Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Seime pristatyta ESBO Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaita

2017-03-22

Rinkimų vertinimo misijos atstovai Richardas Lapinas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Rinkimų departamento vadovo pavaduotojas, ir Aleksėjus Gromovas, ESBO rinkimų patarėjas, pristatė ESBO parengtą 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitą.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, apžvelgdamas 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus paminėjo, kad tai septintieji Seimo rinkimai nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Rinkimus vykdė 14 tūkst. rinkimų komisijos narių, stebėjo 12 tūkst. nepriklausomų stebėtojų. Rinkimai buvo atviri, laisvi ir konkurencingi. Zenonas Vaigauskas atkreipė dėmesį ir į tai, kad "nepaisant gerosios patirties, būta ir skaudžių pamokų, tačiau pagrindinis Vyriausiosios rinkimų komisijos principas neslėpti trūkumų ir skaidrinti rinkimų procesą vykdomas nuosekliai".

Richardas Lapinas pastebėjo, kad "2016 m. Seimo rinkimai buvo konkurencingi ir pliuralistiniai. Sustiprintas teisinis rinkimų reglamentavimas, atsižvelgus į 2012 m. ESBO rekomendacijas, sukūrė tvirtą pagrindą demokratiniams rinkimams. Rinkimai buvo vykdomi profesionaliai, efektyviai ir skaidriai. Rinkėjams buvo pasiūlyti įvairūs balsavimo būdai, kuriais jie pasitikėjo".

Aleksėjus Gromovas pasidžiaugė, kad "Lietuva gali būti puikiu pavyzdžiu kitoms šalims politinės kampanijos finansavimo atžvilgiu. Papirkimų 2016 m. Seimo rinkimuose nebuvo daug, vadinasi, politinės kampanijos finansavimo sistema veikia tinkamai."

Rinkimų organizavimo tobulinimui Lietuvoje tarptautiniai ekspertai pateikė ir rekomendacijas.

Siekiant užkirsti kelią politinių kampanijų finansavimo pažeidimams, rinkimų vertinimo misijos atstovai rekomendavo keisti teisinį reglamentavimą, sudarant sąlygas proporcionalioms, efektyvioms ir atgrasančioms sankcijoms, kurios būtų taikomos be išimties visiems rinkimų dalyviams.

Sprendžiant politinės reklamos klausimus ir užtikrinant profesinės etikos standartus žiniasklaidoje, rekomenduojama teisiškai reglamentuoti ir aiškiai atskirti mokamą politinę reklamą nuo kitų informavimo apie politinę kampaniją formų.

Numatytą rinkėjų parašų skaičių, kurį pretendentas privalo surinkti norėdamas tapti kandidatu, pasiūlyta sumažinti daugiau nei dvigubai, t. y. iki 1 procento rinkėjų skaičiaus atitinkamoje rinkimų apygardoje.

Pastebėta, kad Politinės partijos turėtų skatinti ir remti lyčių lygybę, didinti moterų kandidačių matomumą politinių kampanijų metu bei daugiau kalbėti apie lyčių problematiką savo programose.

ESBO rekomendacijomis domėjosi ir diskusijoje dalyvavo Povilas Urbšys, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas, Teisingumo ministerijos bei Konstitucinio teismo atstovai.

Ataskaitos pristatymo metu pasveikindama konferencijos dalyvius akcentavau, kad Lietuva eina teisingu keliu, kad skaidrumas ir viešumas 2016 m. Seimo rinkimuose buvo užtikrintas, o ESBO ekspertai šį faktą pastebėjo ir įvertino. Atkreipiau dėmesį į Rinkimų kodekso projekto tobulinimo būtinybę, kad sujungti šiuo metu atskirus Seimo, Prezidento, savivaldos, Europos Parlamento rinkimų įstatymus, atsižvelgiant į pateiktas ESBO rekomendacijas. Pasidžiaugiau, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijų atstovai Seime pateikė įstatymų projektus, kuriais bus apribota politikų įtaka Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymui, nes šių komisijų formavimo procese bus atsisakoma politinio pasitikėjimo pagrindu deleguojamų narių.

(Parengta pagal BNS informaciją) ← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11