekiama pokyčių socialinės politikos, sveikatos, švietimo, ekonomikos, saugumo bei kitose srityse.

Numatyti penki pagrindiniai prioritetai: darni, atsakinga ir sveika visuomenė; švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas; viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra bei saugi valstybė.

Seimo sesijos Darbų programa parengta remiantis LŽVS rinkimine bei LR Vyriausybės programomis. Įregistruotame daugiau kaip 420 teisės aktų projektų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 137, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė - 10, Seimo nariai - apie 200 įstatymų projektų. Be to, sesijoje bus išklausytas šalies vadovės D. Grybauskaitės metinis pranešimas, Vyriausybės veiklos ataskaita.

Pavasario sesijoje didinsime komunikaciją su visuomene, stengsimės pateikti kuo daugiau informacijos ir atsakymų į žmonėms rūpimus klausimus, priimant sprendimus rengsime platesnes diskusijas.

Darbo kodekso pakeitimai būtų priimti iki liepos 1 d. ir tikėtina atspindės surastą kompromisą tarp darbdavio, darbuotojo ir profsąjungų. Kitas svarbus tikslas - vaiko teisių apsaugos sistemos teisinio reguliavimo tobulinimas, apimantis vaiko teisių apsaugos centralizavimą. Siekiant gerinti visuomenės sveikatos rodiklius vienas esminių darbų, numatomų pavasario sesijoje - alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, o taip pat būtinybė šviesti visuomenę apie alkoholio, narkotikų ir kitų kenksmingų medžiagų žalą.

Vaistų kainų reguliavimas, veiksmingos valstybės pagalbos socialinėms įmonėms, ir įstatymai, susiję su neįgaliųjų teisių užtikrinimu taip pat įtraukti į prioritetinių darbų sąrašą. Pavasario sesijoje bus sprendžiamos ir mažas pajamas gaunančių asmenų, šeimų aprūpinimo būstu problemos.

Numatoma mokslo ir studijų reforma, kokybės didinimas švietimo srityje, Kultūros rėmimo fondo, Mecenavimo įstatymų priėmimas bei sutelkimas valstybės institucijų ir visuomenės kitais metais įvyksiančiam Lietuvos Valstybės šimtmečio minėjimui.

Tarp numatomų darbų - valstybės tarnybos pertvarka, viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimas ir galimybės užtikrinimas persikvalifikuoti ir prisitaikyti dinamiškoje darbo rinkoje.

Numatomos pertvarkos kelius prižiūrinčiose įmonėse bei urėdijose, saugomų teritorijų valdymo optimizavimas bei ministerijų teisinių funkcijų centralizavimas.

Ekonomikos konkurencingumas, investuotojų pritraukimas, viešųjų pirkimų įstatymo peržiūra ir koregavimas, dėmesio sutelkiamas į darbo rinkos plėtrą bei į didesnį politikų, mokslininkų ir verslo bendradarbiavimą - nes tik tokiu būdu gali būti pasiekiama pažanga, įmonių veiklos skaidrumas ir talentų išsaugojimas bei pritraukimas į Lietuvą. Sieksime ne naujų mokesčių įvedimo, o sisteminės mokesčių pertvarkos.

Saugi valstybė - tai energetinės nepriklausomybės stiprinimas, apimantis gynybos finansavimo didinimą, struktūrinius kariuomenės pokyčius, kovą su nusikalstamumu ir kontrabanda. Pranešėjų apsaugos įstatymo tinkamas veikimas paskatintų žmones būti aktyvesniais šalinant negeroves ir nebijoti apie jas pranešti atitinkamoms institucijoms.

Toliau vykdysime parlamentinę kontrolę, privilegijų mažinimą - priimsime Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas reglamentuojantį įstatymą.

Ministro pirmininko S. Skvernelio teigimu, įstojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją 2018 metais yra visos reformos tikslas, kuriam pasiekti reikia visų institucijų sutelkto darbo. Tikimės ir tolesnio glaudaus bendradarbiavimo tarp Prezidentūros, Vyriausybės ir Seimo, bei konstruktyvaus visų frakcijų darbo Seime, kad pasiektumėme tikslą - sėkminga Lietuva, kurioje būtų užtikrintos inovacijos, tvarus augimas ir socialinė gerovė. Esame pasirengę nuosekliai to siekti.

Ilgai ėjome į savo Laisvę, į savo Nepriklausomą Lietuvą - su kalaviju, su tikėjimu šviesa ir malda. Mūsų galutinio apsisprendimo tašku tapo Kovo 11-oji, todėl kasmet su džiaugsmu pasitinkame Laisves pavasarius.

Šiemet 27 - ąjį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo gimtadienį minėjau iškilmingai: gėlių padėjimo ceremonija ir susitikimas su signatarais prie Kovo 11-ajai skirto paminklo "Žinia" Nepriklausomybės aikštėje, dalyvauta iškilmingame LR Nepriklausomybės dienos minėjime Seime ir Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje bei Šv. Mišiose už Tėvynę Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11